EN

articulation {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
articulation
articulation
articulation
2. Tekniikka
articulation
articulation
articulation
articulation

Esimerkkejä "articulation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Commission will ensure the efficient articulation between the two frameworks.
Komission varmistaa kahden kehyksen tehokkaan niveltämisen.
EnglishOur doubts concern mainly the articulation between such a directive and legislation at sectoral level.
Epäilyksemme kohdistuvat ensisijaisesti tällaisen direktiivin ja sektoritasolla laaditun lainsäädännön yhdistämiseen.
EnglishFirm political leadership, exceptional economic signals, clear articulation of, and commitment to, the reform process...'
Vankka poliittinen johtajuus, poikkeukselliset taloudelliset signaalit, selvä niveltyminen ja sitoutuminen uudistusprosessiin..."
EnglishIt is clear that full and necessary articulation of arguments will ensure that decision-making in the enlarged Union is never easy.
On selvää, että asioiden välttämätön ja perinpohjainen perusteleminen ei tee päätöksenteosta milloinkaan helppoa laajentuneessa unionissa.
EnglishThis package should also be seen in articulation with some of our earlier proposals, namely the internal market for energy and the Energy Technology Plan.
Paketti tulisi myös liittää joihinkin aiempiin ehdotuksiimme, kuten ehdotuksiin energia-alan sisämarkkinoista ja energiateknologiasuunnitelmasta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "articulation":

articulation
articulately
English
articulateness
articulated lorry