EN

applicants {monikko}

volume_up
applicants
Indeed any such applicants can still apply in respect of their particular product.
Nämä hakijat voivat todellakin edelleen hakea hyväksymistä tuotteelleen.
The applicants have begun to draw up their projects and to learn the rules of the fund.
Hakijat ovat alkaneet laatia hankkeitaan ja opetella rahaston sääntöjä.
Applicants are confused and wonder where they are actually applying: the moon, perhaps.
Hakijat ovat sekavassa mielentilassa ja pohtivat, että mihin he oikein hakevat - kuuhunko.

Esimerkkejä "applicants"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe EU should not send the wrong signal that we will close our doors to new applicants.
EU:n ei pidä lähettää vääränlaista viestiä sulkemalla ovemme uusilta hakijoilta.
EnglishIndeed any such applicants can still apply in respect of their particular product.
Nämä hakijat voivat todellakin edelleen hakea hyväksymistä tuotteelleen.
EnglishThe final point I want to make is that our real problem is the huge number of applicants.
Haluaisin viimeiseksi sanoa, että todellinen ongelmamme on hakijoiden suuri määrä.
EnglishAll the applicants will thus take part in an inclusive enlargement process.
Näin ollen kaikki hakijamaat osallistuvat kattavaan laajentumisprosessiin.
EnglishOf course much remains to be done, on the applicants' side, certainly, but on our side too.
Jäsenehdokkailla on tietenkin vielä paljon tehtävää, samoin varmasti myös meillä.
EnglishDo they have to factor in the availability of suitably qualified applicants?
Pitääkö heidän jakaa tekijöihin sopivan pätevyyden omaavien työnhakijoiden käytettävyys?
EnglishI believe that speedy processing is particularly in the interest of applicants for asylum.
Uskon, että hakemusten nopea käsittely on myös turvapaikanhakijoiden edun mukaista.
EnglishHowever, this must not be done at the expense of the applicants and of data security.
Tätä ei kuitenkaan saa tehdä hakijoiden ja tietoturvan kustannuksella.
EnglishI have examined very closely the current guidelines for the applicants for Daphne funding.
Olen tutkinut erittäin tarkkaan nykyisiä suuntaviivoja Daphne-rahoituksen hakijoille.
EnglishThe applicants have begun to draw up their projects and to learn the rules of the fund.
Hakijat ovat alkaneet laatia hankkeitaan ja opetella rahaston sääntöjä.
EnglishOur main point is that, in future, the Commission should assist applicants with the procedures.
Pääajatuksemme on, että komission tulisi vastedes auttaa hakijoita menettelyissä.
EnglishApplicants are confused and wonder where they are actually applying: the moon, perhaps.
Hakijat ovat sekavassa mielentilassa ja pohtivat, että mihin he oikein hakevat - kuuhunko.
EnglishWe expect that the Romanian authorities will inform all the applicants individually.
Odotamme Romanian viranomaisten ilmoittavan päätöksistä kullekin hakijalle henkilökohtaisesti.
EnglishThe current system should be replaced by a system which inspires more confidence in applicants.
Nykyinen järjestelmä on korvattava sellaisella, jossa hakijoihin luotetaan enemmän.
EnglishThe costs involved are then actually to be passed on to the applicants.
Näin ollen asiaan liittyvät kustannukset itse asiassa siirretään hakijoiden maksettaviksi.
EnglishSecondly, there is the question of authorised applicants in Article 19.
Toiseksi 19 artiklaan liittyy kysymys toimiluvan saaneista hakijoista.
EnglishSubject: Sharing the burden of refugees and asylum applicants
Aihe: Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden aiheuttamien kustannusten jakaantuminen
EnglishAs a rule, applicants must contact the Member State in which their main destination is located.
Hakijoiden on otettava tavallisesti yhteyttä matkansa pääasialliseen kohdejäsenvaltioon.
EnglishParticular attention must be paid to vulnerable asylum applicants.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä haavoittuvassa asemassa oleviin turvapaikanhakijoihin.
EnglishAt present, that amounts in any case to some 90% of applicants for asylum.
Tällä hetkellä noin 90 % turvapaikanhakijoista kuuluu näihin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "applicant":

applicant
English
application
applicability