"apprenticeship training" - Suomenkielinen käännös

EN

"apprenticeship training" suomeksi

EN

apprenticeship training {substantiivi}

volume_up
apprenticeship training
volume_up
oppisopimuskoulutus {subst.}

Esimerkkejä "apprenticeship training"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishApprenticeship training in Europe
EnglishThere are two dimensions to sandwich courses and apprenticeship training: the financial and the socio-economic, and they complement each other.
Vuorottelu- ja oppisopimuskoulutuksessa on nähtävissä kaksi ulottuvuutta: taloudellinen ja sosioekonominen, jotka täydentävät toisiaan.
EnglishAfter a maximum period of four months' unemployment, all young people are to be offered a job, an apprenticeship or other training opportunities.
Enintään neljä kuukautta kestäneen työttömyyden jälkeen kaikille nuorille olisi tarjottava työpaikka, harjoittelupaikka tai muita koulutusmahdollisuuksia.
EnglishIn Italy, for instance, the relationship between universities and businesses does not provide proper training and apprenticeship opportunities.
Esimerkiksi Italiassa yliopistojen ja yritysten väliset suhteet eivät ole sellaiset, että ne voisivat tarjota asianmukaisia koulutus- ja harjoittelumahdollisuuksia.
EnglishThe main responsibility for the harmonization of exams and the training and apprenticeship periods that go with them belongs to the authorities in the Member States of the Union.
Päävastuu tutkintojen ja niihin liittyvien harjoittelu- ja oppisopimusjaksojen harmonisoinnissa kuuluu unionin jäsenvaltioiden viranomaisille.
EnglishWe have voted against Mr Castagnetti's report today on the promotion of European pathways in work-linked training, including apprenticeship.
Olemme tänään äänestäneet sitä Castagnettin mietintöä vastaan, jossa käsitellään vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten koulutusjaksojen edistämistä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "apprenticeship training" suomeksi

apprenticeship substantiivi
training substantiivi
on-the-job training substantiivi
practical training substantiivi
circuit training substantiivi
Finnish
continuing training substantiivi
toilet training substantiivi
doctor in training substantiivi