"to arouse interest" - Suomenkielinen käännös

EN

"to arouse interest" suomeksi

EN

to arouse interest {verbi}

volume_up
to arouse interest (myös: to intrigue)

Esimerkkejä "to arouse interest"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe already know, however, that the issue will arouse great interest as well as controversy.
Tiedämme kuitenkin jo nyt, että asia herättää sekä suurta kiinnostusta että väittelyä.
EnglishThere are certain matters which arouse the interest of some political groups in our Parliament.
On tiettyjä asioita, jotka herättävät joidenkin Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien kiinnostuksen.
EnglishThe recent problems there arouse the concern and interest of all Members of the European Parliament.
Hiljattaiset ongelmat siellä ovat herättäneet huomiota ja huolta kaikissa Euroopan parlamentin jäsenissä.
English. - (FR) Equality of the sexes in rural areas ought to arouse much greater EU interest.
kirjallinen. - (FR) Sukupuolten välisen tasa-arvon maaseutualueilla olisi herätettävä suurempaa mielenkiintoa EU:ssa.
EnglishThe issue is, first, to arouse interest amongst the citizens of Europe, and after that, to meet the information requirements adequately.
Tässä on kyse siitä, että ensin herätetään kansalaisten kiinnostus Eurooppaa kohtaan ja sen jälkeen täytetään tiedon tarve asianmukaisella tavalla.
EnglishFirst of all, there is a real need to pay greater attention to the content of the messages in order to arouse people’s interest on the basis of their individual concerns.
Ensinnäkin on tarpeen kiinnittää entistä enemmän huomiota välitettävien viestien sisältöön, jotta kansalaisten kiinnostusta voidaan lisätä käsittelemällä heidän huolenaiheitaan.
EnglishBut if European companies are not represented at all, if they are simply absent, then that should arouse the interest of the politicians and they should do something.
Mutta jos eurooppalaiset yritykset eivät edes ole läsnä, kun ne yksinkertaisesti puuttuvat, silloin pitäisi poliittisista aiheista keskustelevien kiinnostua asiasta ja tehdä sille jotain.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to arouse interest" suomeksi

interest substantiivi
public interest substantiivi
accrued interest substantiivi
carried interest substantiivi
compound interest substantiivi
Finnish
conflict of interest substantiivi
contingent interest substantiivi
Finnish
default interest substantiivi
imputed interest substantiivi
to interest verbi
Finnish
penalty interest substantiivi
area of interest
financial interest substantiivi
legal interest substantiivi