"Aragon" - Suomenkielinen käännös

EN

"Aragon" suomeksi

volume_up
Aragon {erisnimi}
EN

Aragon {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Aragon
Edustan Espanjan Aragonia.

Esimerkkejä "Aragon"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Aragón - Retail trade from Spain (
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Aragón Retail trade, Espanja (
EnglishSadly, there is considerable experience of the latter in Aragon, the region I represent.
Jälkimmäisestä on valitettavasti saatu paljon kokemuksia omalla kotialueellani Aragonissa.
EnglishThe Figueruelas plant is in my region, Aragón, so this matter affects us directly.
Figueruelasin tehdas sijaitsee kotiseudullani Aragónissa, joten tämä asia koskettaa meitä suoraan.
EnglishMr President, in my autonomous community of Aragon, we believe that our future depends on water.
Arvoisa puhemies, autonomisella alueellani, Aragónissa, sanotaan, että vesi on tulevaisuutemme mitta.
EnglishTwo-thirds of the population of Aragon live in a single city.
Kaksi kolmasosaa Aragonin väestöstä asuu yhdessä kaupungissa.
English(ES) The Autonomous Community of Aragon has a population of around 1 200 000 - 44.8 per square kilometre.
(ES) Aragónin itsehallintoalueella asuu lähes 1 200 000 asukasta, 44,8 asukasta neliökilometriä kohden.
EnglishWoman is the future of man, wrote Louis Aragon.
Louis Aragon kirjoitti, että nainen on miehen tulevaisuus.
EnglishIt would be particularly bad for regions such as Murcia, Andalusia, Aragon, and so on, where it would have serious consequences.
Se on kauheaa sellaisilla alueilla kuin Murcia, Andalusia, Aragón ja niin edelleen; se olisi hyvin vakavaa.
EnglishAs Ferdinand of Aragon, a former King of Spain once said way back in history, whatever is not in writing does not count.
Kuten Espanjan muinainen kuningas, Aragonian Ferdinand, on sanonut, "sitä, mitä ei ole kirjoitettu, ei ole maailmassa".
EnglishThis situation has serious consequences, particularly for the region of Aragón, which has a lower population density than the EU average.
Tällä tilanteella on vakavia seurauksia erityisesti Aragonian alueella, jonka väestöntiheys on EU:n keskitasoa alhaisempi.
EnglishIn Spain, in my region of Aragon, we are pioneers of renewable energy sources, with almost 60% energy independence.
Espanjassa, omalla alueellani Aragoniassa, olemme uusiutuvien energialähteiden edelläkävijöitä, ja energiaomavaraisuutemme on lähes 60 prosenttia.
EnglishI represent Aragon in Spain.
EnglishIn this case, the responsible authorities in Aragon are going to split the project up in order to prevent the environmental impact assessment from taking place.
Tässä tapauksessa toimivaltaiset Aragonin viranomaiset aikovat pilkkoa hankkeen kiertääkseen ympäristövaikutusten arvioinnin teon.
EnglishI voted in favour of the aid to Aragón.
Aragonian itsehallintoalueen väestötiheys on matalampi kuin EU:n keskiarvo (112 asukasta/km2). Sen talous perustuu perinteisesti viljakasvien viljelyyn ja lampaankasvatukseen.
EnglishI will go further: in our region, in Aragón, we have tried to move immigrants to rural areas: Latin Americans, Rumanians, Eastern Europeans.
Kerron vielä lisää: kotiseudullamme Aragoniassa olemme yrittäneet siirtää maaseudulle maahanmuuttajia: latinalaisamerikkalaisia, romanialaisia, itäeurooppalaisia.
EnglishAs a native of Aragon, I would ask you to communicate to Commissioner Wallström our gratitude for her willingness to enter into dialogue and her constant work.
Syntyperäisenä aragonialaisena pyydän teitä välittämään komission jäsenelle Wallströmille kiitoksemme hänen valmiudestaan vuoropuheluun ja hänen jatkuvista asiaa koskevista toimistaan.
English   Mr President, last Sunday a demonstration took place in Zaragoza against the National Hydrological Plan, one of the many we have been organising in Aragon.
   Arvoisa puhemies, viime sunnuntaina Zaragozassa järjestettiin kansallisen vedenkäyttösuunnitelman vastainen mielenosoitus, joka on vain yksi monista Aragonian alueen mielenosoituksista.
EnglishNaturally, all the political parties in Aragon, the parliament, the government, the trade unions and the chambers of commerce, have directly opposed such a ridiculous plan.
Kuten on johdonmukaista, kaikki Aragonian poliittiset puolueet, parlamentti, hallitus, ammattiyhdistykset, kauppakamarit, kaikki ovat vastustaneet jyrkästi moista järjettömyyttä.
English   We would like Mr Barnier to tell us how long it will take the Commission finally to respond to this demand, which is of genuine concern to the Spanish people, and in Aragón in particular.
   Haluaisimme komission jäsenen Barnier'n kertovan, milloin komissio antaa lopullisen vastauksen pyyntöön, joka huolestuttaa todella Espanjan asukkaita ja erityisesti Aragoniaa.
EnglishThere is talk that in its restructuring plan, Magna is considering making 10 560 workers redundant - currently 1 700 at the Aragon plant - to which many indirect redundancies will have to be added.
Magna aikoo kuulemma irtisanoa rakenneuudistussuunnitelmassaan 10 560 työntekijää - tällä hetkellä 1 700 Aragonin tehtaalta - ja tähän on lisättävä vielä monet välilliset irtisanomiset.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Aragon":

Aragon
Catherine of Aragon
English