EN

appreciation {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
appreciation (myös: regard, valuation)
Is the current appreciation of the euro entirely in step with the foundations of the European economy?
Onko euron nykyinen arvostus Euroopan unionin taloudellisen perustan mukainen?
The rapporteur' s appreciation, expressed in Paragraph 29, of the Turkish contribution to the fight against international terrorism counts for very little in this.
Vastapainoksi ei riitä se arvostus, jota esittelijä ilmaisee 29. kappaleessa Turkin panokselle kansainvälisen terrorisminvastaisessa taistelussa.
I consider European values, such as the Old Hungarian runic script, to be of great importance, and their recognition and appreciation through awards to be indispensable.
Eurooppalaiset arvot, kuten vanha unkarilainen riimukirjoitus, ovat mielestäni äärimmäisen tärkeitä ja niiden tunnustaminen ja arvostus tunnuksilla on välttämätöntä.
2. liike-elämä
appreciation
These risks are being mitigated - and I am grateful for this - by the recent significant appreciation of the euro and so we are weighing time and again the balance of these risks.
Näitä riskejä lieventää - mistä olen kiitollinen - viimeaikainen euron huomattava arvonnousu, ja näin punnitsemme yhä uudelleen riskien välistä tasapainoa.

Esimerkkejä "appreciation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI should like to take this opportunity to express my appreciation of the Council.
Haluan mielelläni käyttää tätä tilaisuutta esittääkseni arvonantoni neuvostolle.
EnglishA new appreciation for the privilege that we have of undertaking this challenge.
Uusi kiitollisuus tästä etuoikeudesta, joka meillä on ryhtyä tähän haasteeseen.
EnglishTherefore, appreciation for public health must be restored as soon as possible.
Terveydenhuoltoalan ammattilaisten maastamuutto on jo nyt merkittävä ongelma.
EnglishThose who bear political and military responsibility also deserve our appreciation.
Ne, joilla on poliittinen ja sotilaallinen vastuu, ansaitsevat myös kunnioituksemme.
EnglishMr President, I too want to express my appreciation for Mr Fassa's report.
Arvoisa puhemies, minäkin haluan sanoa, että arvostan kollega Fassan mietintöä.
EnglishFor this reason I would like to give my warm appreciation for a job well done.
Tämän vuoksi haluaisin esittää lämpimät onnitteluni hyvin tehdystä työstä.
EnglishI have less appreciation for the Council and Commission representatives.
Neuvoston ja komission jäsenten työskentely ei saa minulta yhtä suurta kiitosta.
EnglishBut the treaties inevitably allow a margin of appreciation, a scope for interpretation.
Perustamissopimuksissa on kuitenkin väistämättä tilaa arvioinnille, tulkinnanvaraa.
EnglishFinally, the declaration shows great appreciation of the United Nations.
Lopuksi toteaisin, että julistuksessa osoitetaan suurta kunnioitusta YK:ta kohtaan.
EnglishI will end by repeating my appreciation of the input provided by Mr Bowis.
Päätän puheenvuoroni toistamalla kiitokseni jäsen Bowisin tekemästä työstä.
EnglishI wish to record here my appreciation for the initiative taken by Commissioner Frattini.
Haluan tässä ilmaista arvostavani komission varapuheenjohtajan Frattinin aloitetta.
EnglishMay I therefore express my thanks and appreciation to its senior management.
Tahdon siksi ilmaista kiitokseni ja arvostukseni säätiön johtoa kohtaan.
EnglishMore than ever, we need the family and the appreciation of its importance.
Tarvitsemme perhettä ja sen merkityksen ymmärtämistä enemmän kuin koskaan.
EnglishI can do no other than express my utmost appreciation to Mr Färm and Mr Stenmarck.
En voi muuta kuin ilmaista äärimmäisen suuren kiitollisuuteni jäsenille Färm ja Stenmarck.
EnglishI should also like to express my appreciation for the communication by Commissioner Patten.
Haluaisin myös ilmaista arvostavani komission jäsen Pattenin antamaa tiedonantoa.
EnglishI should like to express the Commission's appreciation for this highly interesting debate.
Haluan kiittää komission puolesta tästä erittäin kiinnostavasta keskustelusta.
EnglishI should like to begin by expressing my thanks and appreciation to the rapporteurs.
Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijöitä ja ilmaisemalla arvonantoni heidän työlleen.
EnglishThank you also for the appreciation expressed to the Hungarian Presidency.
Kiitos myös puheenjohtajavaltio Unkaria kohtaan osoitetusta arvostuksesta.
EnglishFinally, I would like to express my appreciation of the sound work done by the rapporteur.
Lopuksi tahdon ilmaista esittelijälle arvostukseni erinomaisen työn johdosta.
EnglishI would like to reiterate my appreciation to the rapporteur and the rest of the Committee.
Haluan toistamiseen lausua kiitokset esittelijälle ja muille valiokunnan jäsenille.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "appreciation":

appreciation
appreciated