EN

applied {adjektiivi}

volume_up
applied (myös: practical)
Clearly, these could be applied in practice out in the real world.
On selvää, että se saattaisi onnistua todellisessa käytännön elämässä.
At the same time, evaluation is not consistently applied and rarely results in concrete corrective action.
Lisäksi arviointeja ei toteuteta johdonmukaisesti ja ne johtavat harvoin käytännön korjaustoimenpiteisiin.
I think we have already seen something like 10 positive examples of how this was applied in the current legislative work.
Meillä on nähdäkseni ollut jo kymmenisen myönteistä esimerkkiä tämän käytännön soveltamisesta nykyisessä lainsäädäntötyössä.
Applied research relating to the common fisheries policy (short presentation)
Soveltava tutkimus yhteisen kalastuspolitiikan alalla (lyhyt esittely)
Applied research relating to the common fisheries policy (
Soveltava tutkimus yhteisen kalastuspolitiikan alalla (
We have to ensure that in the fields of fisheries and aquaculture, priority be given to applied research.
On tarpeen varmistaa, että kalastuksessa ja vesiviljelyssä etusijalle asetetaan soveltava tutkimus.

Esimerkkejä "applied"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Englishbe applied to systems of prominent importance. Other retail payment systems will
muiden sovellettavissa olevien standardien mukaisesti (esimerkiksi elektronisen
EnglishInternational law provisions are applied quite differently in different states.
Kansainvälisen oikeuden säännöksiä sovelletaan eri valtioissa varsin eri tavoin.
EnglishCuba has not applied for membership of the African, Caribbean and Pacific Group.
Kuuba ei ole hakenut Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäseneksi.
EnglishIt must be informed that this article is being applied, when, and in what form.
Sen täytyy tietää, että tätä artiklaa sovelletaan sekä milloin ja missä muodossa.
English(EL) I agree with the previous speaker; the Stability Pact needs to be applied.
(EL) Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa: vakaussopimusta on muokattava.
EnglishWhy do I hope and pray that the framework decision will be adopted and applied?
Miksi minä toivon ja rukoilen, että puitepäätös hyväksytään ja pannaan täytäntöön?
EnglishThis system caused a great many problems when it started to be applied in Germany.
Tämä järjestelmä aiheutti paljon ongelmia, kun sitä alettiin soveltaa Saksassa.
EnglishThat is a saying in Spain, which could very well be applied to this situation.
Tätä espanjalaista sanontaa voitaisiin aivan hyvin soveltaa tähän tilanteeseen.
EnglishThey have been introduced rather laboriously but they have yet to be applied.
Niitä on otettu käyttöön varsin uutterasti, mutta niitä ei ole vielä sovellettu.
EnglishIt is also an area in which the principle of subsidiarity must be fully applied.
Myös terveyden alalla on täydellisesti sovellettava toissijaisuusperiaatetta.
EnglishHow they will be applied is primarily a matter for each individual Member State.
Se, kuinka niitä toteutetaan, on ensisijaisesti kunkin jäsenvaltion oma asia.
EnglishSanctions are part of the human rights policy, yet they are not applied equally.
Pakotteet ovat osa ihmisoikeuspolitiikkaa, mutta niitä ei langeteta tasavertaisesti.
EnglishLastly, it is considered important that other measures should be applied, namely:
Lisäksi pidetään tärkeänä, että ryhdytään muihin toimenpiteisiin, joita ovat:
EnglishIt will be applied according to the conditions set out in the relevant legislation.
Sitä sovelletaan asiaa koskevassa lainsäädännössä säädettyjen ehtojen mukaisesti.
EnglishOne is applied to the old EU Member States, and another to the new Member States.
Toista sovelletaan EU:n vanhoihin jäsenvaltioihin ja toista uusiin jäsenvaltioihin.
EnglishI come now to Amendment No 24, and the sanctions to be applied to Member States.
Puhun nyt tarkistuksesta 24 ja jäsenvaltioihin kohdistuvista seuraamuksista.
EnglishWill any sector be excluded from a fair trade directive's being applied to it?
Jääkö jokin ala reilua kauppaa käsittelevän, fair trade -direktiivin ulkopuolelle?
EnglishMy personal view is that this eligibility must be applied to all Member States.
Tätä tukikelpoisuutta olisi mielestäni sovellettava kaikkiin jäsenvaltioihin.
EnglishAnother is the urgent demand that the Maastricht criteria be rigorously applied.
Toinen on painokas vaatimus Maastrichtin kriteerien tiukasta soveltamisesta.
EnglishA system is already applied internationally by hundreds of thousands of businesses.
Sadattuhannet yritykset soveltavat jo maailmanlaajuisesti erästä järjestelmää.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "applied mathematics":

applied mathematics
applied science