"arena" - Suomenkielinen käännös

EN

"arena" suomeksi

EN

arena {substantiivi}

volume_up
1. Urheilu
arena
We already had a parliamentary arena here, and now we have a lion in it.
Meillä oli täällä parlamentaarinen areena, nyt meillä on täällä leijona.
Then we would have a large arena to develop the world revolution.'
Sen jälkeen meillä on laaja areena käytettävissämme maailmanlaajuista vallankumousta varten".
It is a new arena for the exchange of opinions that is sorely needed for political mobilisation.
Internet on mielipiteenvaihdon uusi areena, ja sitä tarvitaan kipeästi poliittiseen mobilisointiin.

Esimerkkejä "arena"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe report also takes account of recent changes in the political arena in Bahrain.
Mietinnössä otetaan myös huomioon viimeaikaiset muutokset Bahrainin politiikassa.
EnglishIt is very, very important that we continue this struggle in an international arena.
On hyvin, hyvin tärkeää, että jatkamme tätä taistelua kansainvälisissä puitteissa.
EnglishEurope must play a pioneering role, in particular in the international arena.
Euroopan on toimittava edelläkävijän asemassa, etenkin kansainvälisissä yhteyksissä.
EnglishWe want the citizens to enjoy the benefits of the single market in this arena.
Haluamme kansalaisten hyötyvän yhtenäismarkkinoiden eduista tällä alalla.
EnglishSecondly, I welcome the Council and the Commission to the negotiating arena.
Toiseksi, toivotan neuvoston ja komission tervetulleiksi neuvottelupöytään.
EnglishBut more vital still is a Europe that feels strong in the political arena.
Kuitenkin vielä tärkeämpää on, että Eurooppa tuntee itsensä poliittisesti vahvaksi.
EnglishAs people who are active in the political arena we can promote innovation.
Aktiivisina toimijoina poliittisella näyttämöllä voimme edistää innovaatiota.
EnglishThis applies in particular to the new Member States, but also to the international arena.
Tämä koskee erityisesti uusia jäsenvaltioita mutta myös kansainvälistä areenaa.
EnglishHowever, opinion is being stirred up against this directive in the political arena.
Poliittisessa keskustelussa luodaan sitä vastoin tämän direktiivin vastaista mielialaa.
EnglishIt is important that the European Union speak in the international arena with one voice.
Euroopan unionin on tärkeää esiintyä kansainvälisissä yhteyksissä yhtenäisenä.
EnglishIt is also important to speak out on their behalf in the international arena.
On niin ikään tärkeää puhua heidän puolestaan kansainvälisillä kentillä.
EnglishYou could say that the arena is now entirely open for us in this area.
Voitaisiin sanoa, että tällä hetkellä kenttä on meille täysin avoin tällä alalla.
EnglishIt is also important that Africa understands its power in the international arena.
Afrikan on myös tärkeää ymmärtää valtansa kansainvälisellä näyttämöllä.
EnglishLowering the threshold and broadening the cultural arena is therefore a positive thing.
Kynnyksen madaltaminen ja kulttuurin laventaminen on siis positiivinen asia.
EnglishIt is an important forum for promoting these issues to the global arena.
Se on tärkeä foorumi, jotta näitä kysymyksiä voitaisiin käsitellä maailmanlaajuisesti.
EnglishFor me, what is important, indeed fundamental, is to bring this matter into the public arena.
Tärkeintä ja olennaisinta mielestäni on, että asiakirja on tuotu julkisuuteen.
English'Human Rights' has a quite distinct meaning in the international arena.
Ihmisoikeuksilla" on kansainvälisessä yhteydessä suhteellisen yksiselitteinen sisältö.
EnglishI am talking about Mannheim and the arena for World Cup football that is being built there.
Puhun Mannheimista ja sinne jalkapallon MM-kisoja varten rakennettavasta stadionista.
EnglishThe Rio Summit defined a new arena, that of sustainable development.
Rion huippukokouksessa määriteltiin uudet, kestävään kehitykseen perustuvat näkymät.
EnglishWe already had a parliamentary arena here, and now we have a lion in it.
Meillä oli täällä parlamentaarinen areena, nyt meillä on täällä leijona.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "arena":

arena