"to apprehend" - Suomenkielinen käännös

EN

"to apprehend" suomeksi

EN

to apprehend [apprehended|apprehended] {verbi}

volume_up
1. yleinen
At the end of March KGB and police in Belarus carried out a raid to apprehend Belsat's local reporters.
Maaliskuun lopussa KGB ja Valko-Venäjän poliisi suorittivat sen toimitiloihin ratsian ja pidättivät Belsatin paikalliset toimittajat.
It is crucial to apprehend extremists and continue fighting those terrorist groups opposed to the peace process, as the Minister said.
On ratkaisevan tärkeää pidättää kiihkoilijat ja jatkaa rauhanprosessia vastustavien terroristiryhmien vastaista taistelua, kuten ministeri sanoi.
Active party members of the opposition are being apprehended.
Oppositiopuolueiden aktiivisia jäseniä pidätetään.

Esimerkkejä "to apprehend"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would call on the Ugandan authorities to apprehend the perpetrators of this crime.
Vaadin Ugandan viranomaisia pidättämään tämän rikoksen tekijät.
EnglishAt the end of March KGB and police in Belarus carried out a raid to apprehend Belsat's local reporters.
Maaliskuun lopussa KGB ja Valko-Venäjän poliisi suorittivat sen toimitiloihin ratsian ja pidättivät Belsatin paikalliset toimittajat.
EnglishIt is crucial to apprehend extremists and continue fighting those terrorist groups opposed to the peace process, as the Minister said.
On ratkaisevan tärkeää pidättää kiihkoilijat ja jatkaa rauhanprosessia vastustavien terroristiryhmien vastaista taistelua, kuten ministeri sanoi.
EnglishEvery country must fulfil the requisite accession criteria: not only on paper but also in practice, in a reality that the people can apprehend.
Jokaisen maan on täytettävä vaadittavat liittymiskriteerit eikä vain paperilla vaan myös käytännössä, toisin sanoen todellisuudessa tavalla, jonka kansalaiset ymmärtävät.