"Arab World" - Suomenkielinen käännös

EN

"Arab World" suomeksi

EN

Arab World {erisnimi}

volume_up
Arab World
Indeed, the entire Arab world has recognized the importance of moving forward.
Koko arabimaailma on nimitäin tunnustanut etenemisen tärkeyden.
Mr President, the Arab world is our partner in the Union for the Mediterranean.
(EN) Arvoisa puhemies, arabimaailma on kumppanimme Välimeren unionissa.
The situation in Iraq is also a source of great concern in the Arab world.
Arabimaailma on hyvin huolissaan myös Irakin tilanteesta.

Esimerkkejä "Arab World"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe second revolution in the Arab world is happening now in front of our eyes.
Toinen vallankumous arabimaailmassa on tapahtumassa parhaillaan silmiemme edessä.
EnglishIn the eyes of the Arab world, the principle of double standards is intolerable.
Arabimaiden silmissä kaksinaismoralismia ei voida missään nimessä hyväksyä.
EnglishOn the contrary, we must strengthen these ties with the Arab and Muslim world.
Päinvastoin, meidän on vahvistettava siteitä arabimaihin ja muslimimaailmaan.
EnglishThat also requires a dialogue with the Arab world about our fundamental principles.
Tämä edellyttää, että arabimaiden kanssa käydään vuoropuhelua perusperiaatteistamme.
EnglishThere must be a better alternative to making enemies for ourselves in the Arab world.
On oltava parempikin vaihtoehto kuin vihollisten hankkiminen arabimaailmasta.
EnglishShe must play a leading role in the political modernisation of the Arab world.
Sen on otettava johtava asema arabimaailman poliittisessa uudistamisessa.
EnglishMr President, the Arab world is our partner in the Union for the Mediterranean.
(EN) Arvoisa puhemies, arabimaailma on kumppanimme Välimeren unionissa.
EnglishThe task is to help foster an independent civil society in the Arab world.
Tehtävänä on auttaa kehittämään riippumatonta kansalaisyhteiskuntaa arabimaailmassa.
EnglishThe EU should do all it can to support the wave of democracy in the Arab world.
EU:n tulee tukea arabimaailmassa tapahtuvaa demokratia-aaltoa kaikin mahdollisin keinoin.
EnglishThe revolution, the change taking place in the Arab world is fascinating for all of us.
Pidämme arabimaailmassa tapahtuneita vallankumousta ja muutoksia kiehtovina.
EnglishEurope must also learn the lessons from the crisis in Libya and the whole Arab world.
Euroopan on myös otettava opikseen Libyan ja koko arabimaailman kriisistä.
EnglishWe want cooperation; we want collaboration with the Arab and Islamic world.
Haluamme tehdä yhteistyötä arabimaiden ja islamilaisen maailman kanssa.
EnglishTunisia is an advanced country in the eyes of the Arab world in this respect.
Arabimaat pitävät Tunisiaa tässä suhteessa edistyksellisenä valtiona.
EnglishBut it ignored the societies of North Africa and of the Arab world.
Siinä kuitenkin jätettiin Pohjois-Afrikan ja arabimaailman yhteiskunnat huomiotta.
EnglishFirst of all, our relations with the Arab world. We have taken important initiatives here.
Olemme tehneet merkittäviä aloitteita ensinnäkin suhteissamme arabimaihin.
EnglishEven today, we have heard honeyed words spoken to the Arab world.
Vielä tänäänkin olemme kuunnelleet arabimaailmalle osoitettuja hunajaisia sanoja.
EnglishThey must not see it as an attack by the Western world on the Arab world.
He eivät saa nähdä sitä länsimaiden hyökkäyksenä arabimaailmaa vastaan.
EnglishWe express our solidarity with the peaceful Muslims in the Arab world.
Ilmaisemme solidaarisuutemme arabimaailman rauhallisia muslimeita kohtaan.
EnglishI will be supporting this report on EU strategy towards the Arab world.
(EN) Aion kannattaa tätä mietintöä, joka koskee Euroopan unionin strategiaa arabimaissa.
EnglishMy Group leader, Mr Poettering, is right: we must not equate the Arab world with terrorism.
Ryhmäni johtaja Poettering on oikeassa: emme saa rinnastaa terrorismia arabimaailmaan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Arab World" suomeksi

world substantiivi
how in the world interjektio
all over the world adverbi
around the world adverbi
end of the world substantiivi
to move up in the world verbi
capital of the world substantiivi
the center of the world substantiivi