EN

approval {substantiivi}

volume_up
Approval of the nomination of Paweł Samecki as member of the European Commission (
Paweł Sameckin komission jäseneksi nimittämisen hyväksyminen (
Approval of a partnership and cooperation agreement requires much time.
Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksyminen vaatii paljon aikaa.
The early approval of the single programming document is essential in this respect.
Yhtenäisen ohjelma-asiakirjan aikainen hyväksyminen on olennaista tässä suhteessa.
Approval of motor vehicles with regard to the forward field of vision of the driver (vote)
Moottoriajoneuvojen hyväksyntä kuljettajan etunäkyvyysalueen osalta (äänestys)
However, it is necessary to seek the approval of all of the institutions.
On kuitenkin välttämätöntä saada hankkeelle kaikkien toimielinten hyväksyntä.
Not by you, but obtaining the Member States' approval is essential, Mr Verhofstadt.
Ette te, hyvä jäsen Verhofstadt, mutta jäsenvaltioiden hyväksyntä on olennaista.

Esimerkkejä "approval"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishDoes the Council wish to comment, or is it satisfied with Parliament’s approval?
Haluaako neuvosto kommentoida vai onko se tyytyväinen parlamentin hyväksyntään?
EnglishIt is evident from the responses to it that it enjoys very widespread approval.
Mietinnön saamasta vastakaiusta käy selvästi ilmi, että se hyväksytään laajalti.
EnglishThere may be exceptions but it would be very difficult to gain approval for them.
Poikkeukset ovat mahdollisia, mutta hyväksynnän saaminen niille on kiven takana.
EnglishI am also pleased that you, as rapporteur, recommend approval of the proposal.
Minua ilahduttaa sekin, että suosittelette esittelijänä ehdotuksen hyväksymistä.
EnglishNot by you, but obtaining the Member States' approval is essential, Mr Verhofstadt.
Ette te, hyvä jäsen Verhofstadt, mutta jäsenvaltioiden hyväksyntä on olennaista.
EnglishThe Commission is highly satisfied with the general approval for its initiative.
Komissio on erittäin tyytyväinen siihen, että aloite on hyväksytty yleisesti.
EnglishOne proposal is to create the Single Market by means of a type approval system.
Ensimmäinen ehdotus on luoda sisämarkkinat tyyppihyväksyntämenettelyn avulla.
EnglishAs well as giving my approval, I would like to finish by putting forward a proposal.
Annan asialle hyväksyntäni, ja sen ohella haluaisin päättää puheeni ehdotukseen.
EnglishFor example, the approval procedure would become shorter and more efficient.
Esimerkiksi hyväksymismenettelyyn menevä aika lyhenisi ja menettely tehostuisi.
EnglishI would therefore recommend this proposal most warmly for Parliament's approval.
Suosittelisin näin ollen erittäin lämpimästi, että parlamentti hyväksyisi ehdotuksen.
EnglishThis request has the approval of my own group – the PPE-DE – and the Verts/ALE Group.
Oma ryhmäni, PPE-DE-ryhmä, ja Verts/ALE-ryhmä ovat jo hyväksyneet tämän pyynnön.
EnglishThe early approval of the single programming document is essential in this respect.
Yhtenäisen ohjelma-asiakirjan aikainen hyväksyminen on olennaista tässä suhteessa.
EnglishBased upon these arguments, I support and I will vote for the approval of the report.
Näiden perusteiden pohjalta tuen mietintöä ja äänestän sen hyväksymisen puolesta.
EnglishI would urge speedier approval of the new strains of grain that are in the pipeline.
Vaadin, että kehitteillä olevien uusien viljalajikkeiden hyväksymistä nopeutetaan.
EnglishSurely the lack of approval can be attributed to some extent to the level of errors.
Hyväksymisen puuttuminen voidaan tietysti jossain määrin lukea virhetason syyksi..
EnglishOur approval in this regard does not mean that we support every trend in the budget.
Puoltoäänemme ei tarkoita, että kannatamme jokaista suuntausta talousarviossa.
EnglishI would like to thank all those who made the approval of this budget possible.
Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka tekivät talousarvion hyväksymisen mahdolliseksi.
EnglishThe approval of this resolution may be a step - however small - in that direction.
Tämän päätöslauselman hyväksyminen voi edistää edes vähän tämänsuuntaista kehitystä.
EnglishAnyone expressing approval or disapproval will be immediately ejected by the ushers.
Valvojat poistavat lehteriltä mielipiteitään ilmaisevat henkilöt välittömästi.
EnglishWe secured European Union approval of the terms of the accession partnerships.
Varmistimme Euroopan unionin hyväksymisen liittymiskumppanuuksien ehdoista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "approval":

approval
approved
English