"arguably" - Suomenkielinen käännös

EN

"arguably" suomeksi

EN arguably
volume_up
{adverbi}

arguably (myös: evidently, probably, I guess, prolly)
Arguably, my country is no better or worse in that respect than the neighbouring countries.
Kotimaani ei luultavasti ole sen parempi tai huonompi kuin sen naapurimaatkaan.
The Charter of Fundamental Rights is arguably the most important development that we have seen.
Perusoikeuskirja on luultavasti tärkein ottamamme edistysaskel.
Luultavasti resepti ei ole täysin oikea.
arguably (myös: evidently, probably)
Arguably, the fate of an open world economic system hinges on the latter.
Avoimen maailmantaloutta koskevan järjestelmän kohtalo todennäköisesti haittaa viimeksi mainittua.
It was a day that changed South Africa and, arguably, changed the world.
Tuo päivä muutti Etelä-Afrikkaa, ja todennäköisesti koko maailmaa.

Esimerkkejä "arguably"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishArguably that may be true for 24 hours; thereafter it is a matter for all of us.
Tämä voi ehkä olla totta 24 tunnin ajan; sen jälkeen siitä tulee meidän kaikkien yhteinen asia.
EnglishArguably, there is something wrong with the assistance packages extended to Latvia and Hungary.
Ilmeisesti Latvialle ja Unkarille annetuissa tukipaketeissa on jotain vikaa.
EnglishThey did so in what should be arguably one of the safest investment pots in any investment industry.
He turvautuivat siinä kieltämättä yhteen kaikkein turvallisimmista sijoituskohteista.
EnglishMr President, energy efficiency is arguably the poor relation in the overall supply situation.
Arvoisa puhemies, energiatehokkuus on kiistatta köyhä sukulainen kokonaistarjontatilanteessa.
EnglishArguably, that is what we should focus on more and more.
Meidän olisi epäilemättä keskityttävä siihen entistä voimakkaammin.
EnglishIndeed, arguably, I strongly support the organisation.
Itse asiassa voisi sanoa, että tuen vahvasti tuota organisaatiota.
EnglishOf course, the victims, arguably, are prepared to take drastic risks to enter the countries of the European Union.
Uhrit ovat tietysti valmiita ottamaan suuria riskejä päästäkseen Euroopan unionin valtioihin.
EnglishThis is arguably a very ambitious target and is formally endorsed by the Commission and the Council.
Tämä on osoittautunut hyvin kunnianhimoiseksi tavoitteeksi, ja komissio ja neuvosto ovat hyväksyneet sen virallisesti.
EnglishChina' s entry into the WTO will, arguably, have as far-reaching an effect as anything which will take place in Seattle.
Kiinan liittymisellä WTO:hon on epäilemättä yhtä kauaskantoinen seuraus kuin Seattlen tulevilla tapahtumilla.
EnglishThat would arguably benefit developed world pharmaceutical companies and shift the emphasis from prevention to treatment.
Tämä epäilemättä hyödyttäisi teollisuusmaiden lääkeyhtiöitä, ja painopiste siirtyisi ehkäisystä lääkehoitoon.
EnglishArguably, the situation is worse.
Tilanne on muuttunut kiistämättä huonommaksi.
EnglishThose people did what, arguably, we ask all good citizens to do: provide for their retirement, their future.
Nämä ihmiset tekivät kiistatta sen, mitä pyydämme kaikkia kunnon kansalaisia tekemään: huolehtimaan eläkepäivistään ja tulevaisuudestaan.
EnglishSo let me finish and let me listen - arguably the most important thing and one of the most difficult things to do in politics.
Sallikaa minun siis päättää puheenvuoroni ja kuunnella - se on kenties tärkeintä ja politiikassa yksi vaikeimmista asioista.
EnglishThis is arguably the most successful European institution, and yet we are criticised and we very rarely defend ourselves.
Tämä on eittämättä kaikkein onnistunein Euroopan unionin toimielimistä, ja siltikin meitä kritisoidaan ja puolustamme itseämme vain harvoin.
EnglishWhile oil arguably generates exploitation, dependence, wars and dictatorships, nuclear energy is historically much safer.
Kun öljy todistettavasti aiheuttaa riistoa, riippuvuutta, sotia ja diktatuureja, ydinvoima on historiallisesti katsoen paljon turvallisempaa.
EnglishImplementing the institutional reforms is, arguably, just as important, given their impact on the future success of the Council.
Institutionaaliset uudistukset ovat epäilemättä aivan yhtä tärkeitä, kun otetaan huomioon niiden vaikutus neuvoston tulevaan menestykseen.
EnglishArguably, the best way to combat drug trafficking is to dismantle the international networks for the distribution and laundering of dirty money.
Voidaan sanoa, että huumausainekauppaa voidaan torjua parhaiten paljastamalla kansainväliset jakelu- ja rahanpesuverkostot.
EnglishThis must give us all grave cause for concern, because I worry that the whole issue is getting out of hand as well as, arguably, out of proportion.
Kaikkien olisi nyt siis syytä olla huolissaan, sillä pelkään, että koko asia karkaa käsistä ja kasvaa aivan liian suureksi.
EnglishIndeed the institution arguably has a special duty of care to ensure that no residual suspicion should point to the individuals in question.
Toimielimellä on itse asiassa erityisvelvollisuus huolehtia siitä, ettei jäljelle jää vähäisimpiäkään epäilyksiä kyseisten henkilöiden syyttömyydestä.
EnglishThe attacks on the United States did not occur on September 11, they occurred before then, and an attack upon one is arguably an attack upon all of us.
Yhdysvaltoihin ei hyökätty syyskuun 11. päivänä vaan jo sitä ennen, ja hyökkäys yhtä maata vastaan on kuulemma hyökkäys meitä kaikkia vastaan.