EN

arch {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
arch (myös: bow, circle, curve, lob, rib, vault)
It consciously seems like there's -- I like the French "arc-en-ciel" — it seems like there's an arch in the sky, or it seems like the sun is setting over the mountains.
Tietoisesti näyttää siltä -- pidän ranskalaisesta "arc-en-ciel" -- että taivaalla on kaari, ja aurinko näyttää laskevan vuorten taa.
The Lisbon Treaty forms a symbolic arch with the Lisbon Strategy since the Charter of Fundamental Rights includes social rights among the fundamental human rights.
Lissabonin sopimuksesta muodostuu symbolinen kaari Lissabonin strategiaan, sillä perusoikeuskirjassa käsitellään sosiaalisia oikeuksia muiden perusihmisoikeuksien ohella.
arch (myös: vault)
2. "foot", Anatomia
arch
volume_up
jalkaholvi {subst.}
arch
volume_up
jalkakaari {subst.}

Esimerkkejä "arch"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAccording to him, the main country in this arch, a sort of linchpin, is Iran.
Hänen mukaansa tämän alueen keskusvaltio, eräänlainen ydin, on Iran.
EnglishPetition 318/2000 runs to seven lever-arch A4 files.
Vetoomus nro 318/2000 on jopa seitsemän A4-kokoisen mapin pituinen.
EnglishI submit that in the new Europe which is evolving the keystone of the arch of European politics is now Ukraine.
Myönnän, että uudessa kehittyvässä Euroopassa Euroopan politiikan kulmakivi on nyt Ukraina.
EnglishTo this extent the initiative is arch-conservative, in the truest sense of the word, not reform-oriented.
Aloite on tässä mielessä sanan varsinaisessa merkityksessä patavanhoillinen, ei uudistushakuinen.
EnglishYou can pack this mouse flat for storage; when ready for use, it curves upward into a comfortable arch.
Voit litistää tämän hiiren, kun haluat kantaa sitä mukana, ja käyristää sen pystyyn, kun haluat käyttää sitä.
EnglishYou can pack this mouse flat for storage; when ready for use, it curves upwards into a comfortable arch.
Voit litistää tämän hiiren, kun haluat kantaa sitä mukana, ja käyristää sen pystyyn, kun haluat käyttää sitä.
EnglishA keystone in an arch is the central piece.
EnglishIn the Constitutional Affairs Committee, I have observed at first hand the strategy and scheming of arch Europhiles.
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa olen saanut tarkkailla läheltä Euroopan unionille perimyönteisten tahojen strategiaa ja vehkeilyä.
EnglishIt consciously seems like there's -- I like the French "arc-en-ciel" — it seems like there's an arch in the sky, or it seems like the sun is setting over the mountains.
Tietoisesti näyttää siltä -- pidän ranskalaisesta "arc-en-ciel" -- että taivaalla on kaari, ja aurinko näyttää laskevan vuorten taa.
EnglishThe Lisbon Treaty forms a symbolic arch with the Lisbon Strategy since the Charter of Fundamental Rights includes social rights among the fundamental human rights.
Lissabonin sopimuksesta muodostuu symbolinen kaari Lissabonin strategiaan, sillä perusoikeuskirjassa käsitellään sosiaalisia oikeuksia muiden perusihmisoikeuksien ohella.
EnglishFormer arch enemies now make up the Union's backbone instead. A trusting cooperation characterizes the members of the Union, and the Soviet threat has been out-competed.
Aikaisemmat arkkiviholliset muodostavat unionin tukipilarin, luottamuksellinen yhteistyö on tunnusmerkillistä unionin jäsenille ja Neuvostoliiton uhka on kilpailtu pois.
EnglishIf it turns out that the vast majority of the new Majlis consists of arch-conservative, even radical Islamists, we should not set any store by close relations.
Jos osoittautuu, että uuden Majlisin suuri enemmistö koostuu arkkivanhoillisista ja jopa radikaaleista islamisteista, meidän ei pitäisi antaa mitään arvoa läheisille suhteille Iraniin.
EnglishThe spontaneous assistance provided by their traditional arch enemies Greece and Armenia refuted the Turks saying that a Turk will only find friends among fellow countrymen.
Historiallisten arkkivihollisten Kreikan ja Armenian spontaanisti antama apu osoitti vääräksi turkkilaisen kansanviisauden, jonka mukaan Turkilla ei olisi ystäviä oman maan ulkopuolella.
EnglishWedgwood, wrote in her definitive account of the Thirty Years War that in the 17th century Germany was the keystone of the arch of European politics.
Arvoisa puhemies, brittiläinen historioitsija C. V. Wedgwood kirjoitti tarkassa selvityksessään kolmikymmenvuotisesta sodasta, että 1600-luvulla Saksa oli Euroopan politiikan kulmakivi.