EN

to appreciate [appreciated|appreciated] {verbi}

volume_up
At the same time we should also appreciate the efforts Serbia has made up to now.
Samalla meidän tulisi kuitenkin myös arvostaa Serbian tähänastisia ponnisteluja.
I am sure that the Commissioner will appreciate Parliament's sensitivities about this.
Olen varma, että komissaari arvostaa parlamentin suhtautumista tähän asiaan.
I think you will appreciate the consideration the Chair has shown you.
Luulen, että osaatte arvostaa puhemiehistön asennetta teitä kohtaan.
The Commission can appreciate that Parliament has difficulties with these declarations.
Komissio ymmärtää kyllä, että parlamentilla on vaikeuksia näiden selitysten kanssa.
To be frank, I can appreciate this, provided such opposition remains non-violent.
Voin jopa rehellisesti sanottuna ymmärtää tämän, kunhan vastustus on väkivallatonta.
There is definitely a need to appreciate fully what is at stake here.
On toden totta tarpeen ymmärtää kunnolla, mistä tässä on kyse.
to appreciate
After Seattle I am sure you will appreciate the significance of these agreements.
Seattlen jälkeen olen vakuuttunut siitä, että te osaatte antaa arvoa näille sopimuksille.
I therefore appeal to you all to remember to appreciate how important it is that the small countries can have an influence in our Union.
Vetoan tehin, arvoisat kollegat, että muistaisitte nytkin antaa arvoa pienten vaikutusmahdollisuuksille unionissamme.
We must appreciate that the Croatian head of state has made several gestures toward the historic reconciliation of Serbia, Bosnia-Herzegovina and Croatia.
Meidän tulee antaa arvoa sille, että Kroatian valtion päämies on esittänyt useita eleitä kohti historiallista sovintoa Serbian, Bosnia ja Hertsegovinan ja Kroatian välillä.
to appreciate (myös: to value)
The Commission appreciates the support the Committee on Fisheries has demonstrated and continues to demonstrate towards the regional advisory councils.
Komissio pitää arvossa kalatalousvaliokunnan osoittamaa tukea ja kiinnittää edelleen huomiota alueellisiin neuvoa-antaviin toimikuntiin.

Esimerkkejä "to appreciate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAt the same time we should also appreciate the efforts Serbia has made up to now.
Samalla meidän tulisi kuitenkin myös arvostaa Serbian tähänastisia ponnisteluja.
EnglishI would appreciate persistence in pursuing the issue of Mr de Roo's amendments.
Arvostaisin sitkeitä pyrkimyksiä toteuttaa jäsen de Roon tarkistusten ajatukset.
EnglishWe all support, and appreciate the need for, determination in fighting terrorism.
Me kaikki tuemme, arvostamme ja tarvitsemme määrätietoista terrorismin torjuntaa.
EnglishI especially appreciate the trouble that was gone to over cooperation with Russia.
Erityisen paljon annan arvoa sille, että Venäjä-yhteistyössä nähtiin suuri vaiva.
EnglishExperts - especially those who can read between the lines - will appreciate that.
Erityisesti ne asiantuntijat, jotka osaavat lukea rivien välistä, arvostavat sitä.
EnglishI hope that this report will help me appreciate the usefulness of such a body.
Toivon, että kyseinen tutkimus vakuuttaa minut tällaisen elimen hyödyllisyydestä.
EnglishMr President, I appreciate that wide-ranging coverage of the issues by Mr Corrie.
Arvoisa puhemies, arvostan sitä, miten laajalti jäsen Corrie käsitteli kysymyksiä.
EnglishYou will appreciate, Commissioner, that our wish is for greater transparency.
Arvoisa komission jäsen, ymmärrätte varmasti, että toivomme enemmän avoimuutta.
EnglishThank you very much firstly for taking my question: I appreciate it very much.
(EN) Paljon kiitoksia siitä, että vastasitte kysymykseeni. Arvostan sitä suuresti.
EnglishI appreciate the effort to include the protection of patient safety in the report.
Olen tyytyväinen pyrkimykseen sisällyttää potilasturvallisuuden suojelu mietintöön.
EnglishWe appreciate the rapporteur' s negotiating talent and her personal commitment.
Kiitämme tästä esittelijän neuvottelukykyä ja hänen henkilökohtaista sitoutumistaan.
EnglishTo be frank, I can appreciate this, provided such opposition remains non-violent.
Voin jopa rehellisesti sanottuna ymmärtää tämän, kunhan vastustus on väkivallatonta.
EnglishWe appreciate your assistance very much and we thank you most warmly for it.
Arvostamme apuanne erittäin paljon, ja esitämme teille mitä lämpimimmät kiitokset.
EnglishI appreciate that it is not an easy business, but we will be abstaining tomorrow.
Tiedän, että tehtävä ei ollut helppo, mutta äänestän silti huomenna tyhjää.
EnglishWe appreciate the Presidency’s interest in the trade and neighbourhood policies.
Arvostamme puheenjohtajavaltion mielenkiintoa kauppa- ja naapuruuspolitiikkaa kohtaan.
EnglishThose we are making agreements with have to appreciate that we are serious.
Niiden, joiden kanssa teemme sopimuksia, on huomattava, että olemme tosissamme.
EnglishWe appreciate it very much that Mrs Oomen-Ruijten has agreed to these compromises.
Olemme hyvin kiitollisia, että Oomen-Ruijten suostuu näihin kompromisseihin.
EnglishI appreciate what you say, but my first obligation is to apply the Rules of Procedure.
Ymmärrän, mistä puhutte, mutta minun on ennen muuta noudatettava työjärjestystä.
EnglishI appreciate the cooperation of the Swedish Presidency and the Commissioner.
Arvostan myös puheenjohtajavaltio Ruotsin sekä komission jäsenen yhteistyöpanosta.
EnglishWe appreciate very much the involvement of Parliament in all these discussions.
Arvostamme erittäin paljon parlamentin osallistumista kaikkiin näihin keskusteluihin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "appreciation":

appreciation
appreciated