EN

April {erisnimi}

volume_up
April (myös: Apr)
Can you believe that this is April 2010 and we are talking about the 2008 accounts?
Voitteko kuvitella, että nyt on vuoden 2010 huhtikuu, ja me käsittelemme vuoden 2008 tilejä?
So the final date is the end of 2008 or April 2009, and that is the situation.
Määräaika on siis vuoden 2008 loppu tai huhtikuu 2009, ja se siitä.
To me, this means that April seems to be the ultimate date for reaching a decision.
Tämä merkitsee sitä, että huhtikuu on mielestäni viimeinen mahdollinen ajankohta päätöksenteolle.

Esimerkkejä "April"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English- (PL) Madam President, we discussed the situation in Zimbabwe on 24 April 2008.
- (PL) Arvoisa puhemies, keskustelimme Zimbabwen tilanteesta 24. huhtikuuta 2008.
EnglishIn April 1999, this Parliament found out about this scandalous state of affairs.
Parlamentille selvisi huhtikuussa 1999, millainen tämä häpeällinen tilanne oli.
EnglishThe vote on the report by Mrs Lucas will take place on Wednesday 22 April 2009.
Äänestys Caroline Lucasin mietinnöstä toimitetaan torstaina 22. huhtikuuta 2009.
EnglishThe Presidency looks forward, with the Council, to a fruitful meeting in April.
Puheenjohtajamaa ja neuvosto odottavat, että huhtikuun kokous kantaa hedelmää.
EnglishSince 10 April, however, various meetings have taken place at ministerial level.
Huhtikuun 10. päivän jälkeen ministeritasolla on kuitenkin pidetty useita kokouksia.
EnglishThe Commission will need to table its proposals for new specific actions by April.
Komission täytyy tehdä ehdotuksensa uusista erityistoimenpiteistä huhtikuussa.
EnglishThe Council reached a partial general approach on this proposal on 21 April 2005.
Neuvosto hyväksyi 21. huhtikuuta 2005 osittaisen yleisnäkemyksen tästä ehdotuksesta.
EnglishThe joint declaration of 16 April issued by all the ACTA parties is quite clear.
Kaikkien ACTA-osapuolten 16. huhtikuuta antama yhteinen julkilausuma on varsin selvä.
EnglishAs it is a sensitive issue, we could not postpone it until the month of April.
Koska kyse on arkaluonteisesta asiasta, emme voineet lykätä sitä huhtikuuhun.
English(ES) Mr President, on Wednesday 23 April UNESCO is celebrating World Book Day.
(ES) Arvoisa puhemies, Unesco juhlii 23. huhtikuuta Kirjan ja ruusun päivää.
EnglishBack in April, I promised you a report on the financing of transport security.
Lupasin teille huhtikuussa kertomuksen liikenteen turvaamisen rahoituksesta.
EnglishThousands of Turkish troops marched into northern Iraq at the beginning of April.
Turkin armeija marssi huhtikuun alussa tuhansien sotilaiden voimalla Pohjois-Irakiin.
EnglishThe vote on this motion for a resolution will take place on Thursday 23 April 2009.
Äänestys tästä päätöslauselmaesityksestä toimitetaan torstaina 23. huhtikuuta 2009.
EnglishI would like to thank the Commissioner for the recommendation adopted on 3 April.
Haluaisin kiittää komission jäsentä 3. huhtikuuta annetusta suosituksesta.
EnglishThe Council endorsed the guidelines agreed on 10 April 2003 by the Network Committee.
Neuvosto hyväksyi verkoston komitean 10. huhtikuuta 2003 antamat suuntaviivat.
EnglishThe existing restrictions in relation to Ireland remain in place until 19 April.
Irlantia koskevia nykyisiä rajoituksia sovelletaan 19. huhtikuuta saakka.
EnglishThe vote on the report by Mrs Ţicău will take place on Thursday 23 April 2009.
Äänestys Silvia-Adriana Ţicăun mietinnöstä toimitetaan torstaina 23. huhtikuuta 2009.
EnglishWhat happened on 8 April is deplorable and has, and had, my strongest condemnation.
Se, mitä tapahtui 8. huhtikuuta, on valitettavaa, ja tuomitsen sen jyrkästi.
EnglishThis determination will, we hope, be ratified after the general elections on 19 April.
Tämä tahto ratifioitaneen, kuten toivomme, huhtikuun 19. päivän yleisvaaleissa.
EnglishBelarus held a round of elections to its local councils at the end of April 2010.
Valko-Venäjällä järjestettiin maan paikallisneuvostojen vaalit huhtikuun 2010 lopussa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "April":

April
English