"as always" - Suomenkielinen käännös

EN

"as always" suomeksi

EN

as always {adverbi}

volume_up
as always
As always, the amendments in front of us always exceed the amount of money that is available.
Kuten aina, tarkistuksissa esitetyt rahamäärät ylittävät käytettävissä olevat varat.
As always, however, it will be the taxpayer who pays for these 'efficiencies'.
Kuten aina, veronmaksajat joutuvat kuitenkin näiden "tehostamisien" maksumiehiksi.
Secondly, as always with this type of subject, there are questions of a procedural nature.
Toiseksi on menettelyä koskevia kysymyksiä kuten aina tällaisissa asioissa.

Esimerkkejä "as always"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe are therefore always prepared to take the necessary measures to protect them.
Olemme siten aina valmiita ryhtymään tarvittaviin toimiin niiden suojelemiseksi.
EnglishWe may not always agree with what you say, but you are always worth listening to.
Emme ehkä ole aina samaa mieltä kanssanne, mutta teitä kannattaa aina kuunnella.
EnglishEurope has always reflected its past and continues to draw on that legacy today.
Euroopan unioni on aina pohtinut historiaansa ja jatkaa tätä perinnettä edelleen.
EnglishIf you ask me to be strict, I will be strict, but always in moderation of course.
Jos pyydätte minua olemaan tiukempi, teen sen, mutta luonnollisesti kohtuudella.
EnglishThere is a famous line from a film, which says that 'we will always have Paris'.
Eräässä elokuvassa oli kuuluisa repliikki, jonka mukaan "meillä on aina Pariisi".
EnglishOtherwise, we will always be dependent, if not on Russia then on another country.
Muuten olemme aina riippuvaisia joko Venäjästä tai sitten jostakin muusta maasta.
EnglishIt is always a challenge to create a real debate and not just to have monologues.
On aina haastavaa saada syntymään aitoa keskustelua eikä pelkkiä yksinpuheluja.
EnglishWhat always upsets me is child poverty, which I lament even in my own country.
Lasten köyhyys järkyttää minua aina, ja sitä minä pahoittelen myös kotimaassani.
EnglishWhen I observed those holding me, I always wondered whether I could act like them.
Kun tarkkailin vangitsijoitani, mietin aina, voisinko toimia, kuten he toimivat.
EnglishWith chemicals it is always a question of weighing up the degree of risk involved.
Kemikaalien kanssa joudutaan aina punnitsemaan niihin liittyvien riskien määrää.
EnglishThe victims have always been Afghan women, children and men – in their millions.
Uhreina ovat aina olleet miljoonat afganistanilaiset naiset, lapset ja miehet.
EnglishThis objective should always be pursued with due regard for national competences.
Tähän tavoitteeseen olisi aina pyrittävä kansallista toimivaltaa silmällä pitäen.
EnglishAs such a decision can always be contested, it should be based on firm grounds.
Koska tällainen päätös voidaan aina riitauttaa, sillä on oltava vankat perusteet.
EnglishOf course, we do not always have to tell the Council that, but we do have money.
Sitä meidän ei tietenkään tarvitse aina kertoa neuvostolle, mutta meillä on rahaa.
EnglishHe always does the opposite of what you would expect a member of his group to do.
Hän tekee aina päinvastoin kuin hänen ryhmänsä jäsenen voisi kuvitella tekevän.
EnglishAs is always the case with compromises, not all our proposals have been fulfilled.
Kuten aina, kun on kyse kompromissista, kaikkia ehdotuksiamme ei ole hyväksytty.
EnglishPeople will always look for ways of circumventing regulations, codes and so on.
Ihmiset etsivät aina keinoja kiertääkseen ohjeita, sääntöjä ja muita vastaavia.
EnglishSomething like this always happens three days before a European Council meeting.
Jotain tällaista tapahtuu aina kolme päivää ennen Eurooppa-neuvoston kokousta.
EnglishThose who carry out the restructuring always argue that they had no other choice.
Järjestelyjen tekijät todistelevat aina, että heillä ei ole muuta mahdollisuutta.
EnglishHowever, although horses always understand us, we cannot always understand them.
Vaikka hevoset ymmärtävätkin aina meitä, me emme aina pysty ymmärtämään niitä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "as always" suomeksi

always adverbi
as konjunktio
as adverbi
as a rule
as well
Finnish
as well adverbi
as if konjunktio
as to prepositio
Finnish
as a whole adverbi