EN

arbitrator {substantiivi}

volume_up
arbitrator (myös: middleman, ombudsman, referee)

Esimerkkejä "arbitrator"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe arbitrator’s award does not indicate what could be an appropriate tariff level.
Välimiestuomiosta ei käy ilmi, mikä olisi hyväksyttävä tariffin suuruus.
EnglishThe United States is gradually losing its role as arbitrator in this matter.
Yhdysvallat on vähitellen menettämässä puolueettoman välittäjän aseman.
EnglishWith its commitment to achieving an agreement, the USA has assumed the role of arbitrator and also of guarantor.
USA otti sopimuksen syntymiseen vaikuttajana erotuomarin ja takuumiehen osan.
English(NL) Madam President, Commissioner Kroes, we are actually looking to you as an arbitrator in this case.
(NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Kroes, pidämme teitä tavallaan erotuomarina tässä asiassa.
EnglishOtherwise, the arbitrator would be sentencing the European Community while its guilt has not been proven.
Muussa tapauksessa sovintotuomari tuomitsisi Euroopan yhteisön ilman, että sen syyllisyyttä oli näytetty toteen.
EnglishThe Commission is giving itself the role of arbitrator.
EnglishWill we be watching every arbitrator and regulator to make sure that Community law is correctly applied?
Valvommeko me jokaista sovittelijaa ja sääntelijää, jotta voisimme varmistaa yhteisön oikeuden asianmukaisen soveltamisen?
EnglishAlthough, given his role as arbitrator, he should take care to keep his ideological positions rather more hidden.
Sovittelijan tehtävässään hänen pitäisi huolehtia siitä, ettei hän toisi aatteellisia näkemyksiään kovin innokkaasti esille.
EnglishAn international arbitrator should have the opportunity at long last to resolve the border issues between Slovenia and Croatia.
Kansainvälisellä sovittelijalla pitäisi olla mahdollisuus ratkaista vihdoin ja viimein Slovenian ja Kroatian väliset rajakiistat.
EnglishIf a problem arises, the Secretariat-General acts as arbitrator.
Jos asiassa on jokin ongelma, sihteeristö tekee ratkaisunsa, mutta meillä on keskitetty pääasiallinen osoite, ja pääosastot voivat antaa vastauksia.
EnglishMoreover, we want this Parliament to be the arbitrator, or at all events the privileged judge or interlocutor of the Central Bank on the policy to be implemented.
Me haluamme myös, että parlamentti on vastaisuudessakin keskuspankin sovittelija tai ainakin tuomari tai etuoikeutettu keskustelukumppani pankin harjoittaman politiikan suhteen.
EnglishAt the very least, Parliament must be an equal partner with codecision rights, and it must play the role of an objective and reliable arbitrator wherever necessary.
Parlamentin täytyy olla vähintäänkin tasaveroinen kumppani, jolla on oikeus tehdä yhteispäätöksiä, ja sen pitää tarvittaessa toimia objektiivisena ja luotettavana sovittelijana.
EnglishWe rejected the idea of the Commission acting as arbitrator in disputes about the creation of cross-border airspace blocks and the introduction of sanctions for service providers.
Hylkäsimme kiistoissa välittäjänä toimivan komission suunnitelman rajat ylittävän ilmatilan lohkojen luomisesta ja sanktioiden käyttöönotosta palvelun tarjoajille.
EnglishWe should restrict this to consultation with the Commission, on the initiative of the Member States, if a problem arises so that it can resolve it and act as arbitrator, as it always does.
Kuulemismahdollisuutta jäsenvaltioiden aloitteesta on ongelmien ilmetessä rajoitettava komissioon, jotta se ratkaisisi ja selvittäisi ne, kuten se aina tekee.
EnglishIn that case the EU should abandon its role of passive arbitrator, as has happened quite often before, and take on the role of defender of its own interests and those of Ukraine.
Siinä tapauksessa EU:n pitäisi luopua passiivisen välittäjän roolistaan, kuten on tapahtunut varsin usein ennenkin, ja ottaa omien etujensa ja Ukrainan etujen puolustajan rooli.
EnglishWe will now continue to argue before the arbitrator that he can only determine the level of any retaliatory action if and when the non-conformity of the new banana regime has been determined.
Jatkamme nyt sovintotuomarin kanssa keskustelua siitä, että hän voi määrätä ainoastaan vastatoimien tasosta, jos ja kun uusi banaanijärjestelmä todetaan sääntöjen vastaiseksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "arbitrator":

arbitrator
arbitration