"area of interest" - Suomenkielinen käännös

EN

"area of interest" suomeksi

EN

area of interest [esimerkki]

volume_up
area of interest

Esimerkkejä "area of interest"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishECB to phase out the ten euro area retail interest rates that have been published
tarvitse julkaista kymmentä pankkien luotto- ja talletuskorkoa EKP:n
EnglishAnother area of interest for the enlarged Europe is its eastern borders.
Laajentuneen Euroopan intresseissä ovat myös sen itäiset raja-alueet.
EnglishAs I said, it is an important strategic area of interest for Europe.
Kuten sanoin, se on merkittävä strateginen ala EU:lle.
EnglishThe development of a regional energy market is another area of interest for the countries bordering the Danube.
Alueellisten energiamarkkinoiden kehittäminen on toinen Tonavan varren maiden kannalta kiinnostava asia.
EnglishAlso, in the intellectual property rights chapter, geographical indications are a major area of interest for the EU.
Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevassa luvussa myös maantieteelliset merkinnät ovat EU:n kannalta erittäin kiinnostava alue.
EnglishWe note your proposals in this area with interest, particularly the regulation on the measures to be taken to combat forms of air pollution.
Seuraamme kiinnostuneina tätä alaa koskevia ehdotuksianne, varsinkin asetusta toimenpiteistä ilmansaasteiden torjumiseksi.
EnglishThe new interest rate statistics replace the ten non-harmonised euro area retail interest rates that have been published by the ECB since January 1999.
Uusilla tilastoilla korvataan 10 yhdenmukaistamatonta euroalueen pankkien luotto- ja talletuskorkoa, jotka EKP on julkaissut tammikuusta 1999 lähtien.
EnglishSocial protection, including the development of the Social Protection Floor initiative, is another area of interest for this year's ILO conference.
Sosiaaliturva, mukaan lukien sosiaalista perusturvaa koskevan aloitteen kehittäminen, on toinen tämänvuotisessa ILOn konferenssissa käsiteltävä mielenkiintoinen aihe.
EnglishIn this sense, the policy which you are pursuing in the area of interest rate policy is clearly essential, and we are awaiting very clear commitments from you in this respect.
Tässä mielessä harjoittamallanne korkopolitiikalla on luonnollisesti oleellinen asema, joten odotamme teiltä erittäin selkeitä kannanottoja.
EnglishAlthough more doctors are being trained in geriatric care, which is a growing area of interest, there still needs to be more investment in this expanding specialism.
Vaikka yhä useammat lääkärit saavat jo koulutusta geriatrisessa hoidossa, jonka merkitys kasvaa koko ajan, erikoistumisen lisäämiseksi tarvitaan lisää rahoitusta.
EnglishIn my particular area of interest, the single market, you rightly talk about allowing citizens and SMEs in particular to benefit from that market.
Minua erityisesti kiinnostavan alan, sisämarkkinoiden, osalta olette aivan oikeassa todetessanne, että kansalaisten ja erityisesti pk-yritysten olisi päästävä hyötymään sisämarkkinoista.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "area of interest" suomeksi

of prepositio
Finnish
area substantiivi
interest substantiivi
area of application substantiivi
Finnish
conflict of interest substantiivi