EN

archive {substantiivi}

volume_up
archive (myös: file, registry)
Note regarding Outlook: Personal Archive and retention policies vary between licenses.
Outlookia koskeva huomautus: henkilökohtainen arkisto ja säilytyskäytännöt vaihtelevat eri käyttöoikeuksien mukaan.
It is a digital library, a digital museum and a digital archive for our European cultural heritage.
Se on digitaalinen kirjasto, digitaalinen museo ja digitaalinen arkisto eurooppalaista kulttuuriperintöämme varten.
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Procurement > Archive
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Työpaikat ja hankinnat > Arkisto

Esimerkkejä "archive"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFinally but crucially, I am proposing the creation of a millennium archive.
Viimeinen, mutta keskeinen ehdotukseni koskee tuhatvuotisjuhla-arkiston perustamista.
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Procurement > Archive
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Työpaikat ja hankinnat > Arkisto
EnglishIt is not only books, but also newspapers, archive records and films.
Kyse ei ole ainoastaan kirjoista, vaan myös sanomalehdistä, arkistotallenteista ja elokuvista.
EnglishAs we all know, it is not only a library, for it is also a virtual museum and archive.
Kuten me kaikki tiedämme, kyseessä ei ole vain kirjasto, sillä se on myös virtuaalinen museo ja arkisto.
EnglishCopy, store, archive or create a database of results from Bing Maps.
kopioida, tallentaa tai arkistoida Bing Maps -palvelusta saatuja tuloksia tai luoda niistä tietokantaa
EnglishYou can archive or share your pictures on a CD or DVD.
Voit arkistoida tai jakaa kuvia tallentamalla ne CD- tai DVD-levylle.
EnglishNote regarding Outlook: Personal Archive and retention policies vary between licenses.
Outlookia koskeva huomautus: henkilökohtainen arkisto ja säilytyskäytännöt vaihtelevat eri käyttöoikeuksien mukaan.
EnglishWe want to ensure it only covers archive productions which were produced before December 1996.
Me haluamme varmistaa, että tämä koskee vain sellaisia arkistotuotantoja, jotka valmistettiin ennen joulukuuta 1996.
EnglishIt is a digital library, a digital museum and a digital archive for our European cultural heritage.
Se on digitaalinen kirjasto, digitaalinen museo ja digitaalinen arkisto eurooppalaista kulttuuriperintöämme varten.
EnglishIf you add to this the EU's Archive Regulation, it is easy to see that there will be nothing left of this openness.
Kun tähän lisätään EU: n arkistoasetus, voidaan ymmärtää, ettei tästä avoimuudesta jää mitään jäljelle.
EnglishAll of the films by the Lumière brothers have been restored by the French Film Archive and have recently been released on DVD.
Kaikki Lumièren veljesten elokuvat on restauroitu Ranskan elokuva-arkistossa ja ne on hiljattain julkaistu DVD:llä.
EnglishThere was no overview of the internal and external audit reports, and the archive was also in something of a mess.
Sisäiset ja ulkoiset tilintarkastuskertomukset eivät olleet havainnollisia, ja arkistointijärjestelmässäkin oli jonkin verran sotkua.
EnglishCroatia is cooperating properly with The Hague; even archive documents have been handed over to the tribunal.
Kroatia tekee moitteetonta yhteistyötä Haagin sotarikostuomioistuimen kanssa; jopa asiakirja-arkistot on luovutettu tuomioistuimen käyttöön.
EnglishThis would be an archive in digital form of the EU's fifteen Member States' major national cultural collections.
Kyseessä olisi digitaalimuotoinen arkisto, joka sisältäisi EU: n viidentoista jäsenvaltion tärkeimmät kansalliset kulttuuriin liittyvät kokoelmat.
EnglishScan archive files.
EnglishCreate archive folders.
EnglishTo keep a bunch of earlier versions of a file during a project, and not confuse them with the latest version, create a folder named "Archive."
Jos haluat säilyttää tiedoston aiempien versioita projektin aikana ilman, että ne sekaantuvat uusimpaan versioon, luo kansio "Arkisto".
EnglishSo in the case of Doñana, just as with any other complaint lodged under Community procedure, the Commission can never archive it unilaterally.
Siten Doñanan tapauksessa, kuten minkä tahansa muun yhteisön menettelyn alaisessa valituksessa, komissio ei voi koskaan arkistoida valitusta yksipuolisesti.
EnglishAlongside the pro-artist provisions, I should in particular like to draw your attention to the proposed rules on the use of archive productions.
Haluaisin kuitenkin ottaa esiin taiteilijat huomioon ottavien määräysten lisäksi ennen kaikkea ehdotetut määräykset, jotka liittyvät arkistoitujen teosten käyttöön.
EnglishIt is well known that for centuries these institutions have experienced difficulties in properly protecting archive material received from different sources.
On tunnettu tosiseikka, että vuosisatojen ajan näillä instituutioilla on ollut vaikeuksia suojata asianmukaisesti eri lähteistä saatua arkistomateriaalia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "archive":

archive
English