EN

appointment {substantiivi}

volume_up
However, the appointment was cancelled at the last minute.
Tapaaminen kuitenkin peruttiin viime hetkellä.
I had an appointment to see the President this morning at 9.30.
Minulla piti olla tapaaminen puhemiehen kanssa tänä aamuna klo 9.30.
   Mr President, you may have an appointment somewhere else later on, I do not know, but we are here to do a job and to vote.
   – Arvoisa puhemies, teillä saattaa ehkä olla tapaaminen jossakin muualla myöhemmin, mutta me olemme täällä tehdäksemme töitä ja äänestääksemme.
appointment (myös: age, clock, date, era, stint, time, while)
Some time ago, I proposed the appointment of a Commissioner with specific responsibility for minority issues and for the Roma’s problems in particular.
Ehdotin jo jokin aika sitten, että perustamme vähemmistökysymyksistä ja etenkin romaneihin liittyvistä kysymyksistä vastaavan komission jäsenen viran.
As far as appointments to the top jobs are concerned, my colleague, Mr Tarand, has already mentioned that we firmly believe that it is time that a woman is appointed.
Mitä tulee huippuvirkoihin nimittämiseen, kollegani Tarand totesi jo, että uskomme vakaasti, että on aika nimittää nainen.
appointment

Esimerkkejä "appointment"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThat, Mr Barroso, is why my group cannot have any confidence in your appointment.
Arvoisa pääministeri Barroso, sen vuoksi ryhmäni ei voi tukea teidän nimitystänne.
EnglishOne would hope that the appointment would one day be made solely by Parliament.
Olisi toivottavaa, että eräänä päivänä tuon nimittämisen tekisi parlamentti yksin.
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors (Mr Lazaros Stavrou Lazarou, CY) (
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Lazaros Stavrou Lazarou, CY) (
EnglishThe second point is the appointment of the members of the ECB's Executive Board.
Toinen asia, josta haluan puhua, on EKP:n johtokunnan jäsenten nimittäminen.
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors (Maarten B. Engwirda) (vote)
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Maarten B. Engwirda) (äänestys)
EnglishIn the spring, we debated this very subject further to Mr Stark's appointment.
Keväällä keskustelimme tästä aiheesta Jürgen Starkin nimittämisen yhteydessä.
EnglishElection of the President (announcement of nominations and appointment of tellers)
Puhemiehen vaali (ehdokkaiden julkistaminen ja ääntenlaskijoiden nimeäminen)
EnglishMr President, it is not very easy to make an appointment with my plumber.
Arvoisa puhemies, ei ole yksinkertaista sopia tapaamista putkiasentajani kanssa.
EnglishApproving the appointment of Mrs Androula Vassiliou as a Member of the Commission (
Androula Vassilioun Euroopan komission jäseneksi nimittämisen hyväksyminen (
EnglishOf course, the Maastricht Treaty provides for the political appointment of candidates.
Maastrichtin sopimuksessa kaavaillaan kyllä ehdokkaiden poliittista nimitystä.
EnglishMr President, I again extend my congratulations to you on your appointment.
EFD-ryhmän puolesta. - (IT) Arvoisa puhemies, onnittelen teitä valintanne johdosta.
English(RO) I would like to congratulate the Commissioner on his new appointment.
(RO) Haluaisin onnitella komission jäsentä hänen uudesta nimityksestään tehtävään.
EnglishHowever, the appointment of the President of the Commission is not just a passing event.
Komission puheenjohtajan valinta ei kuitenkaan ole mikään hetkellinen tapahtuma.
EnglishThe appointment must be by open process and must involve the European Parliament.
Nimittämisen on tapahduttava avoimesti ja Euroopan parlamentin on osallistuttava siihen.
EnglishFor those reasons I shall be abstaining from voting on Mr Trichet's appointment.
Näistä syistä äänestän tyhjää Trichet'n nimittämisestä äänestettäessä.
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors (Mr Gijs M. de Vries, NL) (
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Gijs M. de Vries, NL) (
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors (Ioannis Sarmas) (vote)
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Ioannis Sarmas) (äänestys)
English   Madam President, I would like to begin by congratulating you on your appointment.
   Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella teitä nimityksenne johdosta.
EnglishThis is the issue of the appointment and political responsibility of the Commission.
Tarkoitan sillä komission nimittämistä ja komission poliittista vastuuta.
EnglishParliament could be involved in the appointment and scrutiny of the board.
Parlamentti voisi osallistua hallintoneuvoston nimittämiseen ja valvontaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "appointment":

appointment