"artisanal" - Suomenkielinen käännös

EN

"artisanal" suomeksi

EN

artisanal {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "artisanal"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI consider this arrangement especially suitable for artisanal small businesses.
Pidän tätä järjestelyä erityisen sopivana pienille kotiteollisuusyrityksille.
EnglishIn the Mediterranean, the artisanal coastal fishery now benefits from a derogation.
Välimerellä pienimuotoisen rannikkokalastuksen hyväksi on nyt myönnetty poikkeus.
EnglishWe cannot treat large slaughterhouses like artisanal small businesses.
Emme voi kohdella suuria teurastamoja samoin kuin pieniä kotiteollisuusyrityksiä.
EnglishWe must also safeguard some sort of future for artisanal fisheries.
On tärkeää, että annamme pienimuotoisellekin kalastukselle menestymismahdollisuuden.
EnglishThis is a proposal which is strongly supported by the artisanal fishermen in Senegal.
Senegalin pienimuotoista kalastusta harjoittavat kalastajat kannattavat voimakkaasti tätä ehdotusta.
EnglishThe creation of the concept of ‘artisanal small business’ is also a positive step in this regard.
Käsitteen "pieni kotiteollisuusyritys" käyttöönotto on tältä osin niin ikään myönteinen askel.
EnglishThey are destroying any hope, any prospect for the local artisanal fishermen.
Ne romuttavat kaikki pienimuotoista kalastusta harjoittavien paikallisten kalastajien toiveet ja mahdollisuudet.
EnglishIt deals with artisanal fisheries and historic rights.
Se koskee pienimuotoista kalastusta ja historiallisia oikeuksia.
EnglishA programme for supporting small-scale, artisanal coastal fisheries;
EnglishI think it is important that these artisanal small businesses should be recognised in the definition of the Regulation.
Mielestäni on tärkeää, että nämä pienet kotiteollisuusyritykset määriteltäisiin asetuksessa.
EnglishIt states that this plan shall be implemented taking account of artisanal fisheries and historic rights.
Sen mukaan suunnitelmaa toteutettaessa on otettava huomioon pienimuotoinen kalastus ja historialliset oikeudet.
EnglishThis will reduce the number of artisanal fishermen.
EnglishAnother point is the debate on artisanal fisheries and fisheries which use very large, very efficient ships.
Yksi asia on vielä keskustelu pienimuotoisesta kalastuksesta ja suurilla ja tehokkailla aluksilla tapahtuvasta kalastuksesta.
EnglishCoastal and artisanal fishing ideally operate in a specified fishing area, with industrial fishing in another.
Pienimuotoinen ja rannikkokalastus toimivat ihannetapauksessa jollain tietyllä kalastusalueella ja teollinen kalastus muualla.
EnglishA new definition of artisanal small businesses, however, as proposed in the amendment, is not considered necessary.
Pienten kotiteollisuusyritysten uudelleenmäärittelyä tarkistuksessa esitetyllä tavalla ei kuitenkaan pidetä tarpeellisena.
EnglishThe measures should give added value to traditional and artisanal products and encourage the development of local markets.
Toimien olisi tuotettava lisäarvoa perinteisille tuotteille ja käsityöläistuotteille sekä kannustettava paikallismarkkinoiden kehittymistä.
EnglishThe fishing zones for Community ships have been reduced and coastal zones have been reserved for the local artisanal fleet.
Yhteisön alusten kalastusvyöhykkeitä on vähennetty, ja rannikkoalueet on varattu paikallisille pienimuotoista kalastusta harjoittaville aluksille.
EnglishDirect selling by farmers cannot be subject to the rules of this regulation, nor can local and artisanal products.
Maanviljelijöiden toteuttamaa suoramyyntiä ei voida alistaa tämän direktiivin säännöille, ei myöskään paikallisia ja pienissä määrissä tuotettuja tuotteita.
EnglishThe artisanal fisheries contribute over 90% of fish consumed locally and provide 25% of export earnings for the fisheries market.
Pienimuotoisessa kalastuksessa pyydetään yli 90 prosenttia paikallisesti kulutetusta kalasta, ja sen osuus kalastusmarkkinoiden vientituloista on 25 prosenttia.
EnglishWe are pleased that the issues of artisanal and local production of traditional products have been taken into account in the common position.
Olemme tyytyväisiä, että perinteisten tuotteiden kotiteollisuustuotantoa ja paikallista tuotantoa koskevat näkökohdat on otettu huomioon yhteisessä kannassa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "artisan":

artisan