EN

armed {adjektiivi}

volume_up
17 000 men, with 6 000 in the area, that is the equivalent of an armed division with tanks.
Kaikkiaan 17 000 sotilaasta alueelle on sijoitettu 6 000, toisin sanoen aseistettu divisioona panssarivaunuineen.
Ovatko ne aseistettu toimintayksikkö?
The Commission notes, with some optimism, the news that the armed movement, the FNL, is prepared to negotiate with the transitional government of Burundi.
Komissio panee myönteisesti merkille uutiset, joiden mukaan aseistettu FLN-liike on valmis neuvottelemaan Burundin siirtymähallituksen kanssa.
The Serbian police in Kosovo are armed to the hilt.
Kosovon serbipoliisi on hyvin aseistautunut.
We were not allowed to talk to him, apparently because he was armed.
Emme saaneet keskustella hänen kanssaan, koska hän oli niin sanotusti aseistautunut.
This was a cold-blooded massacre carried out by an armed group in the name of a revolution of which it is difficult to make any sense.
Se oli kylmäverinen joukkomurha, jonka teki eräs aseistautunut ryhmä vallankumouksen nimessä ja jossa on vaikea nähdä mitään järkeä.

Esimerkkejä "armed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhat is the meaning of the apparent impotence and passivity of the armed forces?
Mitä sotavoimien ilmiselvä voimattomuus ja passiivisuus merkitsee käytännössä?
EnglishBut NATO is threatened by the savage cuts being imposed on European armed forces.
Natoa uhkaavat kuitenkin rajut leikkaukset, jotka kohdistuvat Euroopan asevoimiin.
EnglishMr President, on 25 May sections of the Sierra Leone armed forced staged a revolt.
Arvoisa puhemies! Osa Sierra Leonen sotavoimista teki 25. toukokuuta kaappauksen.
EnglishReliable figures on the impact of armed conflict on children are hard to come by.
On vaikeaa saada luotettavia tietoja aseellisten konfliktien vaikutuksesta lapsiin.
EnglishThe region does not need more armed forces; it needs fewer arms, fewer armed forces.
Alueella ei tarvita lisää asevoimia vaan vähemmän aseita ja vähemmän sotilaita.
EnglishIn Africa, 20% of the population live in countries affected by armed conflict.
20 prosenttia Afrikan väestöstä elää aseellisen konfliktin sekoittamassa valtiossa.
EnglishThe epidemic there causes more deaths than do armed conflicts on that continent.
Epidemia aiheuttaa siellä enemmän kuolonuhreja kuin mantereen aseelliset selkkaukset.
EnglishIn Darfur, direct armed protection is needed to guarantee the humanitarian efforts.
Darfurissa tarvitaan aseistettua suojaa humanitaaristen ponnistelujen takaamiseksi.
EnglishIt aggravated the existing conflict, and unleashed the armed reaction of Hizbollah.
Tämän seurauksena konflikti kärjistyi, ja Hizbollah käynnisti aseellisen toiminnan.
EnglishColombia has had a generous tradition of negotiated solutions with armed groups.
Kolumbiassa on perinteisesti neuvoteltu usein ratkaisuja aseistautuneiden ryhmien kanssa.
EnglishOn 28 July, the IRA made an historic decision to end its armed struggle.
IRA teki 28. heinäkuuta historiallisen päätöksen lopettaa aseelliset taistelut.
EnglishThe armed conflict in Kosovo that was mentioned by Mr Henderson has escalated.
Herra Hendersonin mainitsema Kosovon aseellinen konflikti on laajentunut.
EnglishMy third point relates to the separation of politics, business and the armed forces.
Kolmas kohta: politiikan, talouden ja armeijan välisen yhteyden purkaminen.
EnglishWe must get away from armed security, this hangover from the cold war.
Meidän on tultava ulos kylmän sodan seurauksesta, aseellisesta turvallisuudesta.
EnglishIt was not the European Union that trained, armed and helped the Taliban through Pakistan.
Euroopan unioni ei kouluttanut, aseistanut tai auttanut talebaneja Pakistanissa.
EnglishThese provisions concern the private and public sectors and include the armed forces.
Direktiiviä sovelletaan yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä puolustusvoimissa.
EnglishAs is well known, Macedonia has suffered as a result of this internal armed conflict.
Kuten tiedämme, Makedonia joutui kärsimään tästä sisäisestä aseellisesta konfliktista.
EnglishThat is why the UN Security Council must make a resolution on any armed campaign.
Tästä syystä YK:n turvallisuusneuvoston on annettava päätöslauselma kaikista sotatoimista.
EnglishThere, they use child soldiers from Uganda, who are forced into armed conflict.
Siellä käytetään Ugandan lapsisotilaita, jotka pakotetaan mukaan aseellisiin taisteluihin.
EnglishAt the same time, armed groups are re-emerging in other parts of the country.
Samanaikaisesti aseellisia ryhmiä ilmaantuu uudestaan maan muihin osiin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "arming":

arming
arms