"as soon as possible" - Suomenkielinen käännös

EN

"as soon as possible" suomeksi

EN

as soon as possible {adverbi}

volume_up
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
The gas market must be privatized as soon as possible and to a substantial extent.
Kaasumarkkinoiden vapauttaminen onkin toteutettava niin nopeasti kuin mahdollista ja merkittävässä määrin.
As soon as we have a reasonably clear picture here, I will submit a proposal as soon as possible.
Heti kun tähän on saatu selvyyttä, toimitan ehdotuksen niin nopeasti kuin mahdollista.
as soon as possible (myös: at one's earliest convenience)
The authorities should make their decision as soon as possible.
Viranomaisten on tehtävä päätös ensi tilassa.
Therefore, we believe that the Council has made a big mistake and must put it right as soon as possible.
Tämän vuoksi toteamme, että neuvosto on selvästi erehtynyt ja että sen on korjattava virheensä ensi tilassa.

Esimerkkejä "as soon as possible"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishObviously, from my personal viewpoint, I hope he comes home as soon as possible.
Toivon tietenkin omasta puolestani, että hän palaisi kotiin mahdollisimman pian.
EnglishI accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
Odotan siis innokkaasti, että tuette ehdotuksen hyväksymistä mahdollisimman pian.
EnglishWe hope that Parliament will give its assent to the protocol as soon as possible.
Toivomme, että parlamentti antaa suostumuksensa pöytäkirjaan mahdollisimman pian.
EnglishPlease assure us that you will bring forward that proposal as soon as possible.
Olkaa hyvä ja vakuuttakaa meille, että teette ehdotuksen mahdollisimman nopeasti.
EnglishIt is in our interest that these fires should be extinguished as soon as possible.
On meidän etujemme mukaista, että nuo palot sammutetaan mahdollisimman nopeasti.
English   The new Member States would like to join the Schengen area as soon as possible.
   Uudet jäsenvaltiot haluaisivat liittyä Schengen-alueeseen mahdollisimman pian.
EnglishCommissioner, we therefore need these framework conditions as soon as possible.
Arvoisa komission jäsen, tarvitsemme näitä puite-edellytyksiä mahdollisimman pian.
EnglishIt goes without saying that these funds should be repaid as soon as possible.
On itsestään selvää, että nämä varat on maksettava takaisin mahdollisimman pian.
EnglishMy Group wants the new European Commission to come into office as soon as possible.
Ryhmäni haluaa, että uusi Euroopan komissio astuu virkaansa mahdollisimman pian.
EnglishLet us all help to raise the EU flag in the whole of Cyprus as soon as possible.
Auttakaamme kaikki kohottamaan EU:n lippu kaikkialle Kyprokseen mahdollisimman pian.
EnglishTherefore, appreciation for public health must be restored as soon as possible.
Terveydenhuoltoalan ammattilaisten maastamuutto on jo nyt merkittävä ongelma.
EnglishThat is why the directive can and must enter into force as soon as possible.
Tästä syystä direktiivi voi tulla ja sen on tultava voimaan mahdollisimman pian.
EnglishIt is vital, therefore, that this regulation enters into force as soon as possible.
Siksi on äärimmäisen tärkeää, että tämä asetus tulee voimaan mahdollisimman pian.
EnglishOn the contrary, we must put a stop to this and we must do so as soon as possible.
Meidän pitää päinvastoin pysäyttää se ja meidän on tehtävä se mahdollisimman pian.
EnglishThis example shows that it is necessary to regulate this matter as soon as possible.
Tämä esimerkki osoittaa, että tätä asiaa on säänneltävä mahdollisimman nopeasti.
EnglishI firmly believe that this injustice must be eliminated as soon as possible.
Olen vakaasti sitä mieltä, että tämä vääryys on poistettava mahdollisimman pian.
EnglishThe Commission hopes that the two directives will be adopted as soon as possible.
Komissio toivoo, että molemmat direktiivit voitaisiin hyväksyä mahdollisimman pian.
EnglishWe therefore hope that the European Constitution will be adopted as soon as possible.
Toivomme näin ollen, että Euroopan perustuslaki hyväksytään mahdollisimman pian.
EnglishTherefore, a European arts sponsorship scheme should be created as soon as possible.
Eurooppalainen kulttuuritukijärjestelmä pitäisi perustaa mahdollisimman nopeasti.
EnglishWe most certainly need a climate change package, and we need it as soon as possible.
Tarvitsemme aivan varmasti ilmastonmuutospaketin, ja vieläpä mahdollisimman pian.