EN

arming {substantiivi}

volume_up
British Aerospace is responsible for arming the Indonesians...
British Aerospace on vastuussa indonesialaisten aseistamisesta...

Esimerkkejä "arming"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSome of us were opposing him when Britain and the US were arming him.
Jotkut meistä vastustivat häntä, kun Britannia ja Yhdysvallat aseistivat häntä.
EnglishAll this is arming us for the unusually ambitious enlargement process.
Kaikki tämä valmistaa meitä laajentumiseen, joka on poikkeuksellisen kunnianhimoinen hanke.
EnglishOn the contrary, Hizbollah was arming itself massively for years.
Päinvastoin, Hizbollah varustautui vuosien ajan valtavalla asemäärällä.
EnglishIt is such a tiny country and they are arming themselves like hell.
On kyseessä pikkuinen valtio, jossa aseistaudutaan aivan hurjasti.
EnglishBritish Aerospace is responsible for arming the Indonesians...
British Aerospace on vastuussa indonesialaisten aseistamisesta...
EnglishThe eye-closers are also the ones arming the killers of civilians.
Silmänsä ummistajat myös aseistavat siviilien tappajat.
Englishstrengthen the unpopular arming of the EU,
EnglishWe always control our money, so normally there should not be a cent of our money going to re-arming on the Georgian side.
Valvomme aina rahojemme käyttöä, joten normaalisti rahoistamme ei pitäisi mennä senttiäkään georgialaisten aseistamiseen.
EnglishThe peoples must be concerned about and must act against the arming, militarisation and terrorism of the imperialists.
Kansojen on oltava huolissaan imperialistien harjoittamasta varustelusta, aseistautumisesta ja terrorismista ja vastustettava näitä toimia.
EnglishThe terror against the civilian population in certain parts continues, as do the killings, rape, incarceration and arming of children.
Siviiliväestöön kohdistuva terrori jatkuu tietyin osin, murhia ja raiskauksia esiintyy, ja lapsia on vankiloissa ja aseistettuina.
EnglishIf the security situation is to improve, there needs to be a political solution, not further arming of the security forces.
Jos turvallisuustilannetta halutaan parantaa, se tapahtuu löytämällä poliittinen ratkaisu eikä myöntämällä turvallisuusjoukoille lisää aseita.
EnglishThis kind of conflict cannot be resolved by war, nor can the Belgrade Government restore peace to the region by arming the police.
Tällaista konfliktia ei voi ratkaista sodalla eikä Belgradin hallitus voi palauttaa rauhaa alueelle antamalla poliisin käyttöön sotilaskeinoja.
EnglishIn neighbouring Lebanon, Syria was responsible for years of military occupation, for political assassinations and for arming Hezbollah.
Naapurimaassa Libanonissa Syyria oli vastuussa vuosia kestäneestä sotilasmiehityksestä, poliittisista murhista ja Hizbollahin aseistamisesta.
EnglishWe have now had another reminder of the Columbian Government's duplicity through its arming and use of these paramilitary groups.
Olemme jälleen kerran saaneet muistutuksen Kolumbian hallituksen kaksinaamaisuudesta, kun se on varustanut ja käyttänyt näitä puolisotilaallisia ryhmiä.
EnglishThe economy is not static but dynamic, and so enterprises are faced with the daily challenge of arming themselves for the future and remaining competitive.
Talous ei ole staattinen vaan dynaaminen, ja näin ollen yritysten on päivittäin varauduttava tulevaisuuteen ja ylläpidettävä kilpailukykyään.
EnglishConstantly spending more and more money on armaments research and arming the EU to the teeth in order to be capable of waging war is the wrong approach.
On väärä lähestymistapa käyttää jatkuvasti yhtä enemmän rahaa asetutkimukseen ja EU:n aseistamiseen päästä varpaisiin, jotta se pystyisi sotimaan.
EnglishSome of that money could be better spent in arming our forces in Afghanistan, forces that actually train the Afghan police force, etc.
Osa näistä varoista voitaisiin käyttää paremmin Afganistanissa olevien joukkojemme aseistukseen Afganistanin poliisivoimia kouluttaviin joukkoihin ja niin edelleen.
EnglishThe Commission shares the concerns expressed by Parliament, which have just been repeated here, about the military situation and the arming of civilian militias.
Komissio jakaa parlamenttinne siviiliarmeijan sotilaallista tilannetta ja aseistautumista koskevan huolenaiheen, joka mainittiin äsken useaan kertaan.
EnglishThere is no mention of the fact that British Aerospace, for example, is responsible for arming Indonesia with Hawk jets so it can terrorise the people of East Timor.
Hän ei mainitse esimerkiksi sitä tosiasiaa, että British Aerospace on vastuussa Indonesian varustamisesta Hawk-suihkuhävittäjin, jotta se voi terrorisoida Itä-Timorin asukkaita.
EnglishHowever, the rapporteur offers no solution to the difficulties the EU would face in explaining itself to its neighbours, who would object to an EU bent on arming itself.
Esittelijällä ei kuitenkaan ole mitään ratkaisua niihin selitysongelmiin, joita EU: lle koituu, kun on kyse naapurimaista, joille sotilaallisesti varustautunut EU on ongelma.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "arming":

arming
arms