EN

arrow {substantiivi}

volume_up
arrow (myös: dart)
Ctrl+Left Arrow, Ctrl+Right Arrow, Ctrl+Up Arrow, Ctrl+Down Arrow
Ctrl+vasen nuoli, Ctrl+oikea nuoli, Ctrl+ylänuoli, Ctrl+alanuoli
Shortcut icons have an arrow in the lower-left corner, as in this example:
Pikakuvakkeiden vasemmassa alakulmassa on nuoli, kuten seuraavassa esimerkissä:
This arrow indicates that you are clicking a shortcut and not the actual file.
Tämä nuoli ilmaisee, että kyseessä on pikakuvake eikä itse tiedosto.

Esimerkkejä "arrow"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTo move a song up or down in the list, click the up arrow or down arrow buttons.
Siirrä kappaletta luettelossa ylös- tai alaspäin nuolipainikkeiden avulla.
EnglishPress the arrow keys to move to Accessibility Options, and then press Enter.
Siirry nuolinäppäimillä Helppokäyttötoiminnot-kohtaan ja paina sitten Enteriä.
EnglishShortcut icons have an arrow in the lower-left corner, as in this example:
Pikakuvakkeiden vasemmassa alakulmassa on nuoli, kuten seuraavassa esimerkissä:
EnglishSelect the key you want, for example: BACKSPACE, TAB, and the arrow keys.
Valitse haluamasi näppäin, esimerkiksi ASKELPALAUTIN, SARKAIN ja nuolinäppäimet.
EnglishClick the arrow below the Sync tab, point to the device, and then click Set Up Sync.
Click the arrow below the Sync tab, point to the device, and then click Set Up Sync.
EnglishTap the arrow above the word , and then select Add to the handwriting dictionary.
Napauta sanan yläpuolella olevaa nuolta ja valitse sitten Lisää käsinkirjoitussanastoon.
EnglishClick the Down Arrow next to the Scan button, and then click Full Scan.
Valitse Tarkista-painikkeen vieressä olevaa alanuolta ja valitse Täysi tarkastus.
EnglishClick the arrow below the Now Playing tab, and then click More Options.
Napsauta nuolta Toisto-välilehden alapuolella ja valitse sitten Lisäasetukset.
EnglishClick On battery, click the arrow, click Available, and then click OK.
Valitse Akkuvirta, napsauta nuolta, napsauta Käytettävissä ja napsauta sitten OK.
EnglishIn the navigation pane, click the arrow next to Playlists to expand the view.
Laajenna siirtymisruudunSoittoluettelot-näkymä napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolta.
EnglishIf you're using a desktop computer, click Setting, click the arrow, and then click No.
Jos käytät työpöytätietokonetta, valitse Asetus, napsauta nuolta ja valitse sitten Ei.
EnglishClick the arrow below the Library tab, and then click More Options.
Napsauta nuolta Kirjasto-välilehden alapuolella ja valitse sitten Lisäasetukset.
EnglishClick the arrow below the Sync tab, point to the device, and then click Shuffle.
Napsauta Synkronointi-välilehden alapuolella olevaa nuolta, valitse laite ja valitse Sekoita.
EnglishClick the arrow below the Library tab, and then click Add to Library.
Napsauta nuolta Kirjasto-välilehden alapuolella ja valitse sitten Lisää kirjastoon.
EnglishClick the down arrow next to the Scan button, and then click Custom Scan.
Napsauta Tarkista-painikkeen vieressä olevaa alanuolta ja valitse Mukautettu tarkastus.
EnglishIf you click the arrow next to the Views button, you have even more choices.
Napsauttamalla Näkymät-painikkeen vieressä olevaa nuolta saat näkyviin lisää vaihtoehtoja.
EnglishThis arrow indicates that you are clicking a shortcut and not the actual file.
Tämä nuoli ilmaisee, että kyseessä on pikakuvake eikä itse tiedosto.
EnglishUse the arrow keys to cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D
Siirtyminen nuolinäppäimillä tehtäväpalkin ohjelmasta toiseen, kun Aeron Flip 3D on käytössä
EnglishClick the arrow to the right of the search box, and then click Manage Search Providers.
Napsauta hakukentän oikealla puolella olevaa nuolta ja valitse Hakupalvelujen hallinta.
EnglishIf you're using a desktop computer, click Setting, click the arrow, and then click Never.
Jos käytät pöytäkonetta, valitse Asetus, napsauta nuolta ja valitse sitten Ei koskaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "arrow":

arrow
English
straight arrow