EN

apprehensive {adjektiivi}

volume_up
Bushin käyttämää kieltä, minun on sanottava, että olen hieman levoton.

Esimerkkejä "apprehensive"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am very apprehensive about this enforced increase in the appropriations.
Olen hyvin huolissani tästä väkipakolla tehdystä määrärahojen korottamisesta.
EnglishIt is therefore understandable that some people are apprehensive about the high-speed nature of modern times.
Siksi on ymmärrettävää, että jotkut ihmiset ovat huolissaan nykyajan kehitysvauhdista.
EnglishBush, I must say I am somewhat apprehensive.
Kun kuuntelin George W. Bushin käyttämää kieltä, minun on sanottava, että olen hieman levoton.
EnglishBut this is, of course, a very apprehensive start.
Nyt se on tapahtunut, mutta tämä on tietysti vasta alkua.
EnglishThis situation nevertheless makes me very apprehensive.
EnglishI am also apprehensive about what will happen as regards movement of capital when the common tax base is established.
Olen myös huolissani siitä, mitä tapahtuu pääoman liikkuvuudelle, kun yhteinen veropohja vahvistetaan.
EnglishDue to lack of experience, the new Member States in particular are apprehensive of using PPPs.
Kokemuksen puutteen vuoksi erityisesti uudet jäsenvaltiot ovat huolissaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden käytöstä.
EnglishSecondly, I am apprehensive about the proposal to introduce a prior market test conducted by an independent supervisor.
Toiseksi olen huolissani ehdotuksesta, jonka mukaan riippumaton valvoja suorittaa etukäteen markkinatestin.
EnglishOtherwise, I am apprehensive that we will find ourselves in a rather awkward position, and that would be in no one's interest.
Pelkään pahoin, että muutoin joudumme kiusalliseen tilanteeseen, ja se ei olisi kenenkään etujen mukaista.
EnglishIt should be pointed out, however, that there are also aspects of this new Convention that make us rather apprehensive.
On kuitenkin sanottava, että uudessa yleissopimuksessa on myös joitakin asioita, jotka herättävät meissä epäilyksiä.
English   Mr President, please believe that as a Spaniard and as a Valencian, I was extremely apprehensive about this report.
   Arvoisa puhemies, haluan teidän tietävän, että espanjalaisena ja valencialaisena olen erittäin tyytyväinen tähän mietintöön.
EnglishHowever, it should be acknowledged that despite the benefits of the single currency, some consumers are considerably apprehensive.
On kuitenkin tunnustettava, että yhtenäisvaluutan eduista huolimatta jotkin kuluttajat ovat erityisen huolestuneita.
EnglishWhat we are apprehensive about is additional obligations being imposed in respect of the environmental impact reports.
Sen sijaan olemme huolissamme lisävelvoitteista, joita ympäristövaikutusten arviointikertomuksia koskevat määräykset aiheuttavat.
EnglishThis Parliament is increasingly apprehensive about the progress that has been made in the European Union with regard to the Lisbon ambition.
Parlamentti suhtautuu yhä epäilevämmin Euroopan unionin mahdollisuuksiin saavuttaa Lissabonin tavoitteiden mukaista edistystä.
English      Mr President, yesterday the President of the Commission said that none of us want to have to speak of Europe as being timid and apprehensive.
      Arvoisa puhemies, eilen komission puheenjohtaja totesi, ettei kukaan meistä halua unionista puhuttavan kainona ja pelokkaana.
EnglishMany strive towards freer market conditions, while others were very apprehensive about the disintegration of the social dimension offered by the postal services.
Monet pyrkivät saamaan markkinoille entistä vapaammat olot, toiset ovat kovasti pelänneet, että postilaitosten yhteiskunnallisten palvelujen tarjonta loppuu.
EnglishI would ask this House to regard Mr Barroso’s statements yesterday as also relating to Ukraine, as this is another instance in which we should not be timid and apprehensive.
Pyydän parlamenttia pitämään mielessä Barroson eilisen lausuman myös Ukrainan tapauksessa, sillä emme saa olla kainoja tai pelokkaita tässäkään kysymyksessä.
EnglishThe fact that the various nations proved incapable of overcoming their national self-interest makes us extremely apprehensive about the outcome of the Johannesburg Conference.
Se tosiasia, että kansakunnat paljastuivat kyvyttömiksi voittamaan yksipuolisen itsekkyytensä, saa meidät suhtautumaan Johannesburgin konferenssin tuloksiin erittäin epäilevästi.
EnglishMr President, I have two practical questions: last Saturday's breakthrough in the field of medicines does mean that many are apprehensive about whether or not this will work in practice.
Arvoisa puhemies, minulla on kaksi käytännön kysymystä. Viime lauantain läpimurto lääketieteen alalla tarkoittaa, että monet ovat nyt huolissaan, toimiiko tämä käytännössä.
EnglishA number of errors for which the Member States are to blame occur during the distribution of funds, which makes us apprehensive, especially as a considerable percentage is the result of fraud.
Jakamisen yhteydessä syntyy valtioiden vastuulla oleva virhekiintiö, joka vaikuttaa epäilyttävältä varsinkin, kun huomattava prosenttiosuus siitä pohjautuu petoksiin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "apprehensive":

apprehensive
apprehensively
apprehensible
apprehension
apprehensiveness