EN

arms {monikko}

volume_up
arms (myös: guns, weapons)
Finally, the criticism of the ‘Everything but Arms’ initiative is unjustified.
Lopuksi "kaikki paitsi aseet" -aloitteeseen kohdistunut kritiikki on perusteetonta.
Mrs Martens asked me if the ‘everything but arms’ scheme is to be changed.
Jäsen Martens kysyi, onko tarkoitus muuttaa "kaikki paitsi aseet" -aloitetta.
This amounts to extending the scope of our 'everything but arms' initiative.
Käytännössä se merkitsisi "kaikki paitsi aseet" -aloitteemme laajentamista.

Esimerkkejä "arms"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishUnder no circumstances should EU Member States be allowed to sell arms to China.
Missään olosuhteissa EU:n jäsenvaltioiden ei voida sallia myyvän aseita Kiinaan.
EnglishShame on us for allowing the sale of arms and weapons to the Great Lakes region.
Saisimme hävetä, että sallimme aseiden myynnin Afrikan suurten järvien alueelle.
EnglishHence my conclusion that the answer to the removal of the arms embargo is ‘no’.
Siksi olen tullut siihen johtopäätökseen, ettei aseidenvientikieltoa saa kumota.
EnglishOn trade and development: my group supports the everything but arms proposition.
Kaupasta ja kehityksestä: ryhmäni kannattaa "kaikkea paitsi aseita" -ehdotusta.
EnglishNaturally, the Member States supply arms to crisis and conflict regions as well.
Jäsenvaltiot toimittavat aseita luonnollisesti myös kriisi- ja konfliktialueille.
EnglishContrary to what one speaker has just argued, the arms embargo is no anachronism.
Toisin kuin eräs puhuja juuri totesi, asevientikielto ei kuulu eri aikakauteen.
EnglishA ban on arms exports to Serbia is in fact one of those useless hollow gestures.
Aseiden vientikielto Serbiaan on kuin ilmaan huitaisu, josta ei ole mitään hyötyä.
EnglishUnfortunately, the Commissioner is once again up in arms against the milk fund.
Valitettavasti komissio on jälleen kerran barrikadeilla maitorahastoa vastaan.
EnglishCommissioner, you mentioned the 'Everything but arms' initiative, and rightly so.
Arvoisa komission jäsen, mainitsitte perustellusti Everything but arms -aloitteen.
EnglishSubject: Binding nature of the European Union Code of Conduct on arms exports
Aihe: Aseiden vientiä koskevien Euroopan unionin käytännesääntöjen velvoittavuus
English   The European Parliament must say a clear ‘no’ to the export of arms to China.
   Euroopan parlamentin on sanottava selvästi "ei" aseiden viennille Kiinaan.
EnglishThe European Parliament report welcomes the common position on arms brokering.
Euroopan parlamentti pitää aseiden välitystä koskevaa yhteistä kantaa myönteisenä.
EnglishCommissioner, producers are up in arms in Extremadura, the region I represent.
Arvoisa komission jäsen, tuottajat kotialueellani Extremadurassa ovat raivoissaan.
EnglishGroups campaigning against the arms trade have been very frustrated by this.
Asekauppaa vastaan kampanjoivat ryhmät ovat olleet tähän erittäin turhautuneita.
EnglishThe region does not need more armed forces; it needs fewer arms, fewer armed forces.
Alueella ei tarvita lisää asevoimia vaan vähemmän aseita ja vähemmän sotilaita.
EnglishFinally, the criticism of the ‘Everything but Arms’ initiative is unjustified.
Lopuksi "kaikki paitsi aseet" -aloitteeseen kohdistunut kritiikki on perusteetonta.
EnglishOur Group, undoubtedly like many others here, welcomes this arrest with open arms.
Ryhmämme on tyytyväinen pidätyksestä, kuten epäilemättä monet muutkin täällä.
EnglishCommissioner, you described the 'Everything but Arms' initiative as a world first.
Komission jäsen Lamy, kutsuitte Everything but arms -aloitetta ennennäkemättömäksi.
EnglishThat is the reason why the European Union must not lift the arms embargo on China.
Tämän vuoksi Euroopan unionin ei pidä poistaa Kiinaa koskevaa aseidenvientikieltoa.
EnglishDisarmament, arms control and a possible anti-missile shield are also on the agenda.
Aseriisunta, aseiden valvonta ja mahdollinen ohjuskilpi ovat myös asialistalla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "arms":

arms
arming