"arrears" - Suomenkielinen käännös

EN

"arrears" suomeksi

volume_up
arrears {vain mon.}
EN

arrears {vain monikko}

volume_up

Esimerkkejä "arrears"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe report also seeks to reduce the amount of arrears by increasing payments.
Mietinnössä pyritään myös vähentämään maksamattomien velkojen määrää lisäämällä maksuja.
EnglishBut the United States' arrears to the United Nations are not recent.
Yhdysvaltojen velka YK: lle ei kuitenkaan ole aivan äskettäin tapahtunut asia.
EnglishAfter no more than a year and a half, we are over USD 100 million in arrears.
Vain puolitoista vuotta myöhemmin olemme jo 100� miljoonaa Yhdysvaltain dollaria lupaustamme jäljessä.
EnglishIt paid off its arrears to the UN and held consultations with the Europeans and many others.
Se maksoi myöhässä olleet maksunsa YK:lle ja neuvotteli eurooppalaisten ja useiden muiden kanssa.
EnglishNo longer will we stand by and watch payment arrears being built up.
Me emme enää suostu seuraamaan, miten maksurästit kasaantuvat.
EnglishParliament is also demanding that delays and arrears should be dealt with.
Parlamentti vaatii myös viivästysten ja rästien purkua.
EnglishOne particular focus in the budget is the reduction in payment arrears.
Budjetin eräs painopiste on maksurästien vähentäminen.
EnglishThere has been an increase in arrears of EUR 17 billion since the start of the year, with no limit to this in sight.
Rästit ovat kasvaneet vuoden alusta 17 miljardia euroa, eikä kasvulle näy rajoja.
EnglishProper budgeting leads to a decrease in payment arrears and promotes the implementation of budgeted programmes.
Oikea budjetointi vähentää maksurästejä ja edistää budjetoitujen ohjelmien toteuttamista.
EnglishIf the Commission and the Council approve the proposal, interest on arrears will be between 11 % and 12 %.
Kyseessä ovat, jos komissio ja neuvosto hyväksyvät ehdotuksen, 11 %: n - 12 %: n viivästyskorot.
EnglishThe World Bank has now cut funding because of debt arrears and Zimbabwe, as a country, is in liquidation.
Maailmanpankki on nyt supistanut rahoitusta velkarästien takia, ja Zimbabwe on maana selvitystilassa.
EnglishOf course, all kinds of justified and unjustified arguments can be made for these arrears.
Tietenkin tämä jälkeenjääneisyys voidaan selittää kaikenlaisilla perustelluilla ja vähemmän perustelluilla argumenteilla.
EnglishI am not all happy with the idea that countries which have arrears are ineligible for relief.
Maat, joilla on velkoja maksamatta, eivät tule kysymykseen helpotuksia myönnettäessä, ja sitä en pidä kovin hyvänä asiana.
EnglishWe must not close our eyes to the enormous payment arrears in several items of the budget in these headings.
Emme saa sulkea silmiämme valtavilta maksuviivästyksiltä monissa talousarvion kyseisten otsakkeiden alamomenteissa.
EnglishArrears for those countries which were at $1.2 billion in 1980 have now increased to $43 billion.
Mailla, joilla oli vuonna 1980 maksamattomia velkoja 1, 2 miljardia USA: n dollaria, on nyt velkoja 43 miljardia USA: n dollaria.
EnglishIf there is a misunderstanding then the people should be put right who think that they are in arrears of salary.
Jos on sattunut väärinkäsitys, ihmisten käsitykset siitä, että heidän palkkansa ovat viivästyneet, olisi oikaistava.
EnglishRecent examples of this are to be found in the fields of product liability, guarantees for consumer goods and payment arrears.
Ajankohtaisia esimerkkejä siitä on tuotevastuun, kulutushyödyketakuiden ja maksujen viivästymisen alalla.
EnglishThe Commission has instituted proceedings before the Court of Justice against the Member States most in arrears.
Komissio on nostanut kanteita Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka ovat eniten myöhässä.
EnglishWe know that arrears have arisen in respect of commitments undertaken in the past, where payment has not yet taken place.
Tiedämme, että aiemmin tehtyjen maksusitoumusten toteuttaminen on viivästynyt, eikä maksuja ole vieläkään suoritettu.
EnglishWe are now incurring payment arrears while the EU has proven that it can make an effective contribution specifically in this field.
Maksut ovat nyt myöhässä, vaikka EU on osoittanut, että se pystyy myöntää merkittävät määrärahat tälle alalle.