EN

apposite {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
apposite (myös: adjacent)

Esimerkkejä "apposite"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe European Year Against Racism could hardly have come at a more apposite time.
Euroopan rotusyrjinnän vastainen vuosi olisi tuskin voinut sattua sopivampaan aikaan.
EnglishI think that the old saying, ‘It takes two to tango’ is apposite in this case.
Mielestäni vanha sanonta "tangoon tarvitaan aina kaksi" sopii hyvin tähän tapaukseen.
EnglishSometimes this is entirely apposite, but sometimes it is devoid of any sense.
Toisinaan se on täysin tarkoituksenmukaista ja toisinaan täysin järjetöntä.
EnglishThe report exudes a spirit of realism which is most apposite, I think, in consumer policy.
Mietintö on realistinen, mikä mielestäni on paikallaan kuluttajansuojapolitiikassa.
EnglishFor that reason, Mrs De Palacio' s amendment is apposite, although it talks of 2006.
Sen takia kollega De Palacion tarkistus on paikallaan, vaikka siinä puhutaankin vuodesta 2006.
EnglishMr Barón Crespo’s question relating to the legal basis is quite apposite.
Kollega Barón Crespon kysymys oikeusperustasta on täysin paikallaan.
EnglishMr President, nothing could be more apposite than what is happening this evening.
Arvoisa puhemies, tänä iltana ei voisi sattua osuvammin.
EnglishStrictly speaking, that was not a point of order but it was apposite in the circumstances.
Tuo ei tarkalleen ottaen ollut työjärjestyspuheenvuoro, mutta se oli olosuhteiden kannalta otollinen.
EnglishI commend my colleague David Martin for his all too apposite report, which I will be supporting.
Kiitän kollegaani David Martinia hänen erittäin käyttökelpoisesta mietinnöstään, jolle annan tukeni.
EnglishWe have had some apposite experience of such ideas in the past.
Meillä on jo vastaavanlaisia kokemuksia tällaisista ideoista.
EnglishThis Greek popular saying appears to be totally apposite to the case of the European Union's principal institutions.
Tuntuu siltä, että tämä kansanomainen kreikkalainen sanonta pätee täysin Euroopan unionin toimielinten kohdalla.
EnglishI think that remark was rather apposite.
EnglishIt is said that the devil is in the detailsIn few areas is that more apposite than in this particular one.
Sanonta kuuluukin, että vaara vaanii yksityiskohdissa. Harvoilla aloilla tämä pitää paikkansa enemmän kuin tällä nimenomaisella alalla.
EnglishFor once, the metaphor is entirely apposite.
EnglishThe honourable member's question is undoubtedly most apposite and the costs of enlargement will have to be considered most carefully in due course.
Arvoisan parlamentin jäsenen kysymys on asianmukainen, laajennuksen kustannuksia on aikanaan tutkittava tarkasti.
EnglishThat is an apposite point.
EnglishIn this case, Parliament's recommendation that the Council should speak with one voice on this matter is very apposite.
Parlamentin suositus, jonka mukaan neuvoston olisi toimittava tässä asiassa yhtenä kokonaisuutena, on mielestämme hyvin tarkoituksenmukainen tässä mielessä.
EnglishThe programme comes at a very apposite moment, if we consider the current world ranking of European higher education institutions.
Ohjelma tulee todella sopivaan aikaan, jos tarkastelemme eurooppalaisten korkeakoulujen nykyisiä sijoituksia maailman parhaiden korkeakoulujen luettelossa.
EnglishI thank Mr Belder and his colleagues for again raising the issue of Vietnam in this House, at a particularly apposite time.
Kiitän jäsen Belderiä ja hänen kollegoitaan siitä, että he ottivat Vietnamia koskevan kysymyksen jälleen parlamentin käsiteltäväksi tällä hyvin ajankohtaisella hetkellä.
EnglishHowever, I must congratulate Mr Happart on some of his analyses which are apposite, particularly with regard to the pigmeat sector.
Haluan kuitenkin onnitella kollega Happartia, sillä eräät hänen mietintöönsä sisältyvät analyysit, etenkin sianliha-alaa koskeva analyysi, ovat mielestäni varsin osuvia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "apposite":

apposite
appositeness
English
apposition