EN

architecture {substantiivi}

volume_up
architecture
Architecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
Rakennusten arkkitehtuuri, tekniikka, rakenne: kaikki tämä on tiedettä.
Especially as the vulnerable architecture of this ambitious structure has been threatened.
Etenkin kun tämän kunnianhimoisen rakennelman hauras arkkitehtuuri on uhattuna.
Tällainen poliittinen arkkitehtuuri on nurinkurista.

Esimerkkejä "architecture"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Baccalaureate and European education is one element in our architecture.
EB-tutkinto ja eurooppalainen koulutus ovat yksi elementti unionimme rakenteessa.
EnglishHowever, the relationship lacks a real new structure, a real new architecture.
Suhteistamme puuttuu kuitenkin aidosti uusi rakenne, todellinen uusi arkkitehtuuri.
EnglishIt was known back in 2007 that the architecture of Swift needed to be reformed.
Jo vuonna 2007 tiedettiin, että SWIFT-järjestelmän rakennetta piti uudistaa.
EnglishWe did Maastricht but we have not sorted out the institutional architecture.
Me teimme Maastrichtin, mutta me emme ole selvittäneet toimielimellistä rakennetta.
EnglishThere are of course also Doctors of Architecture, Chemistry, Engineering and so on.
Tohtorit voivat olla arkkitehtejä, kemistejä, insinöörejä ja niin edelleen.
EnglishEspecially as the vulnerable architecture of this ambitious structure has been threatened.
Etenkin kun tämän kunnianhimoisen rakennelman hauras arkkitehtuuri on uhattuna.
EnglishIn the supervisory architecture, we have taken a big step towards a common rule book.
Valvontarakenteessa olemme ottaneet suuren edistysaskelen yhteisten määräysten osalta.
EnglishBut whom are we to blame for the lack of progress on supervisory architecture?
Mutta ketä voidaan syyttää siitä, ettei valvontarakenne ole edistynyt?
EnglishThe constitution issue is not a simple matter of the architecture of the institutions.
Perustuslakikysymyksessä ei ole kyse pelkästään toimielinten rakenteesta.
EnglishAs for the new financial architecture, the Commission is being quite unambitious about this.
Mitä tulee uuteen finanssiarkkitehtuuriin, komissio on tässä aika kunnianhimoton.
EnglishHowever, plumbing has its limits: we need to address the architecture of international finance.
Me emme voi kuitenkaan ratkaista kriisiä vain tukkimalla yksittäisiä vuotokohtia.
EnglishArchitecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
Rakennusten arkkitehtuuri, tekniikka, rakenne: kaikki tämä on tiedettä.
EnglishFor example, we are asking for a "solar architecture' action programme in Member States.
Me vaadimme esimerkiksi jäsenvaltioilta "aurinkoenergiaarkkitehtuurin" toimintaohjelmaa.
EnglishAll our institutions will gain from the consolidation of Europe's institutional architecture.
Kaikki toimielimet hyötyvät yhteisön toimielinarkkitehtuurin vahvistamisesta.
EnglishThat is the architecture of how we would like to accelerate what we do here.
Tämän rakenteen avulla pyrimme tehostamaan komission toimia alalla.
EnglishTo that end, we need to make the appropriate reforms to the international financial architecture.
Sitä varten tarvitsemme kansainvälisen rahoitusjärjestelmän sopivan uudistuksen.
EnglishOur new economic architecture is now largely in place, therefore.
Uusi taloudellinen arkkitehtuurimme on tämän ansiosta nyt laajasti perustettu.
EnglishBut it might be the same in architecture or any other profession.
Tilanne saattaa kuitenkin olla sama arkkitehtikoulutuksessa ja muilla aloilla.
EnglishThat may also be a reason to reflect on the architecture of the global institutions.
Tästä syystä saattaisi olla aiheellista pohtia myös kansainvälisten instituutioiden rakennetta.
EnglishReview of Council Directive 85/384/EEC (diplomas in architecture)
Direktiivin 85/384/ETY uudelleentarkastelu (arkkitehtuurin alan tutkintotodistukset)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "architecture":

architecture
architectural plan
English
computer architecture