EN

applications {monikko}

volume_up
applications
A mixed selection panel should evaluate the applications as part of the national competition.
Yhdistetty valintalautakunta arvioi hakemukset osana kansallista kilpailua.
The overall quality of the applications and tenders received was very high.
Hakemukset ja tarjoukset olivat yleisesti ottaen erittäin hyviä.
There must be solidarity in the examination of applications.
Hakemukset on käsiteltävä yhteisvastuullisesti.

Esimerkkejä "applications"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishCommon consular instructions: biometric identifiers and visa applications (debate)
Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset (keskustelu)
EnglishYou may not enable access to the services by unauthorized third-party applications.
Käyttäjä ei voi antaa palveluja valtuuttamattomien kolmansien osapuolen käyttöön.
EnglishYou may not enable access to the services by unauthorised third-party applications.
Käyttäjä ei voi antaa palveluja valtuuttamattomien kolmansien osapuolen käyttöön.
EnglishUnder Allowed applications and features, select Remote Desktop, then tap or click OK.
Valitse kohdasta Sallitut sovellukset ja ominaisuudet Etätyöpöytä ja valitse OK.
EnglishWe have established that there is an increasing number of multiple applications.
Olemme nimittäin todenneet, että moninkertaisia turvapaikkahakemuksia on yhä enemmän.
EnglishAbove all, too, we also need the many potential applications in transport.
Me tarvitsemme ennen kaikkea myös lukuisia sovellusmahdollisuuksia liikenteessä.
EnglishMaybe we did want more strict rules or a regulation with broader applications.
Halusimme ehkä tiukentaa säännöksiä tai laajentaa asetuksen soveltamisalaa.
EnglishWe saw fantastic new applications which make life for the disabled better.
Näimme loistavia uusia sovelluksia, jotka tekevät vammaisten elämästä paremman.
EnglishThis will enable cancer surveillance applications to be fully considered.
Tällä tavoin syövän seurantasovellukset voidaan ottaa täysimääräisesti huomioon.
EnglishGet creative with drawing and note taking in applications such as OneNote.
Heittäydy luovaksi: piirrä kuvia ja tee muistiinpanoja esimerkiksi OneNotessa1.
EnglishHe made a couple of applications, one of which was for a job in the Commission.
Hän teki pari työhakemusta, yhden niistä komissiossa olevaan työpaikkaan.
EnglishPVC has a wide range of applications, but its disposal creates environmental problems.
PCV on moneen käyttöön sopiva, mutta sen hävittäminen aiheuttaa ympäristöongelmia.
EnglishSearch your PC (applications, settings and files), the web or within an application.
Hae tietokoneesta (sovelluksia, asetuksia ja tiedostoja), verkosta tai sovelluksessa.
EnglishOnly then can the applications be processed rapidly and projects be approved quickly.
Vain niin voidaan taata hakemusten nopea käsittely ja hankkeiden nopea hyväksyminen.
EnglishThe purpose of the system is performance of the most demanding and diverse applications.
Järjestelmän tarkoituksena on vaativimpien ja moninaisimpien sovellusten suoritus.
EnglishThe proposed regulation would then focus on the remaining stationary applications.
Asetusehdotuksessa keskityttäisiin siis muihin kiinteisiin sovelluksiin.
EnglishAll other applications will automatically run with the standard user token.
Kaikki muut sovellukset käyttävät automaattisesti tavallisen käyttäjän tunnussanomaa.
EnglishIn France, for example, only 2,000 of 7,000 asylum applications have been accepted.
Esimerkiksi Ranskassa 7000 turvapaikkahakemuksesta vain 2000 hyväksytään.
EnglishMany SMEs have to hire expensive consultants just to process their applications.
Siksi monet pk-yritykset käyttävät kalliimpien konsulttien palveluita.
EnglishHe mentioned the Globalisation Fund, to which there have been seven applications.
Hän mainitsi globalisaatiorahaston, jolle on tehty seitsemän hakemusta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "applicant":

applicant
English
application
applicability