EN

to appoint [appointed|appointed] {verbi}

volume_up
We are gaining the opportunity to appoint three experts to the board.
Saamme mahdollisuuden nimittää kolme asiantuntijaa säätiön hallitukseen.
Their task now is to appoint the President of the Central Bank as soon as possible.
Heidän tehtävänsä on nyt nimittää keskuspankin puheenjohtaja mahdollisimman nopeasti.
But it has taken almost a year to appoint someone for the Cardiff Office.
On kuitenkin kestänyt lähes vuoden nimittää joku Cardiffin edustustoon.

Esimerkkejä "to appoint"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYou said to us: ‘appoint me this week and you will have my programme next year.’
Sanotte meille: "Valitkaa minut tällä viikolla, esitän ohjelmani ensi vuonna."
EnglishIt is now for Turkey to take the next step and appoint women to political office.
Turkin on nyt otettava seuraava askel ja nimitettävä naisia poliittisiin virkoihin.
EnglishThe ALDE's core amendment has been to appoint a European Patients Ombudsman.
ALDE-ryhmän keskeisin tarkistus koskee Euroopan potilasasiamiehen perustamista.
EnglishTheir task now is to appoint the President of the Central Bank as soon as possible.
Heidän tehtävänsä on nyt nimittää keskuspankin puheenjohtaja mahdollisimman nopeasti.
EnglishAppoint a committee to see what is and what is not promotion of homosexuality?
Asettaa komitean tutkimaan, mikä on ja mikä ei ole homoseksuaalisuuteen kannustamista?
EnglishI think that this is a shame, because I would have been delighted to appoint Mrs Siimes.
Se on minusta valitettavaa, koska olisin mielelläni asettanut Siimeksen virkaan.
EnglishHe is unfit for public office and I urge the Council not to appoint him.
Hän ei sovi julkiseen virkaan, ja kehotan neuvostoa olemaan nimittämättä häntä.
EnglishI think the proposal to appoint an EU consumer ombudsman is highly dubious.
Mielestäni ehdotus Euroopan kuluttaja-asiamiehen nimittämisestä on hyvin epäilyttävä.
EnglishIn this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Myös tämän takia kehottaisin komissiota lopultakin nimittämään jonkun.
EnglishWe also urge the Council to appoint an EU Special Envoy for Tibet at last.
Vaadimme neuvostoa vihdoinkin nimittämään EU:n Tiibetin erikoislähettilään.
EnglishThese authorities appoint officials to implement democratic decisions.
Nämä viranomaiset nimittävät virkamiehet panemaan demokraattiset päätökset täytäntöön.
EnglishBut it has taken almost a year to appoint someone for the Cardiff Office.
On kuitenkin kestänyt lähes vuoden nimittää joku Cardiffin edustustoon.
EnglishWe can assume that the European Council will not voluntarily relinquish the power to appoint.
Täytyy olettaa, että neuvosto ei luovu vapaaehtoisesti nimitysoikeudestaan.
EnglishIt is he who the administration will appoint to carry out this task within the new Commission.
Hän on henkilö, jonka hallinto nimittää hoitamaan tätä tehtävää uudessa komissiossa.
EnglishWe are gaining the opportunity to appoint three experts to the board.
Saamme mahdollisuuden nimittää kolme asiantuntijaa säätiön hallitukseen.
EnglishThe governments of EU countries agree on whom they want to appoint.
Tuomarit ja julkisasiamiehet nimitetään EU-maiden hallitusten yhteisellä sopimuksella.
EnglishIn principle, the European Union is supposed to appoint its own permanent representative in Macau.
Periaatteessa myös Euroopan unionin pitää nimittää pysyvä edustajansa Macaoon.
EnglishSo why did we so overwhelmingly vote to appoint these nominees?
Miksi siis äänestimme niin suurella enemmistöllä näiden ehdokkaiden nimittämiseksi?
EnglishEvery insurance company will, therefore, need to appoint a representative in each Member State.
Kaikkien vakuutusyhtiöiden on näin ollen nimitettävä edustaja jokaiseen jäsenvaltioon.
EnglishParliament and the Council each appoint three members of the Board.
Parlamentti ja neuvosto nimittävät kumpikin lautakuntaan kolme jäsentä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "appointment":

appointment