"approachability" - Suomenkielinen käännös


Näytetään tulokset sanalle "approach". "approachability" ei vielä ole sanakirjassamme.
EN

"approachability" suomeksi

EN

approach {substantiivi}

volume_up
In other words, it is a joined-up approach and it is a comprehensive approach.
Toisin sanoen kyseessä on yhdistetty lähestymistapa ja kattava lähestymistapa.
The strategic approach is not our main problem; the strategic approach is the right one.
Strateginen lähestymistapa ei ole suurin ongelmamme, se on oikea lähestymistapa.
There needs to be an integrated approach concerning the states neighbouring Iraq.
Tarvitaan yhdennetty lähestymistapa, jossa tarkastellaan Irakin naapurivaltioita.
I think that this is a cynical approach, because these people are not strong.
Tämä on mielestäni kyyninen menettelytapa, koska kyse on heikoista ihmisistä.
A more operational approach has now been taken on project eligibility.
Lisäksi on hyväksytty toiminnallisempi hankkeiden kelpoisuutta koskeva menettelytapa.
This approach seems to me to be both fair and rigorous in legal terms.
Tämä on nähdäkseni oikeudenmukainen ja oikeudellisesti juuri oikea menettelytapa.
approach (myös: access, advance)
This once again underlines the importance of a European dimension and approach to this problem.
Tämä korostaa jälleen kerran, miten tärkeää on eurooppalainen ulottuvuus ja ongelman lähestyminen eurooppalaisesta näkökulmasta.
Yet, the overall approach takes into account countries that are likely to become members of the European Union in coming years.
Kuitenkin siten, että lähestyminen yhteiseltä pohjalta ottaa huomioon myös maat, joilla on mahdollisuus tulevaisuudessa liittyä Euroopan unioniin.
Secondly, I think that adopting a technical legal approach to a problem does not imply that there can only be one correct solution, as Mr Rothley claims.
Toiseksi, olen sitä mieltä, että ongelman oikeudellis-tekninen lähestyminen ei merkitse sitä, että on olemassa vain yksi ainoa oikea vastaus, kuten kollega Rothley sanoi.

Esimerkkejä "approachability"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English(RO) I would first of all like to congratulate the rapporteur and thank him for the approachability he has shown.
(RO) Aluksi haluan onnitella esittelijää ja kiittää häntä siitä, että häntä on ollut helppo lähestyä.
EnglishAlthough we are often in disagreement, I must acknowledge your friendliness, as well as the approachability and courtesy of your staff.
Vaikka olemme asioista usein eri mieltä, minun on tunnustettava, että olette ollut ystävällinen ja että henkilökuntanne on ollut helposti lähestyttävää ja kohteliasta.