EN

approved {adjektiivi}

volume_up
approved (myös: accepted)
(More than 11 Members rose to object and the amendment was thus not approved)
(Yli 11 parlamentin jäsentä ilmoitti vastustavansa tarkistusta, eikä sitä hyväksytty)
The latest set of measures was the recently approved energy package.
Viimeisin toimenpidepaketti oli äskettäin hyväksytty energiapaketti.
I am sorry that amendments to these reports were not approved.
Valitettavasti näihin mietintöihin esitettyjä tarkistuksia ei hyväksytty.

Esimerkkejä "approved"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe aid already approved must be followed up, specifically by the European Union.
Jo myönnetyn avun käyttöä on seurattava; Euroopan unionin on huolehdittava tästä.
EnglishThis was summed up in the resolution we approved in Brussels on 4 December 1997.
Se on yhteenveto Brysselissä 4. joulukuuta 1997 hyväksymästämme päätöslauselmasta.
EnglishEvery single loan which is granted has to be approved by all the Member States.
Joka ikisen myönnettävän lainan on saatava kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyntä.
EnglishThere too, we spoke of the principle of solidarity, and we approved a document.
Tässäkin yhteydessä puhuimme solidaarisuusperiaatteesta ja hyväksyimme asiakirjan.
EnglishAt second reading, we tabled nine amendments and, of these, eight were approved.
Toisessa käsittelyssä esitimme yhdeksän tarkistusta, joista hyväksyttiin kahdeksan.
EnglishThe proposals were presented in May and approved by the Member States in November.
Ehdotukset esitettiin toukokuussa, ja jäsenvaltiot hyväksyivät ne marraskuussa.
EnglishProvision is made in the Treaty for the Commission to be approved as a whole.
Perustamissopimuksessa määrätään, että komissio on hyväksyttävä kokonaisuutena.
EnglishBank (ECB) approved a new Regulation concerning the consolidated balance sheet
kokouksessa uuden rahalaitossektorin konsolidoitua tasetta koskevan asetuksen,
EnglishI hope we are finally getting there, and that this directive will be approved.
Toivon, että saatamme asian nyt hyvään loppuun hyväksymällä tämän direktiivin.
EnglishWho justified, who requested, who approved the intervention that led to chaos?
Kuka perusteli, kuka pyysi, kuka hyväksyi intervention, joka johti kaaokseen?
EnglishMy committee agreed that the request for urgent procedure should be approved.
Valiokunta päätti, että kiireellistä menettelyä koskeva pyyntö olisi hyväksyttävä.
EnglishIn 1997, the Council approved a joint action on the maintenance of law and order.
Neuvosto hyväksyi vuonna 1997 yhteisen toimen yleisen järjestyksen ylläpidon alalla.
EnglishThere is just one proposal approved by the Council which may be of use today.
Neuvostossa on hyväksytty yksi ainoa ehdotus, josta voisi olla nykyään hyötyä.
EnglishDespite this one vote against, we nevertheless approved the overall report.
Tästä yhdestä vastalauseesta huolimatta hyväksyimme mietinnön kokonaisuudessaan.
EnglishThere are many paragraphs in our resolution that we would like to see approved.
Päätöslauselmassamme on monia kohtia, jotka haluaisimme saada hyväksytyiksi.
EnglishI have voted in favour of the report but against approved Amendment Nos 1 and 2.
Äänestin mietinnön puolesta mutta hyväksyttyjä tarkistuksia 1 ja 2 vastaan.
EnglishOnly two projects have been approved so far, but even this was done reluctantly.
Tähän mennessä on hyväksytty vain kaksi hanketta, ja nekin vastahakoisesti.
EnglishThree amendments can be partially approved, and one can be approved in principle.
Kolme tarkistusta voidaan hyväksyä osittain, ja yksi voidaan hyväksyä periaatteessa.
EnglishOf course, we would like to have the new Treaty approved as soon as possible.
Haluaisimme tietysti, että uusi perustamissopimus hyväksytään mahdollisimman pian.
EnglishI could say the same for the Welsh system which was approved in the United Kingdom.
Voisin sanoa saman Yhdistyneen Kuningaskunnan hyväksymästä Walesin järjestelmästä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "approved":

approved
English
approval