"to apply for" - Suomenkielinen käännös

EN

"to apply for" suomeksi

FI
EN

to apply for {verbi}

volume_up
Any country that satisfies the conditions for membership can apply.
Jokainen maa, joka täyttää jäsenyyden edellytykset , voi hakea EU-jäsenyyttä.
National diplomats will be able to apply for published vacant posts.
Jäsenvaltioiden diplomaatit voivat hakea haettavaksi julistettuja avoimia toimia.
Indeed any such applicants can still apply in respect of their particular product.
Nämä hakijat voivat todellakin edelleen hakea hyväksymistä tuotteelleen.

Esimerkkejä "to apply for"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTherefore the objections about over-pricing the European patent would not apply.
Tällöin vastalauseet eurooppapatentin ylihinnoittelusta eivät olisi aiheellisia.
EnglishFor example, there are fewer criteria that the Member States will have to apply.
Siinä on esimerkiksi vähemmän jäsenvaltioissa sovellettavia arviointiperusteita.
EnglishIt should, therefore, apply in the same way to the fifteen members of the Union.
Asetusta pitäisi siis soveltaa samalla tavoin kaikissa unionin jäsenvaltioissa.
EnglishIf there is no will to apply budgetary discipline, reforms will not help either.
Jos talousarvion kurinalaisuutta ei haluta noudattaa, uudistuksetkaan eivät auta.
EnglishThe EU should, in future, insist that European standards of transparency apply.
EU:n pitää tulevaisuudessa vaatia eurooppalaisten avoimuusnormien noudattamista.
EnglishThe only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
Ainoa Euroopan maa, joka jatkaa kuolemanrangaistuksen käyttöä, on Valko-Venäjä.
EnglishHowever, these technical restrictions do not apply to the new satellite systems.
Nämä tekniset rajoitukset eivät kuitenkaan koske uusia satelliittijärjestelmiä.
English(In fact, does this not apply to all developing countries that receive our aid?)
(Eikö tämä itse asiassa koske kaikkia kehitysmaita, jotka saavat meiltä tukea?)
EnglishYou know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
Tiedätte säännön, hyvät naiset ja herrat: sovellamme catch-the-eye-menettelyä.
EnglishSome member states apply cash controls to those travelling between EU countries.
Jotkin jäsenvaltiot valvovat myös EU-maiden välillä matkustavien käteisvaroja.
EnglishI do not want to discuss what should apply to cars and to the air with you today.
En halua keskustella kanssanne siitä, millaisia autojen tai ilman pitäisi olla.
EnglishTransparency cannot be a one-way street, however - it has to apply to both sides.
Avoimuus ei saakaan olla yksisuuntaista. Sen on toimittava molempiin suuntiin.
EnglishWhat I said about Alzheimer's could apply to cancer, which breaks families apart.
Se, mitä sanoin Alzheimerista, voi päteä myös syöpään, joka hajottaa perheitä.
EnglishWe shall try to apply them, because they seem to make very good sense, as always.
Yritämme soveltaa niitä, koska ne vaikuttavat erittäin järkeviltä, kuten aina.
EnglishWe cannot apply the solidarity which is a guiding principle of all our efforts.
Emme voi harjoittaa solidaarisuutta, joka on kaiken toimintamme johtoperiaate.
EnglishSome of the following steps do not apply if you're using the Classic Start menu.
Jotkin seuraavista vaiheista eivät päde, jos käytät perinteistä Käynnistä-valikkoa.
EnglishThis means that the codecision procedure needs to apply to the EURATOM Treaty too.
Tämä tarkoittaa, että yhteispäätösmenettelyn pitää koskea myös Euratom-sopimusta.
EnglishFurthermore, the provisions of the Basle Convention did not apply in the 1980s.
Lisäksi Baselin yleissopimuksen määräykset eivät olleet voimassa 1980-luvulla.
EnglishWe, too, will apply a single currency in a single market in our singular Europe.
Myös me käytämme yhtenäisvaluuttaa yhteisen Eurooppamme yhtenäismarkkinoilla.
EnglishThe same remarks apply to a restriction on the number of Community initiatives.
Erityisesti kyse on tavoitteiden ja yhteisöaloitteiden määrän rajoittamisesta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to apply for" suomeksi

for prepositio
for konjunktio
to go for verbi
to fall for verbi
Finnish
what for adverbi
to provide for verbi
Finnish