"area of application" - Suomenkielinen käännös

EN

"area of application" suomeksi

FI
EN

area of application {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "area of application"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe area of application we suggested has also had the word 'cooperations' taken out.
Meidän ehdottamaamme soveltamisalaa supistetaan lisäksi yhteistyömuodoilla.
EnglishHowever, these last points include the area of application of the agreement as a whole.
Näihin viimeisiin kohtiin kuuluu kuitenkin koko sopimuksen soveltamisalue.
EnglishMoreover, the general description of the area of application that has been given is too vague.
Myöskään kaavailtu kiellon soveltamisalan yleinen kuvaus ei ole riittävän sitova.
EnglishThe idea is to improve the efficiency and the area of application of the new directive.
Ajatuksena on parantaa uuden direktiivin tehokkuutta ja soveltamisalaa.
EnglishAmong the areas I would earmark for tightening up is the area of application.
Eri kysymysten joukossa erityisesti direktiivin soveltaminen kaipaa nähdäkseni tiukempaa otetta.
EnglishBy far the largest area of application will be the treatment of other people.
Kaikkein suurin käyttöalue on muiden ihmisten hoitaminen.
Englishthe area of application of the Directive, its flexibility and relationship with other Community acts.
direktiivin soveltamisalaan, sen joustavuuteen ja suhteeseen muihin yhteisön säädöksiin.
EnglishThis is why it is important for the directive's area of application to be clearly and transparently defined.
Siksi on tärkeää määritellä direktiivin soveltamisala selkeästi ja avoimesti.
EnglishThe area of application of the directive is the most essential question in this whole matter.
Direktiivin soveltamisala on koko asian keskeisin kysymys.
EnglishI think the regulation's area of application must be extended to include SMS.
Olen sitä mieltä, että säännöksen soveltamisalaa pitäisi laajentaa kattamaan myös tekstiviestipalvelujen tarjonta.
EnglishIt has a broad area of application relating to human trafficking.
Sitä voidaan soveltaa ihmiskauppaan laaja-alaisesti.
EnglishFinally, there is the amendment to extend the area of application of the scheme to include services as well.
Sitten lopulta tarkistus asetuksen soveltamisalan laajentamisesta kattamaan myös palvelujen tarjoaminen.
EnglishI particularly wish to highlight the area of application.
EnglishWe consequently believe that it is wisest initially to have a limited area of application for the framework decision.
Sen vuoksi olemme sitä mieltä, että olisi järkevintä, että puitepäätöksen soveltamisala olisi aluksi rajattu.
EnglishIt has a larger area of application than any previous agreement between the European Union and a third country.
Sen soveltamisala on laajempi kuin minkään muun sopimuksen, jonka Euroopan unioni on tehnyt kolmannen valtion kanssa.
EnglishAn important aspect of the proposal is the extension of EMAS' s area of application to include all sectors of trade and industry.
Ehdotuksen eräs tärkeä näkökohta on EMAS-järjestelmän soveltamisalan laajentaminen elinkeinoelämän kaikkiin osiin.
EnglishThe parliamentary report proposes that the area of application of labelling should be expanded to include services as well.
Parlamentin mietinnössä ehdotetaan, että asetuksen soveltamisalue laajennettaisiin kattamaan myös palvelujen tarjoaminen.
EnglishAs I have already mentioned, we also welcome the extension of the area of application to cover oil, gas and coal production capacities.
Kuten jo mainitsin, olemme tyytyväisiä myös soveltamisalan laajentamiseen käsittämään öljyn, kaasun ja hiilen tuotantokapasiteetin.
EnglishExtension of the area of application to include refugees and beneficiaries of subsidiary protection can only serve to burden the public purse even more.
Soveltamisen ulottaminen pakolaisiin ja toissijaista suojelua saaviin henkilöihin voi vain aiheuttaa lisää julkisia menoja.
EnglishThis proposal aims to extend the area of application of the regulation, in particular, in the areas of renewable energies and CCS.
Ehdotuksella pyritään laajentamaan asetuksen soveltamisalaa erityisesti uusiutuvan energian sekä hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin aloilla.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "area of application" suomeksi

of prepositio
Finnish
area substantiivi
application substantiivi
letter of application substantiivi
field of application substantiivi