"arbitrarily" - Suomenkielinen käännös

EN

"arbitrarily" suomeksi

EN

arbitrarily {adverbi}

volume_up
arbitrarily (myös: at will)
The death penalty is also arbitrarily used, especially on minors.
Kuolemanrangaistuksia määrätään myös mielivaltaisesti erityisesti alaikäisille.
Students are being arrested and arbitrarily convicted, as are others.
Opiskelijoita pidätetään ja tuomitaan mielivaltaisesti, kuten muitakin.
Borders are being shut down, sometimes arbitrarily, and sometimes following a terrorist attack.
Rajoja suljetaan, joskus mielivaltaisesti ja joskus terroristihyökkäyksen seurauksena.

Esimerkkejä "arbitrarily"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is the second time this year that this session has been arbitrarily cancelled.
Tämä on jo toinen kerta tänä vuonna, kun kyselytunti on peruutettu mielivaltaisesti.
EnglishIt cannot be copied arbitrarily since each Member State has its own specific conditions.
Siitä ei voi tehdä yleistä mallia, koska jokaisella jäsenvaltiolla on omat olosuhteensa.
EnglishThe death penalty is also arbitrarily used, especially on minors.
Kuolemanrangaistuksia määrätään myös mielivaltaisesti erityisesti alaikäisille.
EnglishThat is why it must be maintained and must not be changed arbitrarily.
Siksi sen on säilyttävä ennallaan eikä sitä saa muuttaa mielivaltaisesti.
EnglishStudents are being arrested and arbitrarily convicted, as are others.
Opiskelijoita pidätetään ja tuomitaan mielivaltaisesti, kuten muitakin.
EnglishBorders are being shut down, sometimes arbitrarily, and sometimes following a terrorist attack.
Rajoja suljetaan, joskus mielivaltaisesti ja joskus terroristihyökkäyksen seurauksena.
EnglishThe occupied town of Famagusta is arbitrarily regarded by the Turkish army as such an area.
Turkin armeija pitää miehitettyä Farnagustan kaupunkia mielivaltaisesti tällaisena alueena.
EnglishIt would be cruel and inhumane to terminate the process arbitrarily at this late stage.
Olisi julmaa ja epäinhimillistä katkaista prosessi mielivaltaisesti tässä myöhäisessä vaiheessa.
EnglishThe fines have been laid down arbitrarily, particularly in phase 4.
Sakot on määritetty mielivaltaisesti, etenkin neljännessä vaiheessa.
EnglishSweden has an obligation under the treaties and this cannot just be interpreted arbitrarily.
Ruotsilla on perussopimusten mukainen velvollisuus, eikä sitä voida tulkita mielivaltaisesti.
EnglishThis is an unfortunate rule which may be interpreted arbitrarily.
Tämä on valitettava sääntö, ja sitä voidaan tulkita mielivaltaisesti.
Englishc) is being imposed arbitrarily, rather than through consultation with civil society;
c) syntyy autoritaarisen menettelyn tuloksena ilman kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää vuoropuhelua,
EnglishFines have been laid down arbitrarily, particularly in phase 4.
Sakot on määritetty mielivaltaisesti, etenkin neljännessä vaiheessa.
EnglishLet us be under no illusions, the law is applied arbitrarily for their own purposes.
Emme saa elätellä turhia kuvitelmia: oikeutta sovelletaan mielivaltaisesti heidän omiin tarkoitusperiinsä.
EnglishFirstly, the release of all those who have been arbitrarily arrested.
Ensinnäkin vaadimme kaikkien niiden henkilöiden vapauttamista, jotka on pidätetty mielivaltaisesti.
EnglishEconomically strong and weak economies are first arbitrarily thrown together in the same pot.
Taloudellisesti voimakkaita ja heikkoja talouksia kohdellaan ensin mielivaltaisesti samalla tavalla.
EnglishSmall-scale fishermen cannot be arbitrarily displaced without full consultation.
Pienimuotoista kalastusta harjoittavia kalastajia ei voida siirtää vesiltään summittaisesti ilman kattavaa kuulemista.
EnglishRecipes and contents cannot be altered arbitrarily.
Tuotteiden reseptit ja koostumukset eivät muutu mielivaltaisesti.
EnglishTherefore, they are being distributed arbitrarily and - I repeat - are being spent on centralised policies.
Varoja siis jaetaan mielivaltaisesti, ja - toistan - niitä käytetään keskitettyihin politiikkoihin.
EnglishIn Cuba, dissidents and people who do not agree with the dictatorship are being arbitrarily detained on a frequent basis.
Kuubassa vangitaan usein mielivaltaisesti toisinajattelijoita ja diktatuurin vastustajia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "arbitrarily":

arbitrarily