"as if by magic" - Suomenkielinen käännös

EN

"as if by magic" suomeksi

EN

as if by magic {adverbi}

volume_up
as if by magic

Esimerkkejä "as if by magic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEuropol was supposed to be the magic solution for combating drug-related crime.
Europolin pitäisi olla kaiken parantava lääke huumausainerikollisuuden torjunnassa.
EnglishWe are not in the sphere of magic and of miracle cures. This is sordid reality.
Nyt ei ole kyse taikuudesta ja ihmeparantumisista vaan tämä on synkkää todellisuutta.
EnglishThroughout the public sector the same refrain is heard: liberalise, it' s magic!
Koko julkinen ala vannoo saman asian nimiin: taikasanana on vapauttaminen!
EnglishDirect investments are by no means the magic bullet they are made out to be.
Suorat sijoitukset eivät missään tapauksessa ole ihmelääke, joksi niitä väitetään.
EnglishFor some time now, a magic word has appeared in all the documents: flexibility.
Jo pitkään kaikissa asiakirjoissa on esiintynyt maaginen sana: joustavuus.
EnglishMaybe we'll be lucky and discover some magic thing, but I don't think so.
Olemme ehkä onnekkaita ja löydämme jonkun maagisen palasen, mutten usko siihen.
EnglishUse your magic slippers to defeat the computer-generated armies of the Wicked Witch."
Käytä taikakenkiäsi voittaaksesi ilkeän noidan tietokoneanimoidut armeijat."
EnglishThe thing is, we'd go to this magic store in New York City called Lou Tannen's Magic.
Meillä oli tapana mennä Lou Tannen’s Magic-nimiseen taikavälinekauppaan New Yorkissa.
EnglishThis programme is not of course a magic recipe which will solve the drugs problem.
Tämä ohjelma ei varmaankaan ole mikään taikaresepti, jolla huumausaineongelma ratkaistaan.
EnglishThis change did not result from waving the magic wand of treaty reform.
Tämä muutos ei aiheutunut perustamissopimukseen tehtyjen tarkistusten taikavoimasta.
EnglishIt is believed that he will do whatever is necessary to achieve the magic figure of 77%.
Hänen uskotaan tekevän mitä tahansa saavuttaakseen maagisen 77 prosentin kannatuksen.
EnglishMr Hadas concludes by stating that there will be no magic solutions.
Hadas lopettaa artikkelinsa toteamukseen siitä, ettei ratkaisu löydy taikaiskusta.
EnglishWinter is like magic.
2:11 Ääni: Minun lempivuodenaikani on talvi. MT: No niin minunkin. Talvi on kuin taikaa.
EnglishThere is no magic wand but we absolutely must get the future regulatory framework right.
Mitään taikasauvaa ei ole, mutta meidän täytyy tehdä sääntelyjärjestelmästä oikeanlainen.
EnglishI cannot tell you that they can be reinstated with a wave of a magic wand.
En voi luvata teille, että ne palautetaan taikasauvan kosketuksella.
EnglishIt would seem to be a mixture of magic words, minimalism and mumbo-jumbo.
Se näyttää olevan sekoitus taikasanoja, minimalismia ja sanahelinää.
EnglishAll I know is that there are no easy solutions and we cannot wave a magic wand.
Tiedän ainoastaan, ettei helppoja ratkaisuja ole, eikä asioita hoideta taikasauvan heilautuksella.
EnglishYou can take paperwork, books, movies, and you can make it disappear -- it's magic.
Saamme paperityöt, kirjat ja elokuvat, katoamaan – se on taikaa.
EnglishWe know there are no magic solutions, given the scale of the problem.
Me tiedämme, että ongelmaan ei ole ihmeratkaisuja, kun otetaan huomioon ongelman laajuus.
EnglishWe know we shall not be able to make all the difficulties simply disappear by waving a magic wand.
Me tiedämme, että emme saa kaikkia vaikeuksia katoamaan taikatemppujen avulla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "as if by magic":

as if by magic
English