"to applaud" - Suomenkielinen käännös

EN

"to applaud" suomeksi

EN

to applaud [applauded|applauded] {verbi}

volume_up
1. yleinen
I can applaud the President-in-Office of the Council when he says all of those things.
Voin osoittaa suosiota neuvoston puheenjohtajalle, kun hän sanoo nuo sanat.
But why should we applaud something that was rigged in advance?
Mutta miksi meidän pitäisi osoittaa suosiota pelille, josta on sovittu salaa?
Sellaisille jaloille aikomuksille voi vain osoittaa suosiota.
You have fans in the visitors' gallery, but unfortunately, they are not permitted to applaud.
Teillä on myös ihailijoita katsojalehterillä, mutta valitettavasti he eivät saa taputtaa mukana.
Kaiken lisäksi hänelle taputettiin!
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, you can see I am applauding, while also taking the opportunity to make a point of order.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, näette, että taputan. Käytän kuitenkin tilaisuuden hyväksi ja pidän työjärjestyspuheenvuoron.
2. virallinen
Finally, I applaud the report's appeal for multilateral dialogue between the EU, Africa and China.
Lopuksi haluan kehua sitä, että mietinnössä kehotetaan EU:n, Afrikan ja Kiinan väliseen monenväliseen vuoropuheluun.
(NL) Mr President, ladies and gentlemen, I have one minute to applaud the Belgian Presidency.
(NL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minulla on minuutti aikaa kehua puheenjohtajavaltio Belgiaa.
I should also like to applaud the Commission, and especially Mrs Schreyer, for following up the Flechard case.
Haluaisin kehua komissiota ja erityisesti komission jäsen Schreyeriä siitä, kuinka Flechard-tapausta seurattiin.
Emme voi kuitenkaan vain katsoa vierestä ja ylistää kritiikittömästi.
I therefore do not consider it reasonable simply to applaud the election of any woman, whoever she might be.
Minusta ei ole järkevää ylistää pelkästään kenen tahansa naisen valitsemista.
Meidän pitäisi ylistää sitä.

Esimerkkejä "to applaud"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe applaud, however, the fact that Croatia has not concluded such an agreement.
Olemme kuitenkin iloisia siitä, ettei Kroatia ole tehnyt vastaavanlaista sopimusta.
EnglishI would like to applaud the great professionalism of the Swedish Presidency.
Haluan antaa tunnustuksen puheenjohtajavaltio Ruotsin korkealle ammattitaidolle.
EnglishSome people criticise whilst others applaud; some condemn, others encourage.
Jotkut kritisoivat, jotkut kiittelevät, jotkut tuomitsevat, jotkut rohkaisevat.
EnglishI applaud the rapporteur for introducing a time limit for the Council decision.
Olen tyytyväinen, että esittelijä ehdotti aikarajaa neuvoston päätökselle.
EnglishI applaud the fact that the European Union wants to stand up for these people.
Olen täydestä sydämestäni iloinen, että Euroopan unioni halua puolustaa näitä ihmisiä.
EnglishThe Greek Government has taken some measures, some courageous measures that I applaud.
Kreikan hallitus on toteuttanut toimia, rohkeita toimia, joille osoitan suosiotani.
EnglishYes, let us applaud the Czech Senate all the way from Strasbourg to Prague.
Kyllä, osoittakaamme suosiota Tšekin senaatille aina Luxemburgista Prahaan.
EnglishI applaud the work that has been done, but we do need to exercise careful supervision.
Olen tyytyväinen tehtyyn työhön, mutta meidän on valvottava asiaa tarkasti.
EnglishI applaud the efforts made by that country to align itself with European standards.
Arvostan toimia, joita kyseinen valtio on toteuttanut päästäkseen lähemmäs EU:n normeja.
EnglishI can applaud the President-in-Office of the Council when he says all of those things.
Voin osoittaa suosiota neuvoston puheenjohtajalle, kun hän sanoo nuo sanat.
EnglishWe therefore applaud those sentiments in the Sörensen report which support our view.
Tästä syystä kiittelemme niitä Sörensenin mietinnön ajatuksia, joissa tuetaan kantaamme.
EnglishI applaud the quality of the report on the Treaty establishing a Constitution for Europe.
Pidän Euroopan perustuslaista tehtyä sopimusta koskevaa mietintöä hyvin laadukkaana.
EnglishHe asks the musicians to stand so that the audience might applaud them.
Hän pyytää soittajia seisomaan, jotta yleisö voi osoittaa heille suosiotaan.
EnglishI applaud Louis Grech on the emphasis on improving the effective use of the funds.
Kiitän jäsen Grechiä erityisesti siitä, että hän on korostanut varojen käytön tehostamista.
EnglishWe greatly applaud the fact the Knesset has taken the necessary steps in the recent past.
Kiitämme suuresti sitä, että knesset on viime aikoina ottanut tarpeelliset askeleet.
EnglishFor my part, I applaud your personal commitment as a member of the European Parliament.
Omalta osaltani kiitän henkilökohtaista sitoutumistanne Euroopan parlamentin jäsenenä.
EnglishHold your applause; I fear that you will find less to applaud in what I am about to say.
Hillitkää suosionosoituksianne, sillä pelkäänpä, ettette ilahdu siitä, mitä aion sanoa.
EnglishWe applaud the stabilisation and association agreements, but we would like to see more.
Suhtaudumme myönteisesti vakautus- ja assosiointisopimuksiin, mutta haluaisimme enemmän.
EnglishSo I can applaud your commitment but I cannot applaud your tolerance.
Voin siis kiittää sitoutumistanne mutta en voi kiittää suvaitsevaisuuttanne.
EnglishI applaud the rapporteur for his work and am voting in favour of this.
Kiitän esittelijää hänen tekemästään työstä ja äänestän mietinnön puolesta.