"apprentice" - Suomenkielinen käännös

EN

"apprentice" suomeksi

EN

apprentice {substantiivi}

volume_up
apprentice
I hope we shall not find ourselves in the same dilemma as Goethe's sorcerer's apprentice, who could not rid himself of the spirits he had conjured up.
Toivottavasti emme kohtaa samaa ongelmaa kuin Goethen noidan oppipoika, joka ei päässyt eroon hengistä, jotka hän oli loihtinut.
One very useful means of training them and updating their training would be for them to serve as apprentices and journeymen, a practice that goes back to the Middle Ages and should be revived.
Yksi erittäin kätevä tapa kouluttaa heitä ja täydentää heidän koulutustaan olisi jo keskiajallakin tunnettu oppipoika- tai kisällitoiminta.
apprentice (myös: intern, trainee, practiser)

Esimerkkejä "apprentice"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHumans are continuing to play the sorcerer' s apprentice, juggling with food safety.
Ihminen jatkaa tulella leikkimistä ja elintarviketurvallisuudella temppuilemista.
EnglishEvery merchant’s apprentice was expected to be fluent in the four local languages.
Jokaiselta kauppiaan oppipojalta edellytettiin sujuvaa taitoa neljässä paikallisessa kielessä.
EnglishI believe that recent decades show that we have been playing the role of the sorcerer' s apprentice.
Uskon, että nämä viimeiset vuosikymmenet ovat osoittaneet, että olemme toimineet varomattomasti seurauksia tajuamatta.
EnglishThose who want to get rich by playing the sorcerer' s apprentice will one day have to pay royalties to the Creator.
Tällä tavoin rikastuvat, poppamiehiä leikkivät ihmiset joutuvat jonakin päivänä maksamaan osuuden Jumalalle.
EnglishI wanted to say that we have played the sorcerer's apprentice in this area and we now find ourselves in this situation.
Halusin sanoa, että olemme leikkineet tulella tässä asiassa, ja nyt olemme joutuneet tähän tilanteeseen.
EnglishWe must be wary of the sorcerer's apprentice.
Meidän on syytä varoa kaikenlaisia puoskareita.
EnglishI hope we shall not find ourselves in the same dilemma as Goethe's sorcerer's apprentice, who could not rid himself of the spirits he had conjured up.
Toivottavasti emme kohtaa samaa ongelmaa kuin Goethen noidan oppipoika, joka ei päässyt eroon hengistä, jotka hän oli loihtinut.
EnglishFurthermore, I am almost inclined to think that in the minds of all these people, research is nothing but an excuse to conduct experiments befitting a sorcerer' s apprentice.
Voisi melkein luulla, että kaikille näille ihmisille lääketiede on vain tekosyy noidan oppipoikien tekemille kokeille.
EnglishThere are no more scientific or technical obstacles to the creation of genetic mosaics and, responding only to the profit motive, man plays the sorcerer's apprentice.
Geneettisten mosaiikkien luomiselle ei ole enää tieteellisiä esteitä ja ihminen leikkii noidan oppipoikaa ainoastaan hyötyä ajatellen.
EnglishResearch must, of course, continue but the question as to how far we can go in playing the sorcerer's apprentice with the very core of a living being must, at some point, be raised.
Tutkimusta pitää tietenkin jatkaa, mutta tämän työn osalta on päätettävä kuinka pitkälle meillä on oikeus elävien olioiden sisällä harjoitella noitatohtorin taitoja.
EnglishIt does not only concern young volunteers but also researchers, whose grants are absurdly taxed in certain Member States and, for example, apprentice exchanges.
Se ei koske ainoastaan nuoria vapaaehtoisia vaan myös tutkijoita, joiden apurahat tulivat järjettömästi veronalaisiksi tietyissä jäsenvaltioissa, samoin kuin esimerkiksi harjoittelijavaihtoa.
EnglishI want to refuse to play the game of sorcerer's apprentice, to refuse to wait, not for Godot, but for another hypothetical candidate that the Council has no intention of putting forward.
Haluan kieltäytyä pelaamasta velhon oppipojan peliä, kieltäytyä odottamasta ei Godot'ta vaan toista oletettua ehdokasta, jota neuvostolla ei ole aikomustakaan nimetä.
English   Mr President, ladies and gentlemen, Mr Prime Minister, I am sorry but your approach is more that of a careful civil servant or an apprentice rather than a leader, let alone visionary.
   Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, arvoisa pääministeri Vanhanen, anteeksi vain, mutta otteenne on enemmän kuin huolellisen virkamiehen tai oppilaan, eikä johtajan saati visionäärin.
EnglishEveryone, every young person, every apprentice moving from one country to another, from school to a company, also takes with him skills and cultures that are beneficial to the person taking him on.
Jokaikinen, jokainen nuori, jokainen oppisopimusharjoittelija, joka siirtyy maasta toiseen, oppilaitoksesta yritykseen, tuo mukanaan taitoja ja kulttuuria, joista on hyötyä myös vastaanottajalle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "apprentice":

apprentice