EN

appropriately {adverbi}

volume_up
Turkey is also important to us as a strategic partner in the Middle East peace process, which can undoubtedly be promoted appropriately by means of Turkey’s path towards EU membership.
Turkki on meille tärkeä myös strategisena kumppanina Lähi-idän rauhanprosessissa, jota voidaan epäilemättä edistää sopivasti Turkin lähentymisellä kohti EU:n jäsenyyttä.

Esimerkkejä "appropriately"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf and when something happens, we expect the Commission to act appropriately.
Jos ja kun jotakin tapahtuu, odotamme komission ryhtyvän asianmukaisiin toimiin.
EnglishPerhaps some of these states can be appropriately called mystical or spiritual.
Ehkä joitakin näistä tiloista voidaan kutsua mystisiksi tai spirituaalisiksi.
EnglishIt may be necessary to defend these artists appropriately in this regard.
Näitä taiteilijoita olisi kenties syytä puolustaa asianmukaisesti tässä asiassa.
EnglishEuropean Union taxpayers' money must be used appropriately and efficiently.
Euroopan unionin veronmaksajien rahat on käytettävä asianmukaisesti ja tehokkaasti.
EnglishI would like to ask you, therefore, when will you intervene in Hungary appropriately?
Kysynkin teiltä, milloin aiotte puuttua Unkarin tapahtumiin asianmukaisesti.
EnglishIt is a body which ensures that taxpayers' money is used appropriately.
Se on elin, joka varmistaa, että veronmaksajien rahoja käytetään asianmukaisesti.
EnglishOur joint task at that time will be to allocate these resources appropriately.
Tuolloin yhteisenä tehtävänämme on kohdentaa nämä varat asianmukaisesti.
EnglishThis highlights the importance of such rights being managed appropriately.
Se osoittaa, miten tärkeää näiden oikeuksien asianmukainen hallinnointi on.
EnglishWe must also have the capacity to react appropriately when the worst happens.
Meidän on myös kyettävä reagoimaan asianmukaisesti pahimman tapahtuessa.
EnglishThe Commission will ensure that the procedures are applied appropriately and fairly.
Komissio varmistaa, että menettelyjä sovelletaan asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti.
Englishavailable, it is not yet appropriately provided for in the legislation.
Tämän vuoksi uudella asetuksella on tarkoitus velvoittaa sekä rahamarkkinarahastot
EnglishWe will discuss the matter in the Commission and I hope that we can act appropriately.
Keskustelemme asiasta komissiossa, ja toivon, että voimme ryhtyä tarvittaviin toimiin.
EnglishThis means companies will have to change their procedures appropriately.
Tämä tarkoittaa sitä, että yritysten on muutettava menettelytapojaan sen mukaisesti.
EnglishWe need institutions that are appropriately designed so that they operate effectively.
Tarvitsemme toimielimiä, jotka on suunniteltu siten, että ne voivat toimia tehokkaasti.
EnglishWe reacted appropriately and rapidly, and we can be pleased with our efforts.
Vastasimme tilanteeseen asianmukaisesti ja nopeasti, ja voimme olla tyytyväisiä toimiimme.
EnglishWe must also ensure that this kind of behaviour is appropriately punished.
Meidän on myös varmistettava, että tällaisesta toiminnasta rangaistaan asianmukaisesti.
EnglishSimilarly, it is vital that the existing legislation is applied appropriately.
Vastaavasti on ratkaisevan tärkeää, että nykyistä lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti.
EnglishWe want to make this clear and carry it through by using the treaty appropriately.
Tämän me haluamme tehdä selväksi ja viedä läpi käyttämällä sopimusta vastaavasti hyväksemme.
EnglishMr Kristovskis and Mr Claeys appropriately raised the issue of human rights in China.
Jäsen Kristovskis ja jäsen Claeys ottivat aiheellisesti esiin Kiinan ihmisoikeuskysymyksen.
EnglishBusinesses must react appropriately to ever faster changes in economic trends.
Yrityksien on näin ollen reagoitava taloudellisten suuntauksien entistä nopeampiin muutoksiin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "appropriately":

appropriately
appropriate
appropriation
English
appropriateness
English