"arguments" - Suomenkielinen käännös

EN

"arguments" suomeksi

EN

arguments {monikko}

volume_up
arguments (myös: disputes)
An end needs to be brought to the public arguments.
Julkiset väittelyt on saatava loppumaan.
arguments

Esimerkkejä "arguments"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe have had our arguments - indeed, we have had some today - but not about this.
Meillä oli tänään joitakin erimielisyyksiä, mutta niihin ei ole tarvetta palata.
EnglishArguments are currently under way over tiny percentages of the Community budget.
Nyt käydään keskusteluja yhteisön talousarvion äärettömän pienistä murto-osista.
EnglishMrs Jöns has made the point very precisely and I would support all her arguments.
Jöns esitti tämän asian hyvin selvästi, ja tuenkin kaikkia hänen argumenttejaan.
EnglishIn addition, the arguments relating to WTO negotiations are not very relevant.
Myöskään WTO:n neuvotteluihin liittyvät perustelut eivät ole kovin relevantteja.
EnglishSometimes you even have to resort to coercion, if the usual arguments do not work.
Joskus on turvauduttava jopa pakottamiseen, jos tavanomaiset keinot eivät riitä.
EnglishWe need their knowledge and advice and counter-arguments from other interests.
Tarvitsemme heidän tietojaan, neuvojaan ja muita etuja koskevia vastaväitteitään.
EnglishThe arguments are totally unconvincing, in so far as we have actually heard any.
Perustelut eivät ole lainkaan vakuuttavia - jos meille on niitä edes annettu.
EnglishMrs Lambert, are you in agreement with the arguments put forward by Mr van den Bos?
Jäsen Lambert, oletteko samaa mieltä jäsen van den Bosin esittämistä väitteistä?
EnglishIf you express the same arguments outside of this House, I shall continue to do so.
Jos esitätte samoja perusteluja parlamentin ulkopuolella, teen jatkossakin niin.
EnglishThe fact is that there are valid arguments both for and against this measure.
On olemassa päteviä perusteluja niin tämän toimen puolesta kuin sitä vastaankin.
EnglishIf the Eurosceptics were short of arguments we have certainly given them some.
Jos euroskeptikoilla on ollut pulaa aiheista, niin nyt heille on niitä annettu.
EnglishWe have to use all practical arguments to convince those who take the decisions.
Meidän on käytettävä kaikkia käytännön perusteluja vakuuttaaksemme päätöksentekijät.
EnglishThere were, and are, many arguments against becoming a part of the Eurozone.
Euroalueen jäsenyyttä vastaan puhuivat silloin ja puhuvat edelleen monet seikat.
EnglishSome of these arguments have been put with great clarity in this short debate.
Muutamia perusteluja on käsitelty hyvin valaisevasti tässä lyhyessä keskustelussa.
EnglishI have encountered some good arguments and we are always ready to engage in those.
Olen kuullut hyviä kommentteja, ja niistä olemme aina valmiita keskustelemaan.
EnglishThere are certainly material arguments here which go beyond political bounds.
On varmasti olemassa asiallisia argumentteja, jotka ylittävät puolueiden rajat.
EnglishSometimes, but not always, this will mean looking at arguments from both sides.
Toisinaan, mutta ei aina, tämä merkitsee toisen osapuolen argumenttien tarkastelua.
EnglishLet me now say something about some of the arguments that have been adduced today.
Seuraavaksi haluaisin sanoa muutaman sanan joistakin tänään esitetyistä väitteistä.
EnglishA democratic Iraq should not be held hostage to last year’s arguments in Europe.
Demokraattinen Irak ei saa viivästyä Euroopan viimevuotisten erimielisyyksien vuoksi.
EnglishThe debates did not provide any new proof, any evidence, or any sound arguments.
Käydyt keskustelut eivät ole tuoneet uutta näyttöä, todisteita tai hyviä perusteluja.