EN

armoured {adjektiivi}

volume_up
1. Armeija
armoured (myös: armored)
2. Armeija, Britannian-englanti
armoured (myös: armored)

Esimerkkejä "armoured"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI will say nothing more about the saga of Euro-fighter, the Horizon or the multi-role armoured vehicle.
En aio sanoa yhtään enempää Eurofighterin, Horizonin tai panssariajoneuvo MRAV: n tarinasta.
EnglishI drive around in an armoured car with security.
EnglishThese were exceptions for armoured, fire brigade, rescue and other special purpose vehicles.
Näitä olivat poikkeukset luodinkestäviin autoihin, palokunnan autoihin, pelastusautoihin tai muihin ajoneuvoihin, joilla on erityinen tarkoitus.
EnglishThe attack was repeated on 8 April this year, when 35 were killed, either by bullet wounds or by being crushed by armoured vehicles.
Hyökkäys toistettiin 8. huhtikuuta tänä vuonna, ja kuolleita oli 35. He kuolivat luoteihin tai murskautuivat panssariajoneuvojen alle.
EnglishWe should also bear in mind that even in 10 years’ time the armies in the EU will still have to use 23 different types of armoured vehicle.
Meidän on myös syytä pitää mielessämme, että vielä 10 vuoden kuluttuakin EU:n armeijoiden on edelleen käytettävä 23:a erityyppistä panssariajoneuvoa.
EnglishThis leads to a clash of interests between the young and old and between drivers of armoured four-wheeled vehicles and vulnerable two-wheeled vehicles.
Tämä johtaa eturistiriitaan nuorten ja vanhojen sekä panssaroitujen nelipyöräisten ja haavoittuvaisten kaksipyöräisten ajoneuvojen kuljettajien välillä.
EnglishIt calls for an immediate moratorium on munitions which are key weapons for use by coalition airforces and armoured forces currently deploying to the Gulf.
Siinä vaaditaan sellaisten ammusten käytön välitöntä keskeyttämistä, jotka ovat Persianlahdelle parhaillaan sijoitettavien liittoutuman ilma- ja panssarivoimien avainaseita.
EnglishHe makes a fool of himself by travelling about in an armoured vehicle with a bodyguard, demanding precedence over representatives of Member States.
Hän tekee itsensä naurettavaksi liikkuessaan panssaroidussa autossa henkivartijoiden seuraamana ja vaatiessaan, että hänen pitäisi olla protokollassa ylempänä kuin jäsenvaltioiden edustajien.
EnglishDepleted uranium is used by many countries, and especially Western countries, as ammunition in their wars because of its high penetrative power, especially against armoured vehicles.
Monet valtiot, varsinkin länsimaat, käyttävät köyhdytettyä uraania ammuksissaan sodassa sen suuren läpäisykyvyn vuoksi erityisesti panssaroituja ajoneuvoja vastaan.
EnglishThe British Government recently announced that it would proceed with contracts to sell 16 Hawk trainer aircraft, 50 Alvis armoured cars and Tactica water cannon to Indonesia.
Iso-Britannian hallitus ilmoitti äskettäin että se tulee solmimaan sopimukset 16: n Hawk-harjoituskoneen, 50 Alvis-panssariautoa ja Tactica-vesitykin myymisestä Indonesiaan .
EnglishAfter repeated severe and catastrophic air bombardments, the city was overrun by droves of Turkish soldiers, tanks and armoured vehicles, spreading death and destruction in their path.
Monien ankarien ja tuhoisien ilmapommitusten jälkeen kaupunkiin vyöryivät Turkin sotilasjoukot, panssarivaunut ja -ajoneuvot, jotka kylvivät tuhoa ja kuolemaa matkansa varrella.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "armoured":

armoured
English
armour
English
chain armour
armoured personnel carrier