"around the clock" - Suomenkielinen käännös

EN

"around the clock" suomeksi

EN

around the clock [esimerkki]

volume_up
around the clock

Esimerkkejä "around the clock"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe European Commission worked around the clock to be able to issue a positive report on 10 June.
Euroopan komissio teki työtä ympäri vuorokauden voidakseen antaa myönteisen kertomuksen 10. kesäkuuta.
EnglishBoth due to cost reasons and because surveillance must be kept operating around the clock, seven days a week.
Kustakin valvontahuoneesta valvotaan 40–100 kameraa.
EnglishHow can this be called a cultural and peaceful event when it has to be guarded around the clock?
Kuinka tätä voidaan kutsua kulttuuriseksi ja rauhanomaiseksi tapahtumaksi, kun tapahtumaa on vartioitava ympäri vuorokauden?
EnglishThe global financial market literally runs around the clock, with millions of transactions that affect us all.
Globaalit rahoitusmarkkinat kirjaimellisesti katsoen juoksevat kellon ympäri, ja miljoonat liiketoimet vaikuttavat meihin kaikkiin.
EnglishThey make up the largest workforce in Europe; they often lift beyond their weight and work around the clock, year in and year out.
He muodostavat Euroopan suurimman työvoiman; he tekevät usein enemmän kuin oman osuutensa ja työskentelevät kellon ympäri vuodesta toiseen.
EnglishThe EU is working around the clock with the UN and other partners, including the United States, to find a solution to this crisis.
Euroopan unioni tekee Yhdistyneiden Kansakuntien ja muiden kumppaneidensa, myös Yhdysvaltojen, kanssa kellon ympäri töitä ratkaisun löytämiseksi tähän kriisiin.
EnglishThe cooperation with the Commission was excellent and I would like once again to give my sincere thanks to the team in my office who worked around the clock on this report.
Yhteistyö komission kanssa oli erinomaista. Haluan jälleen vilpittömästi kiittää toimistoni henkilöstöä, joka työskenteli yötä päivää tätä mietintöä laadittaessa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "around the clock":

around the clock
around-the-clock

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "around the clock" suomeksi

clock substantiivi
the artikkeli
around prepositio
around adverbi
around adjektiivi
Finnish