"to arrive at" - Suomenkielinen käännös

EN

"to arrive at" suomeksi

FI
EN

to arrive at {verbi}

volume_up
A further shipment of over 16 000 tonnes through EuronAid is due to arrive on Sunday.
Yli 16 000 tonnin lisäkuljetuksen EuroAidin kautta on määrä saapua sunnuntaina.
Mr President, I can actually speak before Mrs Auroi, in order to give her time to arrive.
Arvoisa puhemies, voin aivan hyvin puhua ennen jäsen Auroita, jotta hän ehtii saapua paikalle.
Maybe it will give Mr Crowley a few minutes to arrive if Mr Dell'Alba is with us.
Ehkäpä tämä antaa herra Crowleylle muutaman minuutin aikaa saapua, mikäli herra Dell'Alba on paikalla.

Esimerkkejä "to arrive at"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLarge volumes of illegal timber and timber products arrive in EU ports every day.
EU:n satamiin saapuu joka päivä suuria määriä laitonta puutavaraa ja puutuotteita.
EnglishOtherwise you will not arrive at a serious, integrated and balanced approach.
Muuten ei ole mahdollista saavuttaa yhtenäistä ja tasapainoista lähestymistapaa.
EnglishThey have tended to arrive in early January, when the Orthodox Christmas begins.
Heillä on ollut tapana tulla tammikuun alussa, kun ortodoksinen joulu alkaa.
English(LT) Madam President-in-Office of the Council, most of us arrive here by air.
(LT) Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, useimmat meistä saapuivat tänne lentäen.
EnglishI hope that the heads of state will arrive at the same conclusion come December.
Toivon, että valtion päämiehet tulevat samaan johtopäätökseen joulukuussa.
EnglishWe would have been glad if the House had been able to arrive at a common position.
Mielestämme olisi ollut hyvä, jos olisimme päässeet tässä yhteiseen kantaan.
EnglishA further shipment of over 16 000 tonnes through EuronAid is due to arrive on Sunday.
Yli 16 000 tonnin lisäkuljetuksen EuroAidin kautta on määrä saapua sunnuntaina.
EnglishLetters to Strasbourg arrive there a bit sooner, but it still takes far too long.
Kirjeet kulkevat Strasbourgiin hieman nopeammin, mutta kuitenkin aivan liian hitaasti.
EnglishThe Luxembourg summit must arrive at something similar to monetary union.
Luxemburgin huippukokouksesta on tultava jotain talous- ja rahaliiton kaltaista.
EnglishIf you add up the corresponding values you arrive at the overall rate of HICP inflation.
Kun eri tuoteryhmien vaikutukset lasketaan yhteen, saadaan YKHI-inflaatiovauhti.
EnglishIs there any news as to whether or not he will arrive during the debate?
Onko mitään uutta tietoa siitä, onko hän saapumassa paikalle keskustelun aikana?
EnglishOf course it is vexatious when reports either arrive late or are incomplete.
On tietenkin turhauttavaa, kun kertomukset ovat myöhässä tai puutteellisia.
EnglishIt is an important point and it should be possible to arrive at a figure.
Tämä on tärkeä seikka, ja tällaisen luvun laskemisen pitäisi olla mahdollista.
EnglishSome 500 000 victims of the traffic in human beings arrive each year in Western Europe.
Länsi-Eurooppaan saapuu joka vuosi 500 000 ihmistä, jotka ovat ihmiskaupan uhreja.
EnglishIf we arrive an hour late, they clearly cannot be expected to wait for us.
Mikäli saavumme tänne tunnin myöhässä, on ymmärrettävää, ettei meitä odoteta.
English(ES) We will have to see whether, in the words of Molière, they arrive ere long.
(ES) Jää nähtäväksi, tulevatko he ennen pitkää, Molièrea lainatakseni.
EnglishFor example 'the train has departed' is what we say when we arrive late.
Sanomme esimerkiksi "juna meni jo", kun olemme tekemässä jotain liian myöhään.
EnglishIndeed, with a currency that is chronically undervalued, you arrive at the same result.
Samaan tulokseen päästään itse asiassa alentamalla jatkuvasti valuutan arvoa.
EnglishTo arrive in Afghanistan or Kabul is to enter a world that is exclusively male.
Kun saapuu Afganistaniin tai Kabuliin, saapuu maailmaan, joka on täysin miesten hallussa.
EnglishThis means that guidance must be given positively to arrive at a communal service.
Tämän vuoksi on selkeästi pyrittävä siihen, että saataisiin aikaan yhteinen järjestelmä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to arrive at" suomeksi

at prepositio
to pick at verbi
to come at verbi
to get at verbi
to drive at verbi
to have a crack at verbi
to jump at verbi
to gnaw at verbi
Finnish