EN

arrests {monikko}

volume_up
Arrests, torture and executions of minors and women have increased.
Pidätykset, kidutus sekä alaikäisten ja naisten teloitukset ovat lisääntyneet.
Arrests, searches and further convictions continued over the next few days.
Pidätykset, etsinnät ja lisätuomiot jatkuivat muutaman seuraavan päivän ajan.
Arbitrary arrests and detentions are a daily occurrence.
Vapaudenriistot ja mielivaltaiset pidätykset ovat jokapäiväisiä.

Esimerkkejä "arrests"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe army is in the capital, carrying out searches and making arrests as we speak.
Juuri tällä hetkellä armeija suorittaa pääkaupungissa etsintöjä ja pidätyksiä.
EnglishMadam President, I have no more information than you on this series of arrests.
Arvoisa puhemies, minulla ei ole näistä pidätyksistä sen enempää tietoa kuin teillä.
EnglishMartial law brought with it violence, arrests and imprisonment for thousands of people.
Sotatilalaista seurasi väkivaltaa, pidätyksiä ja vankeutta tuhansille ihmisille.
EnglishI have spoken out very clearly and firmly against the arbitrary extrajudicial arrests.
Olen tuominnut hyvin selvästi ja vakaasti laittomat ja mielivaltaiset pidätykset.
EnglishArrests, searches and further convictions continued over the next few days.
Pidätykset, etsinnät ja lisätuomiot jatkuivat muutaman seuraavan päivän ajan.
EnglishThe latest arrests in Azerbaijan are also a cause of great concern to us.
Olemme erittäin huolestuneita myös tuoreista pidätyksistä Azerbaidžanissa.
EnglishThese arrests took place in the streets, shops and offices, at roadblocks and in homes.
Pidätykset tapahtuivat kaduilla, kaupoissa, toimistoissa, tiesuluilla ja kodeissa.
EnglishAs a result, there were more than 500 arrests and casualties among the demonstrators.
Mielenosoittajia loukkaantui, ja viisisataa mielenosoittajaa pidätettiin.
EnglishThe arrests of Mr Yorongar and some journalists, in particular, have been monitored closely.
Erityisen tiiviisti on seurattu Yorongarin ja tiettyjen lehtimiesten pidätyksiä.
EnglishInstead of positive gestures we see arrests, intimidation and disappearances.
Myönteisten merkkien sijasta näemme pidätyksiä, uhkailua ja katoamisia.
EnglishSeveral arrests were made, after which there were no more incidents.
Useita ihmisiä pidätettiin, minkä jälkeen välikohtauksia ei enää ole sattunut.
EnglishArrests, torture and executions of minors and women have increased.
Pidätykset, kidutus sekä alaikäisten ja naisten teloitukset ovat lisääntyneet.
EnglishWe also regret the arrests that took place in the south-east at the end of December.
Pidämme myös valitettavina pidätyksiä, jotka tehtiin maan kaakkoisosassa joulukuun lopussa.
EnglishBetween 1998 and 2004 the number of arrests for counterfeiting rose by 1 000%.
Väärennösten perusteella tehtyjen pidätysten määrä kasvoi tuhat prosenttia vuosina 1998-2004.
EnglishA Europol employee is being arrested as we speak, and other arrests may be imminent.
Tällä hetkellä yksi Europolin työntekijä on pidätettynä ja ehkä muitakin pidätyksiä tehdään.
EnglishThe number of arrests for drug offences throughout the EU is around 700 000 people per year.
Huumausainerikoksien vuoksi pidätetään joka vuosi 700 000 ihmistä eri puolilla EU:ta.
EnglishWe didn't tell them that the city police were going to come and do realistic arrests.
Emme kertoneet heille, että poliisi tulisi hakemaan heidät ja tekisi realistisen pidätyksen.
EnglishIn October the Danish Foreign Minister, Niels Helvig said that the arrests were questionable.
Lokakuussa Tanskan ulkoministeri Niels Helvig sanoi pidätysten olleen kyseenalaisia.
EnglishAbout half of these were obtained in the period following the wave of arrests in March 2003.
Noin puolet näistä allekirjoituksista saatiin pidätysaallon jälkeen maaliskuussa 2003.
EnglishThe latest arrests made in France, Germany and also recently in Belgium confirm this.
Tuoreimmat Ranskassa, Saksassa ja taannoin myös Belgiassa tehdyt pidätykset todistavat tämän.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "arrest":

arrest
arrest warrant
cardiac arrest