"to apportion" - Suomenkielinen käännös

EN

"to apportion" suomeksi

EN

to apportion [apportioned|apportioned] {verbi}

volume_up
1. virallinen

Esimerkkejä "to apportion"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI do not wish to apportion blame here - we can all form our own opinion.
En halua syytellä tässä ketään - me voimme kaikki muodostaa oman mielipiteemme.
EnglishWe need them all around the table and we cannot apportion blame beforehand.
Meidän on saatava heidät kaikki pöydän ääreen, emmekä voi tuomita ketään syylliseksi etukäteen.
EnglishToday, however, the task is not to apportion blame but to plan ahead.
Nyt ei kuitenkaan pidä etsiä syyllisiä vaan suunnitella tulevaisuutta.
EnglishMember States are all too ready to apportion the blame to the European institutions, to Brussels.
Jäsenvaltiot syyttävät helposti Euroopan unionin toimielimiä, Brysseliä.
EnglishIt is difficult to apportion blame for these incidents; moreover, that is not for us to do.
On vaikea selvittää, kuka on vastuussa näistä onnettomuuksista, eikä se sitä paitsi ole meidän tehtävämme.
EnglishNational governments have been quick to apportion blame.
Kansalliset hallitukset ovat kiirehtineet nimeämään syyllisiä.
EnglishIn no way is it my intention to apportion blame here today, nor do I want to demand anything of anyone.
Aikomuksenani ei ole tänään syyttää ketään, enkä myöskään halua esittää kenellekään mitään vaatimuksia.
EnglishIt is also a fact that responsibility must be apportioned and that it should be possible to apportion it exclusively.
On myös tosiasia, että vastuuta on jaettava ja että sitä pitäisi voida jakaa valikoivasti.
EnglishConsequently, we must call upon the Commission to apportion the blame itself by 12 noon on Tuesday 4 May.
Meidän on siis vaadittava komissiota osoittamaan syylliset viimeistään tiistaina 4. toukokuuta klo 12.00.
EnglishSo let us apportion responsibility where it should be.
Joten kohdistetaan syytökset sinne, minne ne kuuluvat.
EnglishNevertheless, it fails to adequately criticise and apportion blame to the Georgian leadership's role in triggering the crisis.
Tekstissä ei kuitenkaan todeta tai arvostella riittävästi Georgian johdon roolia kriisin synnyssä.
English   – Mr President, we have attempted to apportion the blame for what happened, but it has not been possible.
   – Arvoisa puhemies, olemme yrittäneet löytää syylliset, joka vastaisivat tapahtuneesta, mutta se ei ole onnistunut.
EnglishAs I see it, it is simplistic and therefore useless to attempt to apportion blame to individuals on one or other side.
Mielestäni yritys sälyttää syyllisyys jommankumman osapuolen niskaan on yksinkertaistamista ja siitä syystä turhaa.
EnglishHowever, I would also agree with what those speakers who seek to apportion blame for this situation have pointed out.
Olen kuitenkin samaa mieltä myös niiden puhujien huomautuksista, joiden mielestä tilanteeseemme on useita syyllisiä.
EnglishI would apportion the blame between the British Government and the Commission for not imposing a minimum import price.
Jakaisin syyn siitä, ettei vähimmäistuontihintaa ole asetettu, kahtia Ison-Britannian hallituksen ja komission kesken.
EnglishI am not trying to apportion blame, but it is important to analyse the causes clearly and decide what else we can do.
Tässä ei ole kyse syyllisen osoittamisesta vaan selkeästä analyysista siitä, mikä on ollut syynä ja mitä voimme vielä tehdä.
EnglishThis is what we have to do, not go hounding the Member States, trying to lay blame or apportion responsibility.
Nimenomaan näin onkin toimittava, sen sijaan että jahtaisimme ja syyttelisimme jäsenvaltioita ja yrittäisimme määrittää itse kunkin vastuun asiassa.
EnglishI do not apportion blame - there is wrong on both sides, but I do stress the need for an immediate and effective ceasefire.
En jaa syyllisyyttä - vikaa on molemmissa osapuolissa - mutta korostan, että välitön ja todellinen tulitauko on saatava aikaan välittömästi.
EnglishWith our motion of censure, we do not wish to apportion blame for the Eurostat scandal to Mr Solbes or any other Commissioner.
Epäluottamuslauseellamme emme halua sälyttää vastuuta Eurostat-skandaalista komission jäsenelle Solbesille emmekä kenellekään muullekaan komission jäsenelle.
EnglishWe should be learning from our mistakes and preventing such a thing from recurring in future, so we should be preparing to apportion the people involved to individual Member States.
Meidän pitäisi oppia virheistämme ja välttää niitä jatkossa. Meidän pitäisi siis valmistella eri tahojen välistä vastuunjakoa.