"arable" - Suomenkielinen käännös

EN

"arable" suomeksi

EN

arable {adjektiivi}

volume_up
1. Maatalous

Esimerkkejä "arable"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOnly 3% of arable land in the EU is used in the production of protein crops.
Vain kolme prosenttia unionin peltomaasta käytetään valkuaiskasvituotantoon.
EnglishMore efforts should be made by the Commission to find new markets for arable products.
Komission on ponnisteltava enemmän löytääkseen uusia markkinoita viljelytuotteille.
EnglishThe hinterland is rural, arable farmland and pasture, without many SMEs.
Takamaa on maaseutua sekä pelto- ja laidunmaata muutamine pk-yrityksineen.
EnglishThe reduction in the requirements for arable crops is principally due to oilseeds.
Viljelyskelpoiselle maalle myönnettävien tukien leikkaaminen johtuu ennen kaikkea öljykasveista.
EnglishI am also interested to see how much untilled arable land there still is in Europe.
Haluaisin myös tietää, kuinka paljon Euroopassa on edelleen viljelemätöntä viljelyskelpoista maata.
EnglishI have already mentioned that we have brought forward significant payments in the arable crops sector.
Olen jo todennut, että olemme esittäneet huomattavia maksuja viljelykasvien alalle.
EnglishThirdly, and conversely, funds for direct payments in the arable crops sector will be cut in 2003.
Kolmanneksi viljelykasvien suorien tukien määrärahoja sen sijaan vähennetään vuonna 2003.
EnglishFarmers, both arable and livestock, are now 'anonymous' persons for consumers.
Maataloustuottajista, sekä maanviljelijöistä että karjankasvattajista, on tullut kuluttajille "nimettömiä".
EnglishThere are more than 14 million of them, working more than 10% of the world's arable land.
Heitä on yli 14 miljoonaa, ja heidän toimintansa kattaa yli kymmenen prosenttia maailman viljelymaasta.
EnglishWe believe that sugar should, in the first place, be treated as any other arable product.
Olemme ensinnäkin sitä mieltä, että sokeria on pidettävä kaikkien muiden peltokasvien kanssa tasaveroisena.
EnglishArable crops represented 43% of agricultural expenditure but only 10.7% of final production.
Peltokasvit muodostivat 43 prosenttia maatalousmenoista mutta vain 10,7 prosenttia sen lopputuotannosta.
EnglishFor example, 80% of the land mass of my nation, Wales, is non-arable.
Kotipaikassani Walesissa esimerkiksi 80 prosenttia maasta on sellaista, jota ei käytetä peltokasvien viljelyyn.
EnglishWe simply do not have enough arable land to grow sufficient quantities of conventional energy crops.
Käytettävissä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi viljelysmaata tavallisten energiakasvien riittävään viljelyyn.
EnglishI now turn to the first proposal on including flax and hemp grown for fibre in the arable crops regulation.
Nyt ensimmäiseen ehdotukseen, kuitupellavan ja -hampun sisällyttämiseen peltokasvien tukijärjestelmään.
EnglishThe COM in arable crops provides the greatest argument for the need to reform the CAP.
Peltokasveja koskeva yhteinen markkinajärjestely kuvaa parhaiten uudistuksen tarpeessa olevaa yhteistä maatalouspolitiikkaa.
EnglishFor example, it is important in paragraph 29 for us to insist on the concept of ownership in connection with arable land.
Esimerkiksi 29 kohdassa meidän on tärkeää painottaa maatalousmaan omistajuuden käsitettä.
EnglishAs much as 40% of arable land is now in very poor condition.
40 prosenttia pelloista on pahasti heikentyneitä.
EnglishThe agriculturalists in my parliamentary party are demanding clear differentiation between arable and animal production.
Puolueeni maanviljelijät vaativat selkeämpää eroa viljelytuotannon ja karjankasvatuksen välille.
EnglishFirst, no reduction on arable farming supplements.
Ensinnäkin peltokasvien viljelytukea ei saa vähentää.
EnglishThey will take into consideration the specific geographical conditions and arable farming systems of the given country.
Niissä huomioidaan kunkin maan maantieteelliset erityisolosuhteet ja erilaiset viljelyjärjestelmät.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "arable":

arable