EN

appropriateness {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "appropriateness"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEurope is even divided on the very appropriateness of a public agricultural policy.
Euroopassa ei olla yksimielisiä edes koko julkisen maatalouspolitiikan tarpeellisuudesta.
EnglishIt is, therefore, legitimate to question the appropriateness of the procedure.
Siksi on oikeutettua kyseenalaistaa menettelyn tarkoituksenmukaisuus.
EnglishIt is not for us to deliver an opinion on the appropriateness of using reprocessing technology.
Mielestäni ei ole meidän tehtävämme ottaa kantaa jälleenkäsittelytekniikan käyttämiseen.
EnglishRather, it is in consideration of their appropriateness, or otherwise, that we are not accepting them.
Kyse on pikemminkin siitä, että ne, joita emme hyväksy, eivät sovi tähän yhteyteen.
EnglishThe first concerns the appropriateness of holding the debate on the Lehne report at this time.
Ensimmäinen huomautus koskee sitä, onko Lehnen mietintöä tarkoituksenmukaista käsitellä nyt.
EnglishDoes the presidency have any views on the appropriateness of this?
Onko puheenjohtajavaltiolla mitään mielipidettä tämän sopivuudesta?
EnglishFor that reason, the appropriateness of the constituency weeks must be assessed more precisely in the future.
Siksi vaalipiiriviikkojen tarkoituksenmukaisuus on arvioitava tulevaisuudessa tarkemmin.
EnglishThe first question concerns the appropriateness of a Community regulation to respond to events of an exceptional nature.
Ensimmäinen asia koskee yhteisöasetuksen soveliaisuutta poikkeuksellisissa luonnonmullistuksissa.
EnglishIt is a question of appropriateness and of review.
EnglishMy second point is that the Commission has raised the question of the appropriateness of a European directive on mortgage credit.
Toiseksi: komissio esitti kysymyksen eurooppalaisen kiinnitysluottoja koskevan direktiivin tarpeellisuudesta.
EnglishIt is in the light of those objectives that we shall evaluate the appropriateness of each measure and judge the success of the reform.
Noiden tavoitteiden perusteella arvioimme kunkin toimenpiteen aiheellisuutta ja uudistuksen onnistumista.
EnglishParliament already ruled on the appropriateness of including the Europol budget in the Community budget when called to do so in the past.
Parlamentti otti jo aikanaan kantaa siihen, olisiko Europolin talousarvio syytä sisällyttää yhteisön talousarvioon.
EnglishWe have serious reservations, however, about the need and the appropriateness of the directive on cement, on various grounds.
Suhtaudumme kuitenkin varsin varauksellisesti sementtiä koskevan direktiivin tarpeellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen monestakin syystä.
EnglishWe feel that these issues result from the IGC' s appropriateness and its objectives, as well as from the matters which will inevitably be discussed there.
Olennaisia kysymyksiä ovat mielestämme HVK:n ajankohtaisuus ja tavoitteet ja myös ne asiat, joista siellä varmasti kiistellään.
EnglishThe Commission was concerned about the appropriateness of these symbols, and I can reassure them as all of the symbols are in the public domain.
Komissio oli huolissaan näiden merkintöjen soveltuvuudesta, ja voin rauhoittaa komissiota, sillä kaikki merkinnät koskevat julkista alaa.
EnglishI have severe misgivings about the appropriateness of such a lavish Commission office in such a small remote village.
Toinen komission ajoneuvo oli romuna muualla kylässä. Epäilen vahvasti, onko näin ylenpalttista komission toimistoa järkevää ylläpitää niin kaukaisessa pikkukylässä.
EnglishThe second point is that one cannot generalise the applications as far as the appropriateness of return operations to Afghanistan is concerned.
Toisena on seikka, että hakemuksia ei voi mitenkään yleistää, kun kyseessä on palautusoperaatioiden asianmukaisuus Afganistanin tapauksessa.
EnglishIn conclusion, the question arises as to the appropriateness of bestowing new remits upon a regulation that is already underfunded and overburdened.
Lopuksi herää kysymys, onko tarkoituksenmukaista lisätä uusia toimivaltuuksia asetukseen, joka on jo muutenkin alirahoitettu ja ylikuormitettu.
EnglishThe criteria for choosing a place to study or to undertake voluntary work should always be its appropriateness or excellence.
Kriteerien, joiden perusteella valitaan opiskelupaikka tai ryhdytään tekemään vapaaehtoistyötä, pitäisi aina liittyä kohteen tarkoituksenmukaisuuteen tai laadukkuuteen.
EnglishThis would also guarantee the appropriateness and proportionality of community-level actions, while, of course, adhering to the principle of subsidiarity.
Näin taattaisiin myös yhteisön toimien tarkoituksenmukaisuus ja suhteellisuus sekä noudatettaisiin luonnollisesti myös toissijaisuusperiaatetta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "appropriateness":

appropriateness
English
appropriate
appropriation
English
appropriately