"Arab Spring" - Suomenkielinen käännös

EN

"Arab Spring" suomeksi

EN

Arab Spring {erisnimi}

volume_up
1. Politiikka
Arab Spring
If we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
Jos me tarkastelemme asioita pitkänäköisesti, myös arabikevät on hyvin merkittävä.
As Khaled Hroub wrote, the Arab spring has shown that freedom and dignity are aspirations shared by all human beings, all nations and all peoples.
Kuten Khaled Hroub on kirjoittanut, arabikevät osoittaa, että vapaus ja ihmisarvo ovat kaikkien ihmisten, kaikkien kansakuntien ja kaikkien kansojen yhteisiä pyrkimyksiä.

Esimerkkejä "Arab Spring"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
Jos me tarkastelemme asioita pitkänäköisesti, myös arabikevät on hyvin merkittävä.
EnglishHowever, I believe that, for the time being, the final outcome of this Arab Spring is not set in stone.
Uskon kuitenkin, ettei "arabimaiden kevään" lopputulos ole toistaiseksi vielä määräytynyt pysyvästi.
EnglishIn this regard, I would like to underline that we do not know what the result of the Arab Spring will be.
Tältä osin haluan korostaa, ettemme vielä tiedä, mihin "arabimaiden kevät" johtaa. Kukaan ei tiedä sitä.
EnglishThis is how I would like to answer Mr Salafranca: the final outcome of this Arab Spring will depend to a very great degree on us, too.
Vastaisinkin jäsen Salafrancalle, että myös me voimme vaikuttaa vielä hyvin paljon "arabimaiden kevään" lopputulokseen.
EnglishThere are storms blowing across the countries we call our neighbours - Arab spring, winds of change, whatever imagery we use.
Valtioissa, joita pidämme naapureinamme, puhaltavat myrskytuulet - kyse on arabikeväästä, muutoksen tuulista, asiasta voi käyttää monta nimeä.
EnglishThe Arab and Muslim nations here are going through a process of political democratic emancipation which might be termed the 'Prague Arab Spring'.
Arabi- ja muslimikansat käyvät läpi poliittisen demokraattisen vapautumisen prosessia, jota voidaan kuvata "Prahan arabikevääksi".
EnglishSustainable energy - that means infrastructure and we need money for that; foreign policy - the Arab Spring: what has been the European response?
Kestävä energia - tämä merkitsee infrastruktuuria, ja me tarvitsemme siihen rahaa. Ulkopolitiikka - arabimaiden kevät, mikä on ollut EU:n vastaus?
EnglishAs Khaled Hroub wrote, the Arab spring has shown that freedom and dignity are aspirations shared by all human beings, all nations and all peoples.
Kuten Khaled Hroub on kirjoittanut, arabikevät osoittaa, että vapaus ja ihmisarvo ovat kaikkien ihmisten, kaikkien kansakuntien ja kaikkien kansojen yhteisiä pyrkimyksiä.
EnglishBaroness Ashton, you have already intervened on the subject of the Egyptian Copts; however, not only has the persecution continued, but today, it is a worrying element in the so-called 'Arab Spring'.
Catherine Ashton, olette jo puuttunut Egyptin koptien tilanteeseen; vaino on kuitenkin jatkunut ja tällä hetkellä se on huolestuttava osa niin kutsuttua "arabikevättä".
EnglishThe recent months have witnessed several severe actions taken by the authorities vis-à-vis organised protests, as well as attempts to organise protests inspired by the Arab Spring revolutions.
Viime kuukausina on nähty viranomaisten ryhtyvän lukuisiin vakaviin toimiin järjestettyjä mielenosoituksia sekä arabikevään vallankumousten innoittamia mielenosoitusyrityksiä vastaan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Arab Spring" suomeksi

spring substantiivi
to spring verbi
thermal spring substantiivi
hot spring substantiivi
leaf spring substantiivi
Finnish
in the spring adverbi